Nieuws

Nieuws van De Schoolschrijver. Blijf op de hoogte, schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

Media en pers Nieuws Persbericht
Oproep tot leesoffensief door Raad voor Cultuur en Onderwijsraad

Laat scholen het niet alleen opknappen. De Raad voor Cultuur en de Onderwijsraad adviseren een gezamenlijk offensief van overheid, scholen, bibliotheken en tal van andere instanties om kinderen weer aan het lezen te krijgen. Scholen kunnen en moeten het probleem van teruglopende leesmotivatie en leesvaardigheid niet alleen aanpakken. De raden presenteerden vandaag hun advies Lees! Een oproep tot een leesoffensief aan minister Van Engelshoven van OCW.

Nederland scoort laag op leesplezier

Het is uniek dat de Raad voor Cultuur en de Onderwijsraad samen een Advies publiceren. De problematiek rondom leesmotivatie is dan ook urgent en zit op het snijvlak van cultuur en educatie. Uit recent onderzoek blijkt dat slechts een kwart van de Nederlandse kinderen plezier beleeft aan lezen. Daarmee bungelt Nederland onderaan de lijst van vijftig landen in een internationaal onderzoek. Een op de vijf Nederlandse jongeren heeft een taalachterstand en dreigt als volwassene laaggeletterd de arbeidsmarkt te betreden.

Meer beleid en samenwerking

Drie belangrijke aanbevelingen uit het advies Lees!: er moet een krachtig leesbeleid komen vanuit de overheid, een rijker leesaanbod, en meer samenwerking tussen scholen, ouders, bibliotheken en andere instanties. Al deze elementen zijn volgens de onderzoekers nodig om de leesmotivatie bij Nederlandse kinderen en jongeren terug te krijgen.

Schrijvers kunnen kinderen inspireren

Bij het in ontvangst nemen van het advies zei de minister:

‘Samen is de rode draad in het Advies. De school kan het niet alleen, we moeten het doen met andere experts. Als er maar structureel aandacht is voor lezen.’ Ook zei ze: ‘Wat kunnen we doen om kinderen te inspireren? Zet daarvoor ook kinderboekenschrijvers in de klas in. Leer kinderen niet alleen leesplezier ontdekken maar ook zelf gedichten en verhalen schrijven.’

Het advies slaat de spijker op zijn kop, vindt Annemiek Neefjes, directeur van stichting De Schoolschrijver. De Schoolschrijver wordt in het rapport Lees! genoemd als een van de organisaties die bijdraagt aan de leesmotivatie van kinderen.

‘Bij onze letteren-educatieve programma’s zijn kinderboekenschrijvers, leerkrachten, leesconsulenten, ouders allemaal betrokken om kinderen leesplezier te laten ervaren. Zonder die samenwerking zijn we nergens, en van die samenwerking kunnen nog veel meer kinderen profiteren. Laten we dit rapport beschouwen als een aftrap om met elkaar dit urgente probleem verder aan te pakken en op te lossen.’

Media en pers Nieuws Persbericht
Minister reserveert 5 ton voor De Schoolschrijver

Stichting De Schoolschrijver gaat de komende jaren nog meer kinderen helpen met hun taal- en leesvaardigheid. Minister Van Engelshoven van OCW gaat mee in het advies van de Raad voor Cultuur om de stichting vanaf 2021 structureel 500.000 euro per jaar toe te kennen.

‘Stichting De Schoolschrijver heeft een essentiële functie in de leesbevordering binnen het primair onderwijs en zorgt voor een structurele verbetering van het leesklimaat van het kind.’ Dit schrijft de Raad in het rapport Cultuur dichtbij, dicht bij cultuur (april).

De minister presenteerde dinsdag haar cultuurplannen 2021-2024, en kondigde daarin een structurele investering aan van in totaal 700.000 euro extra voor leesbevordering. Twee ton gaat naar de Schrijverscentrale, waar De Schoolschrijver mee samenwerkt.

Annemiek Neefjes, directeur van stichting De Schoolschrijver, is verheugd over de plannen van de minister om extra in lettereneducatie te investeren.

 ‘Het is geweldig dat De Schoolschrijver wordt erkend als partij die zich onderscheidt in haar effectieve letteren-educatieve aanpak. Het vraagstuk hoe we van kinderen gemotiveerde lezers en verhalenschrijvers maken, is vanaf de oprichting negen jaar geleden onze belangrijkste drijfveer. De Schoolschrijver zet ook de komende jaren haar expertise graag in om – samen met partner-organisaties, bibliotheken en scholen – iéder kind in Nederland een taalsterke toekomst te geven.’

Pers: publiciteit@deschoolschrijver.nl

Nieuws
Kom jij stage bij ons lopen?

De Schoolschrijver is een organisatie die als missie heeft om kinderen taalsterk te maken, opdat ze volwaardig aan de samenleving kunnen deelnemen. De Schoolschrijver zet daarbij de allerbeste kinderboekenauteurs in om leerlingen op basisscholen klaar te maken voor de toekomst. De Schoolschrijvers delen hun liefde voor verhalen schrijven en de magie van taal. Ze maken van taallessen een spannend avontuur.

Kom jij bij ons praktijkstage lopen? 

De Schoolschrijver zoekt voor de periode vanaf september 2019 een stagiair(e) voor minimaal 4 maanden (3 – 5 dagen per week). Als stagiair(e) lever je een belangrijke dagelijkse bijdrage aan onze organisatie, waarbij je wordt begeleid door een aantal directe collega’s. Naast de algehele ondersteuning, draai je mee in de dagelijkse gang van zaken, notuleer je tijdens het wekelijkse overleg, draai je mee in het marketingcommunicatieteam en ga je organisatorische klussen niet uit de weg. 

Wat verwachten we van jou? 

 • Je studeert op WO- of op HBO-niveau; 
 • Je hebt affiniteit met (cultuur)educatie, primair onderwijs, kinder- en jeugdliteratuur; 
 • Je bent leergierig, ambitieus en gewend de handen uit de mouwen te steken; 
 • Je bent enthousiast en flexibel en vindt het leuk dingen zelfstandig en proactief op te pakken; 
 • Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden en een vlotte pen; 
 • Je wilt meehelpen om marketingcommunicatie-activiteiten te ontwikkelen en uit te voeren; 
 • Je bent bekend met digitale werkomgevingen. 

Wat bieden wij jou? 

Een uitdagende en plezierige werkkring met een informele werksfeer, waar je veel kunt leren. Je draait mee in een klein, gedreven team van professionals. Je komt met alle facetten van onze organisatie in aanraking en je krijgt de kans een belangrijke bijdrage te leveren aan onze activiteiten. Het accent zal deze stage liggen op de marketingcommunicatie van ons nieuwe aanbod. Ons kantoor bevindt zich aan het WG-Plein, nabij het centrum van Amsterdam. Het betreft nadrukkelijk geen onderzoeksstage, maar een praktijkstage. Wil je onderzoek doen bij De Schoolschrijver, informeer dan naar de mogelijkheden. 

Stagevergoeding 

De stagevergoeding bedraagt €450 euro voor 40 uur per week. Als je minder stageloopt, ontvang je uiteraard een stagevergoeding naar rato. Afhankelijk van je woonplaats kun je ook een reiskostenvergoeding ontvangen.

Belangstelling? Kijk op onze site voor een goede indruk van wat wij doen en waar wij voor staan. Kun je je hierin vinden? Neem dan voor meer informatie contact op met Irene Timmer (06 11216265 en/of mail je motivatie met cv (irene@deschoolschrijver.nl).

Nieuws
Stichting De Schoolschrijver zoekt bestuursleden

Stichting De Schoolschrijver is op zoek naar bestuursleden (onbezoldigde functie). Sluitingsdatum vacature: 22-06-2019

 

VACATURE BESTUURSLEDEN

Algemeen
De aanpak van De Schoolschrijver is gebaseerd op de overtuiging dat lezen en creatief schrijven – de kracht van verhalen – een fundamentele verandering teweeg kunnen brengen in de relatie van een kind tot zijn wereld. Door taalbegrip en talige expressie kunnen kinderen zich persoonlijk ontplooien, sterke relaties opbouwen en hun kansen op school en in de maatschappij verbeteren.

Om deze missie te verwezenlijken ontwikkelt De Schoolschrijver effectrijke programma’s voor kinderen in het basisonderwijs, met inzet van de beste kinderboekenauteurs en met innovatieve ICT-toepassingen. Naast een programma van een half schooljaar, voor scholen met een hoog percentage laagtaalvaardige kinderen, ontwikkelt De Schoolschrijver modulaire programma’s voor alle basisscholen: De Schoolschrijver-maand en de Academie.

De Schoolschrijver streeft ernaar om

 • Zoveel mogelijk kinderen op de basisschool in aanraking te brengen met de rijkdom van taal en literatuur, en hun woordenschat te vergroten.
 • Creativiteit in te zetten om het taalonderwijs leuker, slimmer en beter te maken.
 • Kinderen leren vertrouwen op hun eigen talenten en creativiteit.
 • Leerkrachten een nieuwe aanpak leren waarmee ze hun leerlingen een nog  betere start kunnen geven.

Om dit te realiseren zet De Schoolschrijver de allerbeste kinderboekenauteurs in om leerlingen op basisscholen taalsterk te maken en daarmee klaar voor de toekomst. De Schoolschrijvers delen hun liefde voor verhalen schrijven en de magie van taal. Ze maken van taallessen een spannend avontuur.

Organisatie en financiën
De Schoolschrijver is een ambitie-gedreven organisatie die in korte tijd uitgroeide tot voorbeeld in de letteren-educatie, twee prijzen kreeg, genomineerd werd voor de prestigieuze Astrid Lindgren Memorial Award 2018 (‘Nobelprijs voor de jeugdliteratuur’) en volop media-aandacht weet te genereren.

In de opbouw van de organisatie hanteert De Schoolschrijver drie kernwaarden.

 • Duurzaam; blijvende impact en borging van het aanbod.
 • Innovatief; maximale aansluiting bij (digitale) ontwikkelingen en veranderende behoeften van het basisonderwijs.
 • Sociaal; inclusief en gericht op het bereiken van een zo groot mogelijke diversiteit aan kinderen.

Aan De Schoolschrijver zijn ruim vijftig schrijvers verbonden. Abdelkader Benali is ambassadeur van de Stichting. Achter de Schoolschrijver staat een team van circa twaalf medewerkers dat vanuit Amsterdam nieuwe programma’s ontwikkelt en voor de organisatie tekent. Het budget is de afgelopen jaren gegroeid naar € 1.4 miljoen in 2018. Financiering van de stichting is zorgvuldig en weloverwogen opgebouwd uit een mix van fondsen, subsidies, particulieren, vrienden, samenwerkingsrelaties/partners en overige inkomsten. Het is de wens van de stichting om de groei door te zetten door nog meer ondernemerschap te tonen en zo een meer duurzame financiële basis te creëren.

Bestuur
Het bestuur van stichting De Schoolschrijver bestaat uit vijf leden. Op dit moment zijn er twee vacatures in het bestuur.

Algemene profielkenmerken lid bestuur

 • Kan kritisch en onafhankelijk bijdragen aan de besluitvorming binnen het bestuur en heeft hierbij geen tegenstrijdig belang.
 • Heeft aanvullende netwerken en is bereid deze ten bate van de stichting in te zetten.
 • Heeft hart voor de missie en doelstellingen van de stichting.
 • Kan bijdragen aan de ingezette groei en realisatie van de impact.
 • Heeft een open houding waarin samen aanpakken centraal staat.
 • Is te kenmerken als een verbindend persoon, een ondersteuner, weet actief contact tussen partijen te leggen.
 • Draagt bij aan de sfeer binnen het bestuur waar constructief en samenwerkingsgericht gewerkt en vergaderd wordt.
 • Is als mens flexibel, laagdrempelig en prettig in de omgang.

Specifieke wensen voor de twee nieuwe bestuursleden

 1. Een kandidaat met een goed netwerk in het bedrijfsleven, liefst met kennis van
  fondsenwerving / marketing.
 2. Een kandidaat met een goed (politiek)netwerk in het openbaar bestuur, liefst met kennis van onderwijs / educatie.

Vanwege de groei en professionalisering van de organisatie is het voornemen om in de komende periode nadere verkenningen te doen naar de transitie van het bestuurs- naar het Raad van Toezichtmodel. Daarmee komen verantwoordelijkheden en bevoegdheden anders te liggen in de samenwerking en is een andere invulling van de diverse rollen aan de orde.

Competenties
Teamspeler, open, flexibel, betrokken, communicatief, inspirerend.

Overige zaken
Stichting De Schoolschrijver heeft de ANBI status en volgt de aanbevelingen van goed bestuur in de Culturele Sector (www.governancecodecultuur.nl). Conform de eigen principes van inclusiviteit en diversiteit nodigt het bestuur, in aanvulling op het huidige team, jonge, vrouwelijke en kandidaten met een multiculturele achtergrond uit om te reageren op de vacatures.

Vergaderingen zijn circa vijf keer per jaar. Informeel contact is er regelmatig. Bestuursleden verrichten hun werkzaamheden op vrijwillige basis (onkosten kunnen worden vergoed). Bestuursleden worden benoemd voor een zittingsduur van drie jaar. Er zijn maximaal twee zittingstermijnen. Er wordt een rooster van aftreden gehanteerd.

Solliciteren
Kun je je hierin vinden? Neem dan voor meer informatie contact op met Elisabeth Dielesen via elisabeth@cultuur-ondernemen.nl en/of mail haar voor 22 juni je motivatie met cv o.v.v. ‘Vacature bestuurslid’.

 

 

Nieuws
1000 kinderen vieren slotfeest De Schoolschrijver

Leesplezier: een vrolijk wapen tegen laaggeletterdheid
Ruim 1000 kinderen van 15 basisscholen uit Amsterdam vierden donderdag 23 mei het slotfeest van De Schoolschrijver in het Internationaal Theater Amsterdam. In alle zalen en foyers lazen kinderen uit groep 3 tot en met 8 aan elkaar voor uit eigen werk, speelden taalspelletjes en vertelden verhalen.

{Hier een foto-impressie]

De scholen hebben de afgelopen maanden meegedaan aan het landelijke halfjaarprogramma van De Schoolschrijver. Dat is ontwikkeld voor scholen waar veel kinderen een taalachterstand hebben. De Schoolschrijver verbindt zich aan een school en zet allerlei creatieve technieken in om de fantasie van de kinderen aan te wakkeren, hun woordenschat te vergroten en interesse voor lezen te stimuleren.

Lezen moet een feestje worden

‘Een op de drie 10-jarigen vindt lezen stom of saai. Maar een kind dat niet leest op de basisschool, staat stil. De woordenschat groeit niet. Kinderen die niet lezen krijgen meer moeite met zinnen formuleren, met schrijven, met de wereld om hen heen begrijpen. Een op de 10 kinderen in Nederland wordt later laaggeletterd en kan zich niet goed redden in de maatschappij. Dat is zorgwekkend. Lezen moet daarom weer een feestje worden,’ zegt Annemiek Neefjes, oprichter van De Schoolschrijver.

Leesplezier blijkt een machtig wapen tegen taalachterstand en dreigende laaggeletterdheid. Scholen die de afgelopen jaren aan het halfjaarprogramma hebben deelgenomen, signaleren bij veel leerlingen meer creativiteit en zelfvertrouwen in hun werk, en een vooruitgang in taalvaardigheid.

Alle kinderen van Nederland taalsterk

Dit schooljaar hebben 50 basisscholen door heel Nederland meegedaan aan het halfjaarprogramma, met zo’n 10.000 kinderen in totaal. Ook in andere plaatsen worden de komende weken nog slotfeesten gevierd, zoals in Rotterdam, Leiden, Schiedam, Tilburg en op meerdere plaatsen in Friesland.

Daarnaast sloegen dit jaar duizenden kinderen aan het schrijven en lezen met de interactieve digibordlessen van het kortere Schoolschrijver-maandprogramma, dat geschikt is voor alle schoolniveaus. Zo bereikt De Schoolschrijver, met de hulp van auteurs, leraren, bibliotheken en andere partners, zoveel mogelijk kinderen in Nederland en werken we aan een taalsterke toekomst.

Nieuws
Twee nieuwe Schoolschrijver-maandprogramma’s!

We lanceren twee nieuwe interactieve maandprogramma’s vol lees- en schrijfplezier. Vanaf september kun je op jouw school ook starten met Leesgeheimen of Echt waar? Kinderboekenschrijvers als Bibi Dumon Tak, Tjibbe Veldkamp, Lisa Boersen, Manon Sikkel en Jozua Douglas geven de klas spannende leestips en schrijfopdrachten. Zij weten: lezen wordt leuker als je zelf schrijft!

Daarmee zijn er nu vier verschillende maandprogramma’s beschikbaar. Op deze pagina staan ze allemaal op een rijtje.

Leerkrachten geven aan dat kinderen door De Schoolschrijver-maand meer zin hebben om te schrijven en meer belangstelling tonen voor boeken. Door het spelen met taal groeien hun woordenschat en hun technische vaardigheden, hun zelfvertrouwen en creativiteit. Sommige scholen lieten zich inspireren door de Schoolschrijver-tips om hun taallessen voortaan vrijer en creatiever in te richten. Lees hier meer ervaringen van leerkrachten over De Schoolschrijver-maand.

Nieuws
Volkskrant: wie graag leest, gaat steeds beter lezen

In De Volkskrant verscheen een column van Aleid Truijens over het belang van leesplezier. Ze schrijft: “Het is al lang bekend: wie graag leest, gaat steeds beter lezen, krijgt er nog meer lol in, ontwikkelt een grotere woordenschat, doet mensenkennis op, begrijpt de wereld beter – wordt, kortom, steeds slimmer. Wie niet graag leest, gaat lezen vermijden, vindt het lesmateriaal moeilijk en loopt steeds meer achter.”

Daarnaast schrijft ze: “Kinderen die met meer plezier lezen, wie wil dat niet? Niets mooier dan een kind dat verzonken is in een verhaal. Dat er even niet is, maar in een andere wereld vertoeft. Een wereld gemaakt van taal, waarin je zelf mag zijn, voelen en denken wat je wilt. Het is er meestal opwindender dan in je eigen leven, of zieliger, gemener, grappiger. Soms lijkt die verzonnen wereld griezelig op de echte. Je bent niet alleen.”

Truijens noemt De Schoolschrijver als remedie om het leesplezier in de klas te krijgen. Wij zijn daar uitermate trots op! We hebben de afgelopen 10 jaar ervaren dat onze aanpak werkt en dat kinderen en leerkrachten laaiend enthousiast zijn. De Schoolschrijver betekent voor hen een structurele verbetering van het leesklimaat op school.

Lees hier het hele artikel.

Nieuws
Meer lees- én schrijfplezier in de Kinderboekenweek 2019

De Kinderboekenwéék…? Maak er een Kinderboekenmaand van en haal De Schoolschrijver-maand in huis! Met dit makkelijk uitvoerbare programma zet je direct de schrijfmotor van je leerlingen aan. Je verandert je stellessen in een feest vol schrijfplezier.

In drie interactieve digibordlessen van een uur geven bekende kinderboekenschrijvers unieke schrijfopdrachten en persoonlijke leestips. In de vierde les – plan ‘m in tijdens de Kinderboekenweek! – komt een kinderboekenschrijver live in de klas.

Een les van een echte Schoolschrijver in de klas is een prachtige finale van de digibordlessen en geeft extra glans aan de Kinderboekenweek. Onze Schoolschrijvers kennen het programma door en door en coachen de kinderen bij het schrijven van verhalen.

Leerlingen krijgen les van echte schrijvers, in een pakkend format. Per les staat er één duidelijk leerdoel centraal. Je werkt toe naar het bezoek van een echte Schoolschrijver.

Succes verzekerd met de Maand en bovendien zal je ervaren dat met onze aanpak ook na de Kinderboekenweek het schrijf- en leesplezier in de klas blijft. De technieken kun je naadloos toepassen tijdens je eigen lessen. Kijk wat De Schoolschrijver-maand voor jouw school kan betekenen.

Nieuws
Raad voor Cultuur adviseert: versterk letterensector met De Schoolschrijver

Stichting De Schoolschrijver ‘vervult een essentiële rol op het gebied van leesbevordering’, aldus de Raad voor Cultuur in het vandaag verschenen Advies Cultuur dichtbij, dicht bij cultuur. De Raad stelt dat stichting De Schoolschrijver een plaats moet krijgen binnen de basisinfrastructuur (BIS) van de letterensector, om daarmee de infrastructuur rondom leesbevordering sterker te maken.

De Raad adviseert OCW-minister van Engelshoven met dit rapport over het culturele stelsel 2021 – 2024. Volgens de Raad onderscheidt De Schoolschrijver zich van andere organisaties die werken aan leesbevordering, omdat ze ook de leerkrachten en ouders, bibliotheken en Pabo’s erbij betrekt. Ook slaagt De Schoolschrijver erin onderwijs met letteren te verbinden. Daarnaast zet De Schoolschrijver online programma’s en technologische innovatie in om leerlingen te motiveren voor lezen en schrijven.

Annemiek Neefjes, directeur van De Schoolschrijver: ‘Dit advies is een fantastische erkenning van de toegevoegde, versterkende waarde die we hebben voor de infrastructuur van leesbevordering. Recente cijfers over taalachterstand en lage leesmotivatie geven aan hoe urgent een structurele educatieve aandacht is voor lezen en schrijven. We hopen van harte dat minister van Engelshoven dit advies van de Raad voor Cultuur overneemt.’

Nieuws
Annemiek Neefjes bij RTL4 over De Schoolschrijver

Annemiek Neefjes, directeur van De Schoolschrijver, was op RTL 4 in het programma ‘5 uur Live’, gepresenteerd door Daphne Bunskoek. Dankzij de gift van de VriendenLoterij kan De Schoolschrijver innoveren en uitbreiden. In de uitzending vertelt Annemiek over deze welkome schenking en over de noodzaak om kinderen al op jonge leeftijd te laten zien hoe leuk lezen en schrijven is.

RTL4 – 5 uur Live 14 februari 17.00 – 18.00

 

Facebook
Twitter
Instagram