5 tips voor meer poëzie in de klas

Inspiratie • Bevorder de creativiteit en taalvaardigheid van je leerlingen!

Het structureel integreren van poëzie in je lees- en taallessen bevordert de creativiteit en taalvaardigheid van je leerlingen. Op deze manier werk je aan de basisvaardigheden lezen, schrijven, spreken en luisteren en breid je de woordenschat uit. Hier vind je 5 tips om met poëzie aan de slag te gaan in je groep.

1. Voorlezen van gedichten

Lees regelmatig een gedicht voor (een paar keer per week). Kies gedichten die passen bij de belevingswereld van de leerlingen. Of kies voor gedichten die aansluiten bij een actuele gebeurtenis of een thema dat centraal staat. Met een gedicht kun je bijvoorbeeld historische feiten op een leuke manier presenteren. Gebruik illustraties of foto’s om de betekenis van het gedicht te verduidelijken. Of bespreek met elkaar waar het gedicht over gaat. Door een gedicht met plezier voor te lezen, gaat de tekst leven voor de leerlingen en worden zij gemotiveerd om zelf een gedicht te lezen.

2. Zelf gedichten kiezen en lezen

Laat leerlingen ook regelmatig zelf een gedicht kiezen en lezen. Zij kunnen gedichten aan elkaar voorlezen in tweetallen of een groepje. Of ze lezen het gedicht voor aan de hele groep. Stimuleer de leerlingen om eens een gedicht uit hun hoofd te leren. Dat is een goede training voor het geheugen en de concentratie.

3. Gedichten schrijven

Geef leerlingen regelmatig de opdracht om een gedicht te schrijven. Zorg voor voldoende inspiratie en goede voorbeelden. Vertel bijvoorbeeld ook over beeldspraak, rijm en ritme en het gebruik daarvan in gedichten, geef goede voorbeelden en laat hen hiermee experimenteren. Laat leerlingen ook samenwerken bij het schrijven en bespreken van gedichten. Zij kunnen elkaar nieuwe ideeën geven en verder helpen. 

4. Gedichten verzamelen

Zorg voor een prikbord of een deel van een muur waarop je gedichten kunt verzamelen. Of zorg voor een verzamelmap. Op het prikbord of in de map verzamel je samen met de leerlingen de favorieten. Dat kunnen gedichten zijn die je voorgelezen hebt, of die leerlingen zelf gekozen of geschreven hebben. Regelmatig kies je zelf of een van de leerlingen er eentje uit, om nog eens te lezen.

5. Organiseer een poëzie-evenement

Plan een ochtend of middag voor de hele school of alleen je eigen groep. Leerlingen dragen eigen gedichten voor. Maar ook leerkrachten spelen een belangrijke rol door mooie gedichten voor te lezen. Organiseer bijvoorbeeld een voorleeswedstrijd. Of laat leerlingen poëzieposters maken. Nodig ook een schrijver uit. Niets is zo inspirerend voor de leerlingen, als een echte dichter die met ze aan de slag gaat.

Het belang van poëzie

Integreer poëzie structureel in lees- en schrijflessen

Hoe schrijf je een gedicht?

Bekijk de 7 tips van Bibi Dumon Tak