Raad van toezicht

De raad van toezicht bestaat thans uit de volgende leden:

Toine Maes, voorzitter sinds 2022

Babette ten Bosch, algemeen lid (van 2020 t/m 2021 penningmeester binnen de raad van bestuur)

Pom Zwart, algemeen lid (van 2019 t/m 2021 algemeen bestuurslid binnen de raad van bestuur)

Arnold Jonk, algemeen lid (van 2020 t/m 2021 algemeen bestuurslid binnen de raad van bestuur)

Arthur Weijers, algemeen lid sinds 2023