Leerlijn Lezen en Schrijven

De Leerlijn Lezen en Schrijven van De Schoolschrijver is dé complete leesmethodiek voor begrijpend- en voortgezet technisch lezen in het basisonderwijs, voor groep 3-8.

In het kort

 • Geïntegreerd lezen en schrijven
 • Begrijpend en voortgezet technisch lezen
 • Kinderboekenschrijvers en hedendaagse jeugdliteratuur in de digibordlessen
 • Sluit aan bij kerndoelen en Referentiekader Taal

Duurzaam effectief leesonderwijs

De Leerlijn Lezen en Schrijven is dé complete leesmethodiek voor begrijpend- en voortgezet technisch lezen in het basisonderwijs, voor groep 3-8. De Leerlijn is de eerste methodiek waarin lezen en schrijven in samenhang wordt aangeboden. Met een belangrijke rol voor kinderboekenschrijvers en hedendaagse jeugdliteratuur als gids en motivator in de digibordlessen; schrijvers zoals Enne Koens, Bibi Dumon Tak en Simon van der Geest.

Voor schooljaar 2023-2024 sluiten alle lesactiviteiten aan bij brede kennisthema’s; bieden ze de mogelijkheid tot integratie met wereldoriëntatie; is er een groot en divers aanbod van kant- en-klare rijke teksten (fictie en non-fictie); en worden deze teksten meerdere malen gelezen en verdiept volgens de close reading-aanpak.

De Leerlijn kan bijvoorbeeld worden gefinancierd met het Nationaal Programma Onderwijs of met het Masterplan basisvaardigheden.

Vijf redenen om te kiezen voor de Leerlijn Lezen en Schrijven

Compleet en geïntegreerdCompleet aanbod voor begrijpend- en voortgezet technisch lezen, geïntegreerd en in samenhang met schrijven, spreken én luisteren voor groep 3-8 
KinderboekenschrijverHedendaagse boeken en kinderboekenschrijvers als gids en motivator in de digibordlessen; werken met rijke teksten, fictie en non-fictie
Gebruiksvriendelijk
Leerkracht staat centraal
Makkelijk in te passen in eigen lesprogramma; integratie met andere vakken (bijvoorbeeld wereldoriëntatie) goed mogelijk

Met en voor leerkrachten ontwikkeld; geeft een heel schooljaar rust en overzicht
EffectiefDuurzaam effectief leesonderwijs; staat garant voor een brede en rijke leescultuur in de klas

De Leerlijn vergroot de intrinsieke motivatie van kinderen om te lezen 

Met de Leerlijn Lezen en Schrijven vergroten we de intrinsieke motivatie van kinderen om (dieper) te lezen en bevorderen daarmee de leesmotivatie onder kinderen. De volgende drie psychologische basisbehoeften worden gezien als het ABC voor leesmotivatie: de behoefte aan autonomie, de behoefte aan sociale verbondenheid en de behoefte aan competentie.

Hoe vergroten we de intrinsieke motivatie van kinderen om (dieper) te lezen 

Kinderen krijgen zeggenschap over de keuze welk boek ze willen lezen, zodat het aansluit bij hun eigen belevingswereld of interesses. Ze kunnen op hun eigen tempo en niveau aan opdrachten werken en worden gestimuleerd om samen te werken. Om hun eigen competenties te stimuleren wordt bij de ontwikkeling van de lessen expliciet aandacht besteed aan de manier waarop positieve feedback gegeven wordt.

Elke dag lezen met de Leerlijn

De Leerlijn bestaat uit de volgende vier lesonderdelen:

VoorleestijdVoorlezen is een belangrijk onderdeel van goed leesonderwijs. Het draagt bij aan de taalontwikkeling van kinderen en motiveert tot zelf lezen.
LeeslessenDigibordlessen waarin bekende kinderboekenschrijvers (Schoolschrijvers) de hoofdrol spelen. Via inspirerende video’s enthousiasmeren zij de leerlingen.
Lees het zelf!Zelfstandig lezen start in week 3 van het blok. Dezelfde onderdelen als bij Voorleestijd komen aan bod tijdens de boekgesprekken: leesstrategieën, woordenschat, tekstbegrip, kennisopbouw en sociaal-emotionele ontwikkeling.
Reflectie en toetsenAan het einde van elk blok kijken de kinderen terug op wat ze hebben geleerd en werken ze aan het portfolio dat ze in hun map bewaren. Dit is een toets die op de De Schoolschrijver-manier toont hoe goed de leerling in staat is om de verworven kennis toe te passen.

Dit leren de kinderen

 • Verhalen en gedichten lezen en maken
 • Jeugdliteratuur ontdekken
 • Ontdekken welke boeken ze willen lezen
 • Samenwerken en eigen competenties stimuleren
 • Woordenschat en tekstbegrip
 • Feedback geven en ontvangen

Voordelen voor de school

 • Complete leesmethodiek voor begrijpend- en voortgezet technisch lezen
 • Lezen en schrijven in samenhang
 • Kinderboekenschrijvers en hedendaagse literatuur inspireren kinderen en leerkracht
 • Structureel en schoolbreed inzetbaar
 • Duurzaam effectief; sluit aan bij kerndoelen en referentiekader taal

De inhoud is erg aansprekend. De afwisseling is leuk: een filmpje, opdrachten op het digibord, opdrachten op papier. De vormgeving van het programma is ook erg leuk.’

Juf Marit Westra van de Tine Marcusschool

Later nog nalezen?

Download de brochure over de Leerlijn!

De brochure opent meteen in een nieuw tabblad.

Hulp nodig bij het kiezen?

Neem contact op met één van onze adviseurs.

Ze zijn bereikbaar via 020-8463069 of via interesse@deschoolschrijver.nl.

Bezoek een gratis sneak preview

Bezoek nu gratis een online sneak preview van een van onze lesprogramma's of trainingen. In 30-45 minuten word je bijgepraat door een ervaren kinderboekenschrijver (Schoolschrijver), samen met onze schooladviseurs en onderwijsdeskundigen.

Doe een gratis proefles!

Heb je zin in een korte en superleuke gratis les met een kinderboekenschrijver? Vraag hier één van onze proeflessen aan.

Altijd op de hoogte

Schrijf je in voor één van onze nieuwsbrieven. Maandelijks nieuws, inspiratie en tips voor basisscholen en bibliotheken.

Heb je vragen?

Ben je geïnteresseerd, heb je een vraag of wil je in contact komen met De Schoolschrijver? Bel of mail ons vrijblijvend op 020-8463069 en interesse@deschoolschrijver.nl