Raad van toezicht

De raad van toezicht bestaat uit de volgende leden:

Toine Maes, voorzitter en remuneratiecommissie (sinds 2022). Voormalig directeur-bestuurder Kennisnet.

Babette ten Bosch, lid en auditcommissie (lid vanaf 2020, herbenoeming in 2023). Financieringsspecialist bij YellowFinance.

Pom Zwart, lid en remuneratiecommissie (lid vanaf 2019, herbenoeming in 2022). Sr. Director Nike European Headquarters.

Arthur Weijers, algemeen lid sinds 2023. Lid van de raad van bestuur – COO bij Cito.

Samira Bouchibti, algemeen lid (sinds 2023). Politica, auteur en adviseur in het publieke/sociaal domein op kansengelijkheid, jongeren en onderwijs.

Cristel Wieman, algemeen lid (sinds 2023). Voorzitter college van bestuur Stichting Klasse, lid Kennistafel Effectief Leesonderwijs.