Het Halfjaar-programma

Het Halfjaarprogramma van De Schoolschrijver is ontwikkeld voor basisscholen met een hoog percentage leerlingen met een taal- en/of leesachterstand.

In het kort

  • Intensieve interventie
  • Creatief taalonderwijs
  • Half jaar Schoolschrijver in de klas
  • Programma voor alle betrokkenen

Wat gebeurt er in de klas?

In het programma verbindt een professionele kinderboekenschrijver met training en leservaring zich een half schooljaar lang aan een basisschool. Deze Schoolschrijver gaat in ons speciaal ontwikkelde lesprogramma aan het werk met de leerlingen, ouders en leerkrachten. Zo verbeteren we samen lezen, schrijven en taalplezier.

Het is een intensief interventietraject voor scholen die écht een omslag willen maken en daarin met ons en met samenwerkingspartners (zoals bibliotheken) willen investeren. Het programma wordt op 25 tot 30 scholen per jaar ingezet, in een selectie van regio’s.

De resultaten

Kinderen die meedoen aan het Halfjaarprogramma gaan vooruit op lezen en schrijven. Het is te zien dat leerlingen:

LeesplezierMeer leesplezier krijgen en allerlei boeken leren kennen
SchrijvenVooruitgang maken in het schrijven van verhalen
TaalgevoelEen beter taalgevoel krijgen
CreativiteitMeer creativiteit en probleemoplossend vermogen ontwikkelen
ZelfvertrouwenHun zelfvertrouwen om te lezen, te schrijven en te vertellen vergroten
werkwijze leerlingen dragen voor

Dit gebeurt er tijdens het Halfjaarprogramma

Het Halfjaarprogramma wordt van tevoren in de school aangekondigd met flyers en posters. Op de eerste dag wordt de Schoolschrijver door de hele school welkom geheten en ingehuldigd met de rode Schoolschrijver-sjerp. De scholen sluiten het traject vaak af met een feestelijk slotprogramma, in of buiten de school, met kinderen, leerkrachten en ouders.

Onderdelen van het programma

  • De Schoolschrijver in de klas: de Schoolschrijver werkt op een vaste dag in de week klassikaal samen met de leerlingen en leerkrachten van drie groepen.
  • De Academie: leerkrachten krijgen van ‘hun’ Schoolschrijver een inspirerende workshop vol praktische tips om zelf creatieve en motiverende taallessen te geven, ook na afloop van het programma.
steun ons in de klas
  • De Oudersalon: De Schoolschrijver betrekt tijdens een informatiebijeenkomst de ouders bij het programma, met uitleg over bijvoorbeeld het nut van voorlezen, of de ouders worden op school uitgenodigd om de schrijfresultaten van de lessen te bewonderen.
  • Extra creatieve taalworkshops: een extra cursus creatief schrijven voor een klein aantal leerlingen na afloop van de klassikale lessen.
  • Vrije uren: de Schoolschrijver zet vrije uren in voor de hele school. Bijvoorbeeld voor een gastles aan de overige groepen of maatwerkvragen.

Startmoment en slotfeest

Het Halfjaarprogramma heeft traditiegetrouw een feestelijke start en afsluiting. Met bijvoorbeeld optredens van leerlingen, presentatie van de schoolkrant of een dichtwedstrijd. Samen vieren we de start van een intensief en waardevol traject en na afloop wat er in een half schooljaar samen is bereikt.

Mooie lessen waar kinderen echt iets van leren voor de rest van hun leven. Ze krijgen liefde voor boeken, verhalen en het geschreven woord. Het niveau is aanpasbaar. De inhoud sluit goed aan. Ze kunnen het verhaal zo lang en uitdagend maken als ze willen. Compleet pakket. Van de inleiding tot de afsluiting van een verhaal. Ieder kind doet een succeservaring met het schrijven van verhalen op. Door de uitgebreide input heeft ieder kind een beeld wat hij/zij gaat schrijven.

Jason Hamilton, leerkracht Wilhelminaschool Gouda

Meer informatie?

Neem contact op

Mail naar de coördinator van het Halfjaarprogramma Marije de Wolf op marije@deschoolschrijver.nl.