Het programma is eigenlijk heel duidelijk, je pakt het digibord en je kan aan de slag. Het is heel fijn dat de schrijvers ons als leerkrachten ook heel laagdrempelig meenemen in hoe je tot schrijven komt, dan denk je: hee dat kunnen de kinderen ook, dat is leuk.