Basisscholen

Met de De Schoolschrijver-aanpak help je je leerlingen vaardige en gemotiveerde lezers en schrijvers te worden met veel leesplezier. Het bevat inspirerende digitale lesprogramma’s en Academie-trainingen rondom lezen en schrijven, met een hoofdrol voor bekende kinderboekenschrijvers: de Schoolschrijvers. 

In het kort

  • Taalvaardigheid en taalplezier vergroten
  • Kinderboekenschrijvers in de hoofdrol
  • Ontzorgt de leerkracht
  • Concrete lees- en schrijfopdrachten
  • Ook voor koepels

Ontzorgt en helpt de leerkracht

De korte en lange programma’s van De Schoolschrijver ontzorgen de leerkracht en zijn met minimale voorbereiding goed uit te voeren. Ze zijn bovendien eenvoudig in te passen in de weektaak. De leerkracht leert bij en raakt geïnspireerd, en werkt hierdoor met een gemotiveerde klas die wil lezen.

In de inspirerende digitale lesprogramma’s en Academie-trainingen rondom lezen en schrijven is een hoofdrol weggelegd voor bekende kinderboekenschrijvers: de Schoolschrijvers. De creatieve lesprogramma’s variëren in duur van een maandprogramma (vier à zes weken) tot de doorgaande Leerlijn Lezen en Schrijven (heel schooljaar).

Vaardige en gemotiveerde lezers en schrijvers

De programma’s passen prima in de schoolweek. Ze kunnen stellessen vervangen en versterken het begrijpend lezen. Ze vergroten de woordenschat en het plezier tijdens de stilleesmomenten. Ook leert de leerkracht een betekenisvol gesprek voeren met kinderen over hun fantasie en wat ze gelezen en geschreven hebben. Daarnaast is er aandacht voor het geven van effectieve feedback op schrijfproducten en op het creatieve proces en aandacht voor leervoorkeuren bij lezen en schrijven.

Langdurig doorwerkend effect

Wat leerkrachten regelmatig meemaken is dat leerlingen tijdens een programma van De Schoolschrijver ineens aan hun bureau staan en vragen om meer boeken, om meer lezen, of ze schrijfopdrachten mogen doen… Hoe komt dat? Omdat onze programma’s de kinderen in aanraking brengen met hun fantasie, verbeelding, hun eigen verhalen. De programma’s van De Schoolschrijver laten kinderen ervaren wat leesplezier is en dat gevoel raken ze nooit meer kwijt.

Koepels

De lesprogramma’s lenen zich ook uitstekend voor de inzet van meerdere groepen en/of zelfs meerdere scholen tegelijk binnen een scholenkoepel of stichting. Voor een school- en/of koepelbreed effect.

Vaardige en gemotiveerde lezers en schrijvers

De De Schoolschrijver-programma’s zijn geschikt voor alle onderwijstypen in het basisonderwijs, inclusief het SBO.

De programma’s zijn ontwikkeld voor groep 3 tot en met 8, inclusief de combigroepen en zijn schoolbreed inzetbaar. Ook voor de kleuters bieden we een oplossing met bijvoorbeeld voorlezen.

Jeugdeducatiefonds

Het Jeugdeducatiefonds (JEF) heeft als missie het vergroten van de ontwikkelingskansen van kinderen met een minder gunstige achtergrond. Voor het vergroten van de kansen is het van belang om niet alleen de cognitieve ontwikkeling te stimuleren maar ook de brede vorming van kinderen mogelijk te maken. Stichting De Schoolschrijver is een vertrouwde partner van het Jeugdeducatiefonds.

Leesbevordering is belangrijk. Zelf schrijven heeft een stimulerende werking op het beter worden in lezen in het algemeen. En in deze lesprogramma’s wordt deze link heel duidelijk.

Gerry Poort, leesconsulent Biblionet

Bezoek een gratis sneak preview

Bezoek nu gratis een online sneak preview van een van onze lesprogramma's of trainingen. In 30-45 minuten word je bijgepraat door een ervaren kinderboekenschrijver (Schoolschrijver), samen met onze schooladviseurs en onderwijsdeskundigen.

Doe een gratis proefles!

Heb je zin in een korte en superleuke gratis les met een kinderboekenschrijver? Vraag hier één van onze proeflessen aan.

Altijd op de hoogte

Schrijf je in voor één van onze nieuwsbrieven. Maandelijks nieuws, inspiratie en tips voor basisscholen en bibliotheken.

Heb je vragen?

Ben je geïnteresseerd, heb je een vraag of wil je in contact komen met De Schoolschrijver? Bel of mail ons vrijblijvend op 020-8463069 en interesse@deschoolschrijver.nl