Cijfers en feiten

Hoeveel Nederlanders zijn laaggeletterd?
2,5 miljoen Nederlandse volwassenen zijn laaggeletterd en/of laaggecijferd, dit is 18 procent van de totale Nederlandse bevolking (Algemene Rekenkamer, 2016).

Hoe is het gesteld met het onderwijs?
In vergelijking met 2015 en 2016 behalen minder leerlingen het streefniveau lezen. Het didactisch handelen van leerkrachten neemt, ondanks de noodzaak, nauwelijks toe wegens ‘toenemend lerarentekort, teruglopende achterstandsmiddelen en regionale krimp’ (Inspectie van het onderwijs, 2018).

Taalachterstand
Een kwart van de leerlingen verlaat de basisschool met een taalachterstand van twee jaar. Het reguliere onderwijs kan deze achterstand vooralsnog niet wegwerken (Inspectie van het Onderwijs, 2013).
De kans op taalachterstand als volwassene is groter wanneer iemand als kind een taalachterstand had. 14 procent van de Nederlandse kinderen loopt de kans om later een laaggeletterd te worden (Stichting Lezen & Schrijven, 2014).

Hoe scoort Nederland internationaal op leesplezier?
Op het gebied van leesvaardigheid staat Nederland op de zesde plaats van de 27 EU-landen (Resultaten PISA, 2015). Het leesplezier in Nederland loopt terug. Dit kan leiden tot een negatieve cyclus: kinderen die niet graag lezen, behalen minder vaak het hoogste leesniveau wat weer leidt tot minder leesplezier. Internationaal gezien scoort Nederland de een na laagste score als het gaat om leesplezier (Inspectie van het Onderwijs, 2018)
Uit internationaal onderzoek onder 49 landen blijkt dat Nederland redelijk scoort op technisch lezen, maar helemaal onderaan bungelt als het gaat om leesplezier (Onderzoek leesattitude PIRLS, 2011).

Leesplezier: waar is dit goed voor?
Verschillende onderzoeken tonen aan dat lezen zowel tekstbegrip als spellingvaardigheid positief beïnvloed. Het lezen van boeken heeft effect op het behalen van hogere CITO-scores (Kortlever en Lemmens, 2012).

Het Promotieonderzoek van Suzanne Mol wijst uit dat lezers niet alleen hoger scoren op taal- en leesvaardigheid, maar ook op schoolsucces en intelligentie. Kinderen die veel lezen belanden hoger op de maatschappelijke ladder (2010, Universiteit Leiden).

Daarnaast vergroot geletterdheid de maatschappelijke zelfredzaamheid: het invullen van formulieren, lezen van bijsluiters en werken op de computer wordt eenvoudiger naarmate de geletterdheid hoger is (Stichting Lezen & Schrijven, 2018 en NRC Handelsblad, 2018).

Bovenstaande geeft de urgentie aan van De Schoolschrijver. De Schoolschrijver stimuleert met een innovatief concept het leesplezier, taal en creatief schrijven van kinderen op basisscholen die sterker willen worden in taal.

Lees ook ons jaarverslag.

Bezoek een gratis sneak preview

Bezoek nu gratis een online sneak preview van een van onze lesprogramma's of trainingen. In 30-45 minuten word je bijgepraat door een ervaren kinderboekenschrijver (Schoolschrijver), samen met onze schooladviseurs en onderwijsdeskundigen.

Doe een gratis proefles!

Heb je zin in een korte en superleuke gratis les met een kinderboekenschrijver? Vraag hier één van onze proeflessen aan.

Altijd op de hoogte

Schrijf je in voor één van onze nieuwsbrieven. Maandelijks nieuws, inspiratie en tips voor basisscholen en bibliotheken.

Heb je vragen?

Ben je geïnteresseerd, heb je een vraag of wil je in contact komen met De Schoolschrijver? Bel of mail ons vrijblijvend op 020-8463069 en interesse@deschoolschrijver.nl