Leerlijn Lezen en Schrijven

Op zoek naar een nieuwe lees- en taalmethode? De Leerlijn Lezen en Schrijven van De Schoolschrijver is dé complete methode voor voortgezet technisch lezen en begrijpend lezen, in samenhang met taal (schrijven, spreken, luisteren, woordenschat en taalbeschouwing)* voor groep 3-8.

* exclusief grammatica en spelling

In het kort

 • Geïntegreerd lezen en schrijven
 • Begrijpend lezen en voortgezet technisch lezen
 • Basisvaardigheden taal
 • Kinderboekenschrijvers en hedendaagse jeugdliteratuur in de digibordlessen
 • Dekkend voor nieuwe kerndoelen en Referentiekader Taal

Effectief lees- en taalonderwijs

De Leerlijn is de eerste methode waarin lezen en schrijven in samenhang wordt aangeboden. Met een belangrijke rol voor kinderboekenschrijvers en hedendaagse jeugdliteratuur als gids en motivator in de digibordlessen; schrijvers zoals Enne Koens, Rian Visser, Bibi Dumon Tak en Simon van der Geest.

Alle lesactiviteiten sluiten aan bij brede kennisthema’s; bieden de mogelijkheid tot integratie met wereldoriëntatie; er is een groot en divers aanbod van kant-en-klare rijke teksten (fictie en non-fictie); en deze teksten worden meerdere malen gelezen en verdiept volgens de close reading-aanpak.

Lees hier de column van Aleid Truijens in de Volkskrant: ‘Je moet maar durven: één effectieve leesmethode die al het oude lesmateriaal overbodig maakt’. Of lees hier meer over de ervaringen van OBS De Vier Windstreken in Amsterdam-Noord, beschreven in Het Parool op 29 januari 2024.

Daarom de Leerlijn Lezen en Schrijven

Gemotiveerde lezers en schrijvers in de klas!Leerlingen krijgen gegarandeerd leesplezier en gaan meer en dieper lezen. Ze vergroten hun lees-, taal- en schrijfvaardigheden, gemotiveerd vanuit hun eigen belevingswereld.
Enthousiaste leerkrachten voor de klasLeerkrachten krijgen inspiratie, overzicht, gebruiksgemak en begeleiding. En zien hun leerlingen met plezier lezen, wat doorwerkt in het hele lesgeven. Makkelijk in te passen in het eigen weekprogramma. Integratie met andere vakken zoals wereldoriëntatie is mogelijk.
Een duurzame verbetering van het lees- en schrijfonderwijs voor de hele schoolDe methode is schoolbreed inzetbaar en sluit aan op de nieuwe (!) kerndoelen taal. Beter lezen en schrijven vormen het fundament onder alle andere vakken.

Een voorproefje

Kijk mee met Maren Stoffels naar fragmenten uit de digibordlessen van Thijs Goverde en Anna Woltz.

De Leerlijn vergroot de intrinsieke motivatie van kinderen om te lezen 

De volgende drie psychologische basisbehoeften worden gezien als het ABC voor leesmotivatie: de behoefte aan autonomie, de behoefte aan sociale verbondenheid en de behoefte aan competentie.

Kinderen krijgen zeggenschap over de keuze welk boek ze willen lezen, zodat het aansluit bij hun eigen belevingswereld of interesses. Ze kunnen op hun eigen tempo en niveau aan opdrachten werken en worden gestimuleerd om samen te werken. Om hun eigen competenties te stimuleren wordt bij de ontwikkeling van de lessen expliciet aandacht besteed aan de manier waarop positieve feedback gegeven wordt.

De vier lesonderdelen van de Leerlijn:

VoorleestijdVoorlezen is een belangrijk onderdeel van goed leesonderwijs. Het draagt bij aan de taal- en begripsontwikkeling van kinderen en motiveert tot zelf lezen.
Lezen en schrijvenDigibordlessen waarin bekende kinderboekenschrijvers de hoofdrol spelen. Via inspirerende video’s enthousiasmeren zij de leerlingen.
Lees het zelfDoor middel van de Lees-het-zelflessen ontwikkelen de leerlingen hun technische en begrijpend leesvaardigheden. Zij lezen zoveel mogelijk boeken over het thema en breiden zo hun kennis uit.
MeesterproefAan het eind van elk blok maken de leerlingen een Meesterproef: twee eindopdrachten waarin zij hun kennis over het thema en hun schrijfvaardigheid laten zien.

Dit leren de kinderen

 • Verhalen en gedichten lezen en schrijven
 • Jeugdliteratuur ontdekken
 • Ontdekken welke boeken ze willen lezen
 • Samenwerken en eigen competenties stimuleren
 • Woordenschat en tekstbegrip
 • Feedback geven en ontvangen

Sinds we met de Leerlijn Lezen en Schrijven werken zien we dat het leesplezier bij de leerkrachten en kinderen is toegenomen. Door de taal- en leesmethodes overboord te kieperen en voor De Schoolschrijver te kiezen, is lezen en schrijven weer een prioriteit van het hele team geworden!

Directeur Nicolette Dronkers van basisschool Vuurvogel in Bergschenhoek

Later nog nalezen?

Download de brochure over de Leerlijn!

De brochure opent meteen in een nieuw tabblad.

Hulp nodig bij het kiezen?

Neem contact op met een van onze adviseurs.

Ze zijn bereikbaar via 020-8463069 of via interesse@deschoolschrijver.nl.

Bezoek een gratis sneak preview

Bezoek nu gratis een online sneak preview van een van onze lesprogramma's of trainingen. In 30-45 minuten word je bijgepraat door een ervaren kinderboekenschrijver (Schoolschrijver), samen met onze schooladviseurs en onderwijsdeskundigen.

Doe een gratis proefles!

Heb je zin in een korte en superleuke gratis les met een kinderboekenschrijver? Vraag hier één van onze proeflessen aan.

Altijd op de hoogte

Schrijf je in voor één van onze nieuwsbrieven. Maandelijks nieuws, inspiratie en tips voor basisscholen en bibliotheken.

Heb je vragen?

Ben je geïnteresseerd, heb je een vraag of wil je in contact komen met De Schoolschrijver? Bel of mail ons vrijblijvend op 020-8463069 en interesse@deschoolschrijver.nl