Het belang van voorlezen en ‘doorlezen’ (gr. 3-8)

Inspiratie• Betekenisvol voorlezen aan de midden- en bovenbouw!

Het belang van voorlezen en ‘doorlezen’ (gr. 3-8)

Elke dag blijven voorlezen is ook in de midden- en bovenbouw heel belangrijk. Waarom? Voorlezen is niet alleen een ontspannende activiteit, het heeft ook andere voordelen: ten eerste kan het de taalvaardigheid van kinderen verder ontwikkelen, zowel op het gebied van woordenschat als op het gebied van tekstbegrip. Ten tweede stimuleert het de verbeeldingskracht en de creativiteit en leert het kind zich te verplaatsen in een ander. Daarnaast kan voorlezen een positieve houding ten opzichte van lezen bevorderen, wat voor groep 8-ers essentieel is voor de overgang naar het voortgezet onderwijs.

Betekenisvol voorlezen aan de midden- en bovenbouw

Hoe doe ik dit en waar werk ik aan?

  • Woordenschatuitbreiding: kies boeken met rijke taal en introduceer nieuwe woorden. Bespreek de betekenis ervan en gebruik ze in context. Dit draagt bij aan een bredere woordenschat.
  • Leesbegrip: na het voorlezen kun je vragen stellen om het begrip te peilen. Laat de kinderen bijvoorbeeld discussiëren over de plot, personages en thema’s. Dit bevordert hun tekstbegrip en kritisch denken.
  • Schrijfvaardigheid: laat leerlingen na het voorlezen een schrijfopdracht doen, zoals het schrijven van een alternatief einde. Dit verbetert hun schrijfvaardigheid.
  • Taalanalyse: kies boeken met interessante taalconstructies, stijlfiguren of dialoog. Bespreek deze elementen om het bewustzijn van de taalstructuur te vergroten.
  • Verbeteren van de leerervaring: verbind voorlezen aan schoolthema’s. Kies boeken die zich bijvoorbeeld afspelen in bepaalde historische periodes of die sociale kwesties behandelen, zoals: diversiteit, gelijkheid, rechten, klimaat of vriendschap. Door voorlezen te koppelen aan schoolthema’s kun je niet alleen de leerervaring verbeteren, maar ook het enthousiasme voor leren vergroten.

Doorleestips gr. 3-8

Lees elke dag 20-30 minuten voor met de Leerlijn Lezen en Schrijven. De Leerlijn is dé complete leesmethodiek voor begrijpend en voortgezet technisch lezen in het basisonderwijs, voor groep 3 t/m 8. Alle lesactiviteiten sluiten aan bij brede kennisthema’s; bieden de mogelijkheid tot integratie met wereldoriëntatie; er is een groot en divers aanbod van kant-en-klare rijke teksten (fictie en non-fictie); en deze teksten worden meerdere malen gelezen en verdiept volgens de close reading-aanpak. 

Probeer nu zelf en schrijf je gratis in voor de Probeerweken van de Leerlijn en gebruik bijvoorbeeld de gratis ‘Voorleeslessen’. Je krijgt vier weken lang gratis toegang tot 10 lessen van de Leerlijn om zelf uit te proberen in de klas. De 10 lessen bestaan uit ‘Voorleeslessen’, ‘Lees-het-zelflessen’ en ‘Lees-en-schrijflessen’. Ervaar zelf hoe snel het (voor)leesplezier wordt aangewakkerd en de leesvaardigheid verbetert bij de leerlingen met de complete Leerlijn voor groep 3-8.

Werken aan basisvaardigheden taal met De Schoolschrijver

Bekijk tips en mogelijkheden!

Aan de slag met poëzie?

Bekijk tips en mogelijkheden!