Resultaten

Onderzoek • Positieve impact op lees- en schrijfvaardigheid: kinderen duurzaam taalsterk

Hoge waardering voor onze aanpak

De Schoolschrijver biedt al meer dan 12 jaar lees- en schrijfprogramma’s voor het basisonderwijs met de inzet van de allerbeste kinderboekenschrijvers. We krijgen hoge waarderingscijfers, een 8 of hoger, en enthousiaste reacties van deelnemende leerkrachten, van ouders, leesconsulenten en van de kinderen zelf.  We laten ook regelmatig onafhankelijk onderzoek uitvoeren naar de effecten van onze programma’s. Daarover lees je hieronder meer in vier onderzoeken:

1. Bewezen effectieve aanpak: kinderen duurzaam taalsterk

De effectiviteit van de aanpak van De Schoolschrijver is in 2020 door meta-onderzoek bevestigd: The Theory of Change van onderzoeksbureau Sinzer. Het onderzoek toont aan dat de onderscheidende aanpak van De Schoolschrijver goed werkt: kinderen in het basisonderwijs worden door de aanpak effectief en creatief gestimuleerd en daarmee gemotiveerd in lezen en schrijven, wat leidt tot bewezen grotere taalvaardigheid en daarmee taalsterke kinderen op de lange termijn.

De De Schoolschrijver-aanpak draagt er bewezen aan bij dat kinderen in de klas effectiever worden gestimuleerd en ondersteund in lezen en schrijven en taal in brede zin. Door het succesvol aanspreken van de intrinsieke motivatie komen kinderen in een positieve lees- en schrijfspiraal terecht. 

Ouders hebben door De Schoolschrijver-methode handvatten om hun kind te ondersteunen in lezen en schrijven en zijn meer betrokken bij het taalonderwijs van hun kind. 

Leerkrachten professionaliseren hun kennis en vaardigheden rond geïntegreerd lezen en schrijven.

Door de effecten voor kinderen, ouders en leerkrachten, dragen de programma’s van De Schoolschrijver effectief bij aan het duurzaam taalsterk maken van kinderen. – Conclusies uit meta-onderzoek Sinzer, 2020

2. Een Schoolschrijver in de klas werkt stimulerend

De Schoolschrijver-programma’s helpen de leerkracht de taaldoelen te behalen. Leerlingen die aan onze programma’s deelnemen, krijgen niet alleen meer plezier in lezen en verhalen schrijven. Ze lezen vaker, worden ook taalsterker en krijgen meer zelfvertrouwen. Kinderboekenauteurs spelen daarbij een belangrijke rol. Zij weten de rijkdom, kracht en magie van taal over te brengen. De Schoolschrijvers werken samen met de leerkrachten en maken de taallessen tot een spannend avontuur.

Voor kinderen blijkt de aanwezigheid van een heuse schrijver bijzonder stimulerend te werken, zowel op het gebied van creatief schrijven, als op het gebied van het lezen van literatuur. Ook de prestaties in het vak taal gaan erop vooruit. – De Raad voor Cultuur (RvC) in haar advies aan het Ministerie van OCW mei 2018.

Uit onderzoeken onder leerkrachten en kinderen blijkt de effectiviteit van het Halfjaarprogramma.

 • Leerkrachten (91%) constateren dat leerlingen vooruitgaan in stellen en schrijfplezier. Ook zien zij een duidelijke toename in creativiteit, nieuwsgierigheid en fantasie.
 • Leerkrachten (75%) constateren dat de kinderen meer leesplezier en schrijfmotivatie ontwikkelden door de Schoolschrijver.
 • Ruim de helft van de leerkrachten (54%) constateert dat kinderen zijn vooruitgegaan in taalvaardigheid.
 • Leerkrachten voelen zich geïnspireerd in hun eigen schrijfonderwijs en krijgen handvatten aangereikt van de Schoolschrijvers.
 • Meer dan 9 op de 10 kinderen (92%) beveelt een Schoolschrijver aan bij andere kinderen.

Onderzoeksrapport van Centrum Brein en Leren, Vrije Universiteit (2015):  Verhalen vertellen, verwonderen en verbeelden met De Schoolschrijver

3. Beter leesklimaat op school

Het Halfjaarprogramma heeft positief effect op het leesgedrag van de leerlingen en op het leesbevorderingsbeleid in de school:

 • Leerlingen zoeken actiever boeken, kiezen gevarieerder en bezoeken vaker de bibliotheek.
 • De leesmotivatie en leesverbeelding bij leerlingen nemen toe.
 • Het leesklimaat verbetert schoolbreed.

Uit onderzoek van Cubiss, in opdracht van Stichting Lezen (2012): Eindrapportage De Schoolschrijver.

4. Leesmotivatie en schrijfvaardigheid omhoog

 • De Schoolschrijver verrijkt de leesomgeving van het kind.
 • Het Halfjaarprogramma prikkelt de kinderen verhalen te schrijven, en vergroot de schrijfvaardigheid van de kinderen.
 • De methode draagt bij aan de samenwerking tussen ouders en school.
 • De Schoolschrijver biedt handvatten om in de klas te werken aan de taalverzorging.

Onderzoek van het Lectoraat van de iPabo Amsterdam (2010)

Feiten en cijfers over laaggeletterdheid

Kijk hier voor een bondig overzicht van Cijfers & Feiten op het gebied van laaggeletterdheid.

Bezoek een gratis sneak preview

Bezoek nu gratis een online sneak preview van een van onze lesprogramma's of trainingen. In 30-45 minuten word je bijgepraat door een ervaren kinderboekenschrijver (Schoolschrijver), samen met onze schooladviseurs en onderwijsdeskundigen.

Doe een gratis proefles!

Heb je zin in een korte en superleuke gratis les met een kinderboekenschrijver? Vraag hier één van onze proeflessen aan.

Altijd op de hoogte

Schrijf je in voor één van onze nieuwsbrieven. Maandelijks nieuws, inspiratie en tips voor basisscholen en bibliotheken.

Heb je vragen?

Ben je geïnteresseerd, heb je een vraag of wil je in contact komen met De Schoolschrijver? Bel of mail ons vrijblijvend op 020-8463069 en interesse@deschoolschrijver.nl