Ons lesaanbod voor scholen met subsidie Masterplan basisvaardigheden

Subsidie • Basisscholen die meedoen aan deze subsidieregeling komen in aanmerking voor onze lesprogramma’s!

Subsidieregeling Masterplan basisvaardigheden

Met de subsidieregeling Verbetering basisvaardigheden wil het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) het onderwijs in de basisvaardigheden de komende jaren duurzaam verbeteren. Het doel van deze subsidie: elk kind kan goed rekenen en beheerst de Nederlandse taal (lezen, schrijven en mondelinge taalvaardigheid), leert hoe we in Nederland met elkaar omgaan en verlaat het onderwijs met de benodigde digitale vaardigheden op zak. 

Samen met het ministerie van OCW adviseren wij aan alle basisscholen, die meedoen aan deze subsidieregeling, gericht te kiezen voor de lesprogramma’s taal van De Schoolschrijver. Met onze lesprogramma’s werk je effectief en duurzaam aan de basisvaardigheden lezen, schrijven, spreken en luisteren. Vanaf voorjaar 2023 werkt De Schoolschrijver al met verschillende ‘Masterplan basisvaardigheden-scholen’ samen om het leesplezier en de taalvaardigheid van kinderen in het basisonderwijs te vergroten, en met succes.

Voor alle leerlingen

De scholen die deze subsidie hebben gekregen, hebben hem gekregen voor alle leerlingen. Hier is bewust voor gekozen vanuit het ministerie om te zorgen dat de gekozen aanpak een schoolbrede duurzame keuze is en dat daardoor alle leerlingen, leraren en ondersteuners betrokken zijn. Meer informatie van het ministerie vind je hier.

In het kort:

✅ Subsidieregeling ministerie van OCW

✅ Basisvaardigheden duurzaam verbeteren (lezen, schrijven, spreken, luisteren)

✅ Keuze uit onderstaande pakketten

✅ Voor groep 3-8

✅ Neem contact op met onze adviseurs

Keuze uit onderstaande lespakketten lezen en schrijven:

Hieronder vind je een drietal opties waar je als school uit kan kiezen. Neem contact op met een van onze adviseurs voor advies op maat via interesse@deschoolschrijver.nl.

Basis

 • 1 x maandprogramma schoolbreed
 • Met optioneel live-schrijversbezoek in elke groep
 • Optioneel interactief voorlezen kleuters
Weinig voorbereiding nodig

Uitgebreid

 • 1 x Academie-training 
 • 2 x maandprogramma schoolbreed
 • Met optioneel live-schrijversbezoek in elke groep
 • Optioneel interactief voorlezen kleuters
Voor meerdere schooljaren aan te vragen

Compleet

 • Leesmethodiek: Leerlijn Lezen en Schrijven
 • 1 x Academie-training
 • Optioneel interactief voorlezen kleuters
 • Jaarlijks een live-schrijverbezoek in alle klassen
Voor een rijke schrijf- en leescultuur

Dankzij de lessen van De Leerlijn Lezen en Schrijven zien wij zichtbaar meer leesplezier ontstaan bij de kinderen, en gaan ze ook beter nadenken over de teksten die ze hebben gelezen

Intern Begeleider Oudere kind en Specialist Taal-Lezen Mayke Ruijters van KC ZIEZO! in Maastricht