Lezen, schrijven, taalplezier op de basisschool
Maatwerk

Met een maatwerkprogramma van De Schoolschrijver kan je geheel naar eigen wens een programma voor jouw school samenstellen.

Kinderen worden sterke lezers

Een Schoolschrijver komt in de klas om het taalplezier van de leerlingen te vergroten. Binnen het maatwerkprogramma kan een Schoolschrijver worden geboekt voor programma’s met een korte of langere looptijd, onder schooltijd, naschools, in de weekenden of in de vakanties, afhankelijk van de vraag en het doel.

Lesprogramma’s met kinderboekenschrijvers

Wij maken al tien jaar lang van kinderen op basisscholen sterke lezers en verhalenschrijvers. De Schoolschrijver zet educatieve programma’s in met kinderboekenschrijvers – de zogeheten Schoolschrijvers. De schrijvers zijn door onze educatieve specialisten opgeleid in didactische vaardigheden en kunnen zelfstandig les geven. Ook bieden we digibordprogramma’s die door de leerkracht kunnen worden ingezet als ondersteuning van de eigen taal- en leeslessen. De grote kracht van De Schoolschrijver-programma’s is de aansprekende verbeelding en creativiteit.

Leerkrachten die aan onze programma’s deelnamen, geven aan dat hun leerlingen vooruitgaan op creativiteit, zelfvertrouwen, leesplezier en het schrijven van verhalen.

Programmavoorbeelden

De Schoolschrijver kan worden geboekt voor programma’s met een korte of langere looptijd, in de schoolweek, in de weekenden of in de vakanties. Het programma wordt voor uw school op maat samengesteld. Enkele voorbeelden:

Vakantieschool

Voor een school verzorgt De Schoolschrijver workshops met een schrijver, twee dagdelen per groep. Op een andere school geven de leerkrachten zelf in de herfstvakantie extra taallessen, en zetten hierbij het digitale programma in van De Schoolschrijver-maand.

Verlengde leertijd

Op Kindercampus Zuidas kwamen in voorjaar 2021 Schoolschrijvers Lydia Rood en Enne Koens gedurende 10 weken in de klas bij in totaal 9 groepen. Leerkrachten volgden daarnaast een De Schoolschrijver-Academie om inspiratie op te doen om hun taalonderwijs creatiever te maken.

Wat kan De Schoolschrijver doen voor uw school?

Heb je al een idee over de gewenste looptijd, het aantal uren, of van het aantal klassen dat je wilt ondersteunen met De Schoolschrijver? Of heb je nog vragen? Neem contact met ons op via interesse@deschoolschrijver.nl of telefonisch via 020 – 8463069. We bespreken graag de mogelijkheden met je voor effectief maatwerk.