Lezen, schrijven, taalplezier op de basisschool

Nieuws

Nieuws van De Schoolschrijver. Blijf op de hoogte, schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

Nieuws
VriendenLoterij schenkt 536.000 euro aan De Schoolschrijver

Irene Moors heeft namens de VriendenLoterij een cheque van 536.000 euro overhandigd aan stichting De Schoolschrijver. Dankzij de deelnemers van de VriendenLoterij kan De Schoolschrijver zich richten op verdere groei en innovatie om zo meer kinderen in Nederland een taalsterke toekomst te bieden.

Een op de tien kinderen in Nederland loopt het risico later laaggeletterd te worden. Stichting De Schoolschrijver ontwikkelt creatieve en effectrijke programma’s voor kinderen op de basisschool. Hierbij spelen kinderboekenschrijvers – de Schoolschrijvers – een belangrijke rol. Met hun taalgevoel en verbeeldingskracht helpen zij kinderen het plezier van lezen en schrijven ontdekken en daarmee de rijkdom van taal. Met deze programma’s helpen we laaggeletterdheid voorkomen bij kinderen in de cruciale leeftijd van 6 tot 12 jaar.

Annemiek Neefjes, oprichter en directeur van stichting De Schoolschrijver: ‘We zijn waanzinnig blij met deze belangrijke gift. Hiermee kunnen we ons aanbod verder ontwikkelen en landelijk verder groeien. We gaan ervoor zorgen dat nog meer kinderen in Nederland taalsterk worden, en daarmee goed voorbereid zijn op hun toekomst. We bedanken alle deelnemers van de VriendenLoterij!’

Dorine Manson, Managing Director VriendenLoterij: ‘Voor ieder kind zijn taalbegrip en -expressie voorwaarden voor relaties bouwen, weerbaarheid, betere kansen op school en in de maatschappij. Kinderen die met plezier lezen, worden beter in taal en kunnen zich persoonlijk meer ontplooien. Wij vinden het daarom belangrijk om organisaties, zoals stichting De Schoolschrijver, te steunen met vernieuwende en prikkelende initiatieven zodat kinderen enthousiast worden om te lezen en schrijven.’

Leesmotivatie dé sleutel tot een geletterde generatie

Als het om leesplezier gaat, bungelt Nederland onderaan in een onderzoek onder vijftig landen (PIRLS 2018). Ruim 25 procent van alle basisschoolkinderen gaat van school met een leesachterstand van twee jaar (Inspectie van het Onderwijs, 2018). Leesmotivatie is een belangrijke sleutel tot het voorkomen van een taalachterstand.

De aanpak van stichting De Schoolschrijver

Vanaf de oprichting in 2010 biedt De Schoolschrijver een halfjaarprogramma voor taalzwakke basisscholen, een interventie waarbij een kinderboekenschrijver als Schoolschrijver een halfjaar aan een basisschool verbonden is. Jaarlijks kunnen vijftig scholen aan dit programma deelnemen. Inmiddels zijn hiermee meer dan 30.000 kinderen, hun leerkrachten en ouders bereikt. Op basis van het succes van dit halfjaarprogramma is ook De Schoolschrijver-maand ontwikkeld, een interactief programma met verhalen, filmpjes en opdrachten van Schoolschrijvers. De Schoolschrijver werkt structureel samen met landelijke partijen zoals Stichting Lezen, het Kinderboekenmuseum, bibliotheken, scholen en gemeenten.

Innovatie

Dankzij de gift van de VriendenLoterij kan De Schoolschrijver de komende jaren verder (digitaal) innoveren, steeds maximaal aansluitend bij de belevingswereld van kinderen. Ook kan De Schoolschrijver doorgroeien en meer kinderen in heel Nederland bereiken. In 2020 – 2021 wil De Schoolschrijver 70.000 kinderen op ruim 400 basisscholen bereiken.

Miljoenen voor gezondheid en welzijn in Nederland

De schenking aan Stichting De Schoolschrijver is bekendgemaakt in de aanloop naar het jaarlijkse Goed Geld Gala van de VriendenLoterij dat op 11 februari plaatsvindt in Het Scheepvaartmuseum in Amsterdam. Dankzij de deelnemers aan de VriendenLoterij gaan er dit jaar weer miljoenen naar goede doelen die zich inzetten voor welzijn en gezondheid in Nederland. De VriendenLoterij steunt inmiddels meer dan 50 (gezondheids)fondsen en organisaties die een extra steuntje in de rug geven aan mensen die dat nodig hebben om mee te doen in de samenleving. De deelnemers hebben ook de mogelijkheid om organisaties en clubs te steunen waar zij zich mee verbonden voelen. Deelnemers spelen op die manier inmiddels al mee voor meer dan 3300 clubs, verenigingen en stichtingen. Zo leveren zij direct een bijdrage aan de samenleving.

Nieuws
Schoolschrijver Aby Hartog opent 9e editie halfjaarprogramma

Aby Hartog is op OBS de Krijtmolen in Amsterdam Noord ingehuldigd tot hun Schoolschrijver. Hij zit vol creatieve plannen om de kinderen op ‘zijn’ basisschool de komende maanden te inspireren tot lezen, schrijven en vertellen. Deze inhuldiging was ook de officiële start van de landelijke (9e!) editie van het halfjaarprogramma van De Schoolschrijver 2018-2019

Hartog vertelde tijdens een feestelijke ceremonie aan alle kinderen van zijn school het verhaal Oehoe ratel retteketet tsjing boem pling! Daarna kreeg hij onder groot applaus de officiële De Schoolschrijver-sjerp omgehangen door presentator Erik van Muiswinkel en leerling Adrianna (8). (foto: Chris van Houts)

Een Schoolschrijver verbindt zich een half schooljaar aan een school, en komt elke week een dag lang het leesplezier en de schrijfvaardigheid van leerlingen stimuleren.

Vanaf januari 2019 starten in totaal 43 Schoolschrijvers op 50 basisscholen door heel Nederland. Er zijn inhuldigingen van Schoolschrijvers in Den Haag, Heerenveen, Helmond, Maastricht, Roodeschool, Rotterdam, Amsterdam en Schiedam.

Foto’s van startfeesten vindt u hier

Nieuws
De Schoolschrijver ook in het buitenland!

De Schoolschrijver gaat de grenzen over; Simone Arts reisde dit weekend af naar Spanje. Zij mocht de vierde live les verzorgen in een aantal klassen op De Oranje-Dijkschool, een NTC school (Nederlandse Taal en Cultuur) in Barcelona. Op deze school krijgen de kinderen Nederlandse les. De afgelopen weken deden ze mee met De Schoolschrijver-maand Schrijfgeheimen. Via het digibord maakten ze kennis met verschillende Schoolschrijvers en dit weekend sloten ze de Maand feestelijk af met kinderboekenschrijver Simone in de klas!

Lees hieronder de reacties van de directrice, de leerkrachten en de kinderen:

‘De Schoolschrijver-maand was een groot succes! Zowel leerkrachten als leerlingen (en daardoor ook ouders) waren unaniem enthousiast. Zowel de digibordlessen als het bijbehorende lesmateriaal was uitdagend en inspirerend en de komst van Simone Arts, was de kers op de taart. Ze gaf de lessen vol passie en hield als van nature zeer goed rekening met het taalniveau van de leerlingen. Ze heeft een erg positieve benadering in de feedback wat betreft de verhalen van de leerlingen. Kortom: een dikke pluim!

Het maandprogramma is zeker voor herhaling vatbaar. Ik wil De Schoolschrijver-maand opnemen als vast onderdeel in het lesprogramma.’
Marijn van Kalken, Directrice Oranje-Dijkschool SNTC Barcelona

‘We kregen veel positieve reacties van kinderen en ouders. Zelfs kinderen die moeite hebben met het Nederlands hebben ontzettend hun best gedaan en zijn vooruit gegaan mbt het schrijven van een verhaal. Ook zijn er leerlingen die vragen of we het volgend jaar weer gaan doen. Kortom het was een supermaand waarin kinderen heel veel geleerd en geschreven hebben.’ Leerkracht groep 7-8

‘Het feit dat wij als leerkrachten de rode pen hebben laten liggen en niet op spelfouten hebben gelet, gaf de leerlingen meer durf!’ Maryse van der Heijden, leerkracht groep 5

‘De leukste les van De Schoolschrijver vond ik de les waarin we ideeën van elkaar gingen stelen als inspiratie voor het schrijven van een verhaal.’ Sofie, groep 7, 10 jaar

‘Ik heb veel geleerd over het beschrijven van personages en ook dat een verhaal spannender wordt als je de hoofdpersonen laat ‘botsen’.’ Nicolas, groep 8, 11 jaar

‘De Schoolschrijver heeft mij op het idee gebracht om mijn eigen boek te gaan schrijven. Ik vond het superleuk om Simone Arts te ontmoeten en verhalen te schrijven.’ Elise, groep 7, 10 jaar

‘Ik vind schrijven nu veel leuker, omdat ik meer inspiratie heb en ook omdat ik het nu beter kan.’ Catarina, groep 7, 10 jaar

Ook interesse in een De Schoolschrijver-maand? Kijk dan hier.

Nieuws
6 nieuwe Schoolschrijvers!

Zes nieuwe Schoolschrijvers hebben een trainingsdag gehad: Barbara Scholten, Ellen Stoop, Enne Koens, Lisa Boersen, Marc ter Horst en Tiny Fisscher. Met deze basistraining zijn ze goed voorbereid om in januari aan het halfjaarprogramma te kunnen beginnen. Binnenkort volgt een uitgebreide introductie per kinderboekenschrijver en welke school hen in januari feestelijk zal onthalen.

Waarom een training voor onze Schoolschrijvers?

Schoolschrijvers werken in het hart van het onderwijs. Zij zijn professionals die we graag de kneepjes van het vak leren, zoals van didactiek en partnering met de leerkracht.

De ‘nieuwelingen’ kregen van Aby Hartog best practices en praktische informatie over het reilen en zeilen van het Schoolschrijverschap. Daarnaast kregen ze een training didactische vaardigheden van Lodewijk Ouwens, docent Willem de Kooning Academy (WdKA).
Doel van de training is dat de schrijvers een brug kunnen slaan tussen henzelf als kunstenaar en het onderwijs.

We wensen iedereen enorm veel plezier en inspiratie als Schoolschrijver.

Nieuws
Zakelijk manager verrijkt stichting De Schoolschrijver

Irene Timmer (35) wordt per 1 november 2018 zakelijk manager bij stichting De Schoolschrijver. Timmer is momenteel zakelijk leider bij PS|theater, het stadsgezelschap van Leiden. Als zakelijk manager zal Timmer bijdragen aan de groeiplannen van De Schoolschrijver door middel van het ontwikkelen van nieuwe zakelijke initiatieven en financieringsmodellen. Timmer wordt verantwoordelijk voor het financiële beleid, fondsenwerving, personeelszaken en procesmanagement.

Irene Timmer:

Hoe maken we het mogelijk dat de prachtige en noodzakelijke programma’s van De Schoolschrijver op nog veel meer basisscholen in Nederland geïntegreerd kunnen worden? En hoe richten we onze organisatie in om onze ambities te realiseren? Met veel energie zal ik me op deze vragen (en meer) richten.

Annemiek Neefjes – oprichter & directeur stichting De Schoolschrijver:

Met de komst van Irene kunnen we nieuwe stappen zetten in het toekomstbestendig maken van De Schoolschrijver. Ik verheug me op de samenwerking met Irene.

Nieuws
Scholing Creatief Schrijven: nog enkele plekken beschikbaar

Op verzoek van Stichting Lezen bundelen stichting De Schoolschrijver en schrijfexpert Mariet Lems hun krachten met een scholing Creatief Schrijven voor leesconsulenten van de bibliotheek en leescoördinatoren op school. Ze geven uitleg over het belang van creatief schrijven (in relatie tot lezen) voor kinderen, ze staan stil bij het creatieve proces en de werking van het brein en delen resultaten uit recente onderzoeken.

Maar vooral gaan de deelnemers aan deze scholing volop zelf aan de slag, met als coach een live Schoolschrijver en/of Mariet Lems. Aan de hand van filmpjes, associatieve werkvormen en best practices ervaren ze o.a. hoe je verbeeldingskracht kunt ‘aanzetten’ en woorden vindt voor ervaringen en gedachten.

De scholingen vinden plaats in Den Bosch (i.s.m. Cubiss) en Bibliotheek Kampen (i.s.m. Rijnbrink). Drie lesmiddagen en een terugkomdag van elk 2,5 uur. Voor beide plaatsen zijn nog enkele plekken beschikbaar. De scholing start op 21 november in Kampen en op 14 november in Den Bosch. 

Aanleiding

Creatief schrijven staat opgenomen in de kerndoelen van het basisonderwijs: ‘De leerlingen krijgen plezier in het lezen en schrijven van voor hen bestemde verhalen, gedichten en informatieve teksten’, zo staat in kerndoel 9. Uit onderzoek blijkt echter dat het vormgeven van de lessen lastig gevonden wordt door leerkrachten (uit: ‘Zo fijn dat het niet fout kan zijn’ E. Koopman, 2017, Stichting Lezen). Een goede reden voor Cubiss en Rijnbrink om na te denken over een oplossing. Samen met Stichting Lezen ontwikkelden we de cursus Creatief Schijven.

Interesse & aanmelden

Voor inschrijving en meer informatie: zie www.cubiss.nl en www.rijnbrink.nl.

Nieuws
De Schoolschrijver meegenomen in aanbod Jeugdeducatiefonds

Vanaf deze maand kunnen gecertificeerde scholen van het Jeugdeducatiefonds een aanvraag bij dit fonds indienen voor een op maat gemaakt creatief taalprogramma van De Schoolschrijver.

Annemiek Neefjes – oprichter en directeur van De Schoolschrijver – zegt hierover het volgende: ‘We vinden in het Jeugdeducatiefonds een fantastische partner om met elkaar kansen voor kinderen te vergroten. We zijn er trots op dat het fonds in ons een organisatie ziet die verschil kan maken voor kinderen en met een bewezen effectieve aanpak kinderen ondersteunt in hun taalontwikkeling.’

De Schoolschrijver hoopt via deze weg nog meer scholen te bereiken en daarmee haar missie verder uit te dragen: ieder kind taalsterk maken en daarmee klaar voor de toekomst.

Speciaal aanbod

Tot het aanbod behoren twee De Schoolschrijver-maanden (groepen 4 t/m 8) en een training voor de leerkrachten van onze Academie.
Onze creatieve programma’s dragen bewezen bij aan de lees- en schrijfvaardigheid én het zelfvertrouwen van kinderen. Met dit aanbod ondersteunen wij scholen in het behalen van hun taaldoelen.

Het Jeugdeducatiefonds

Het Jeugdeducatiefonds heeft als missie het vergroten van de ontwikkelingskansen van kinderen met een minder gunstige achtergrond. Voor het vergroten van de kansen is het van belang om niet alleen de cognitieve ontwikkeling te stimuleren maar ook de brede vorming van kinderen mogelijk te maken. Het Jeugdeducatiefonds kiest er dan ook voor om een divers aanbod van producten en diensten te financieren.

Bekijk hier het aanbod van De Schoolschrijver voor het Jeugdeducatiefonds.

Nieuws
Prachtig artikel in MeerTaal

Wat een prachtig artikel in MeerTaal, het tijdschrift over taal in het Basisonderwijs. Renske Houweling vertelt hoe creatief schrijven kinderen motiveert om te lezen, en vooral hoe De Schoolschrijver daaraan bijdraagt. Wij zijn er trots op.

Een korte samenvatting:

Lezen wordt leuker als je zelf schrijft.
Het gedurende een maand of een half jaar wekelijks een kinderboekenschrijver op school inzetten, blijkt stimulerend voor de motivatie om zowel te gaan lezen als zelf te schrijven. Dit artikel beschrijft hoe de Stichting De Schoolschrijver op scholen hiermee aan de slag is.

Helaas mogen we niet het hele artikel publiceren. Om het toch te kunnen lezen verwijzen we je naar de site van MeerTaal

 

 

 

 

 

 

Nieuws
Leukste tips tijdens de Kinderboekenweek

Tijdens de Kinderboekenweek van 3 t/m 14 oktober, delen we iedere schooldag een superleuke tip van een Schoolschrijver. Via onze eigen Facebookpagina.

Volg ons dus dagelijks op Facebook en zet de lees- én schrijfmotor bij jouw klas aan.

 

Nieuws Persbericht
Lancering innovatief maandprogramma rondom lezen en schrijven

Persbericht stichting De Schoolschrijver
Amsterdam, 11 september 2018

Stichting De Schoolschrijver lanceert vandaag een innovatief basisschoolprogramma ‘Van kop tot staart’. Met dit maandprogramma wil De Schoolschrijver ervoor zorgen dat ieder kind een enthousiaste lezer en schrijver wordt. De Schoolschrijver komt hiermee tegemoet aan een grote behoefte in het basisonderwijs naar verdiepende en effectrijke programma’s rondom lezen en schrijven.

Van Kop tot staart is een programma van vier weken, met interactieve digibordlessen waarin professionele kinderboekenschrijvers – de Schoolschrijvers – van taallessen een spannend avontuur maken. ‘Hoe kun je een verhaal schrijven met een geweldig begin, spannend middenstuk en een onverwacht einde?’ staan hierbij centraal. Het programma bevat veel inspiratie, boekentips en opdrachten van onder anderen Mirjam Oldenhave (Mees Kees), Pieter Koolwijk (Baas van de wereld) en Simon van der Geest (Spinder). Een school kan ervoor kiezen om de vierde les live door een Schoolschrijver in de klas te laten verzorgen.

Ontwikkeling totaal aanbod
Van Kop tot staart is de tweede De Schoolschrijver-maand. Het is ontwikkeld na het succes van het maandprogramma Schrijfgeheimen (uit 2017), waarin kinderen op zoek gaan naar ingrediënten om een eigen verhaal te schrijven. Op termijn komt een modulair jaaraanbod van De Schoolschrijver beschikbaar.

Aanpak dalende leesprestatie
Dit voorjaar luidde de Onderwijsinspectie de noodklok over het dalende niveau van de leesprestaties van Nederlandse basisschoolkinderen. De problematiek van laaggeletterdheid is zeer actueel. De Schoolschrijver heeft als missie dat ieder kind een taalsterke toekomst verdient.

Effectiviteit
De Schoolschrijver-maand is ontwikkeld op basis van het bewezen effectieve halfjaar-programma voor basisscholen met een hoog percentage laagtaalvaardige kinderen. Ook heeft de stichting een Academie die leerkrachten professionaliseert op het gebied van creatief taalonderwijs.

————————————————————————————————
Noot voor de redactie:

Voor aanvullende informatie, interview en beeldmateriaal verzoeken kunt u contact opnemen met:

publiciteit@deschoolschrijver.nl – 020-8463069

————————————————————————————————

Meer info
www.deschoolschrijver.nl/brochure-2018

Video: Impressie van een De Schoolschrijver-maand
Video: De Schoolschrijver-effecten

Achtergrondinformatie laaggeletterdheid & taalontwikkeling in het onderwijs:

Zie o.a. het rapport: Laaggeletterden lopen jaarlijks ruim half miljard aan inkomsten mis

De Staat van het Onderwijs 2017

Instagram