Raad van toezicht

Met ingang van 2022 wordt Stichting De Schoolschrijver niet langer bestuurd door een raad van bestuur. Daarvoor in de plaats is de directeur-bestuurder verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van de stichting en staat zij onder toezicht van de raad van toezicht.

De raad van toezicht bestaat thans uit de volgende leden:

Toine Maes, voorzitter sinds 2022

Babette ten Bosch, algemeen lid (van 2020 t/m 2021 penningmeester binnen de raad van bestuur)

Pom Zwart, algemeen lid (van 2019 t/m 2021 algemeen bestuurslid binnen de raad van bestuur)

Arnold Jonk, algemeen lid (van 2020 t/m 2021 algemeen bestuurslid binnen de raad van bestuur)

Arthur Weijers, algemeen lid sinds 2023