Lezen, schrijven, taalplezier op de basisschool
Dit doet De Schoolschrijver

De Schoolschrijver biedt programma’s rond lezen en schrijven voor alle basisscholen die hun leerlingen willen helpen betere lezers en sterke schrijvers te worden. In alle programma’s dragen kinderboekenschrijvers (Schoolschrijvers) hun liefde voor taal en hun beste tips over op leerlingen, leerkrachten, leesconsulenten en ouders.

Onze programma’s voor het basisonderwijs

-> Meer informatie over De Schoolschrijver en onze lesprogramma’s? Bekijk onze nieuwe brochure.

Voor basisscholen die aangesloten zijn bij het Jeugdeducatiefonds (JEF) hebben we een aanbod op maat.

Of het nu gaat om de Leerlijn, een maandprogramma of een Academie-training, we vertellen er graag meer over tijdens een van onze gratis online sneak previews. Gerichte vragen? Dan kun je een-op-een afspreken met een van onze schooladviseurs Marianne Bastianen of Rosan Limburg via interesse@deschoolschrijver.nl of 020–8463069.

Of vraag een gratis demo aan voor de Leerlijn via interesse@deschoolschrijver.nl. Of doe een van onze gratis proeflessen van de maandprogramma’s met je klas.

Waarom De Schoolschrijver werkt

De programma’s van De Schoolschrijver helpen kinderen op de basisschool  taalvaardig en taalsterk te maken, en laten ze ervaren wat leesplezier is.  En dat werkt. Lees hier meer over het wetenschappelijk onderzochte effect van De Schoolschrijver-aanpak.

In schooljaar 2021 bereikten we maar liefst 190.000 kinderen en 5.700 leerkrachten. Lees hier de enthousiaste reacties.

Betere taalvaardigheid, meer leesplezier

Het aantal basisschoolleerlingen dat in Nederland laag scoort op taalvaardigheid neemt toe. Bijna één op de vijf jongeren dreigt laaggeletterd te worden. Eén derde van de kinderen op de basisschool vindt lezen niet leuk en slechts een kwart beleeft er plezier aan. En ongeveer de helft van alle vo-leerlingen in Nederland vindt lezen (helemaal) niet leuk.

Stichting De Schoolschrijver is een maatschappelijke organisatie die sinds 2010 bijdraagt aan het terugdringen van laaggeletterdheid. We willen:

  • Zoveel mogelijk kinderen op de basisschool in aanraking brengen met de rijkdom van taal en literatuur, en hun woordenschat vergroten;
  • Creativiteit en literatuur inzetten om het taalonderwijs leuker, slimmer en beter maken;
  • Kinderen leren te vertrouwen op hun eigen talenten en creativiteit;
  • Leerkrachten een nieuwe aanpak leren, waarmee zij hun leerlingen een nog betere start kunnen geven.

Onze organisatie

De missie van De Schoolschrijver: kinderen taalsterk maken opdat ze volwaardig aan de samenleving kunnen deelnemen. Wij geloven dat lezen en creatief schrijven – de kracht van verhalen – een fundamentele verandering teweeg kan brengen in de relatie van een kind tot zijn wereld. Door taalbegrip en talige expressie kunnen kinderen zich persoonlijk ontplooien, sterke relaties bouwen en hun kansen op school en in de maatschappij verbeteren.

Om onze missie te verwezenlijken ontwikkelt De Schoolschrijver programma’s voor kinderen in het basisonderwijs, met inzet van de beste kinderboekenauteurs en met innovatieve ICT-toepassingen. Meer weten? Lees dan ons jaarverslag.

De drive van directeur Annemiek Neefjes

Elf jaar geleden richtte Annemiek Neefjes stichting De Schoolschrijver op. In een persoonlijke toelichting vertelt ze waarom en kijkt ze terug op wat er bereikt is. Ook vertelt ze wat ze met De Schoolschrijver wil bereiken over 10 jaar.

Prijzen en nominaties

De Schoolschrijver is door de overheid erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat de organisatie zich voor minimaal 90 procent inzet voor het algemeen nut. ANBI-instellingen zijn bovendien volledig vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Klik hier voor meer informatie over onze status.

Wie zijn wij?

Aan De Schoolschrijver zijn 59 Schoolschrijvers verbonden. Abdelkader Benali is onze ambassadeur. Achter de Schoolschrijvers staat een team medewerkers dat vanuit Amsterdam de organisatie draaiende houdt.


Annemiek Neefjes algemeen directeur en oprichter
annemiek@deschoolschrijver.nl

Annerose Louwaard onderwijskundige
annerose@deschoolschrijver.nl

Anne Mars secretariaat
anne@deschoolschrijver.nl

Martijn Kramer coördinator bedrijfsvoering en financiën
martijn@deschoolschrijver.nl
Rosan Limburg adviseur bibliotheken en partners
rosan@deschoolschrijver.nl
Floris de Klerk online marketing specialist
floris@deschoolschrijver.nl
Joke De Vos relatiebeheer en fondsenwerving
joke@deschoolschrijver.nl
Dimitra Schoonus coördinator Amsterdam
dimitra@deschoolschrijver.nl
Marianne Bastianen verkoopadviseur
marianne@deschoolschrijver.nl
Vanessa Pattipeilohy educatief ontwikkelaar
vanessa@deschoolschrijver.nl
Willemijn Rijper coördinator halfjaarprogramma
willemijn@deschoolschrijver.nl
Annette Bik zakelijk manager
annette@deschoolschrijver.nl
Karin Groen projectmedewerker educatie
karin@deschoolschrijver.nl
Charlotte Buiskool hoofd marketing, communicatie en sales
charlotte.buiskool@deschoolschrijver.nl
Doris Zevenbergen publiciteit en communicatie
doris@deschoolschrijver.nl
 
 
Anne Bos hoofd productontwikkeling en innovatie
anne.bos@deschoolschrijver.nl
 
 
 
Partners & financiers

Lokale partners van De Schoolschrijver

Buiten Amsterdam werkt De Schoolschrijver met lokale partners. Dat zijn; Biblionet Groningen, Bibliotheek Noord-Brabant, Bibliotheek Rotterdam, Bibliotheek Schiedam, Cubiss Noord-Brabant, Cultura Ede, Het Kinderboekenmuseum Den Haag, Openbare Bibliotheek Gelderland Zuid en de lokale bibliotheken en cultuureducatie-aanbieders.

Financiers

ABN AMRO Cultuurfonds, Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK), C.S. Oolgaardt stichting, Cultuur Eindhoven, De Groot Fonds, De Versterking, Erasmusstichting, Fonds 1818, Fonds 21, Fonds Schiedam Vlaardingen, Fundatie van den Santheuvel, Sobbe, Gemeente Amsterdam, Gemeente Eindhoven, ING Nederland Fonds, K.F. Hein Fonds, Ministerie van OCW, Sint Laurensfonds, Stichting Bevordering van Volkskracht, Stichting Boschuysen, Stichting Gereformeerd of Burgerweeshuis te Haarlem, Stichting H.L. Druckerfonds, Stichting Henriëttefonds, Stichting IMC Goede doel, Stichting Kinderfonds van Dusseldorp, Stichting Lezen, Stichting Neven en Nichten van Zadelhoff, Stichting Pro Juventute Steunstichting ‘s-Gravenhage, Stichting Steunfonds bja-cow, Stichting Thomas van Villanova, Van Baaren Stichting, VriendenLoterij, VSBfonds, Weeshuis Doopsgezinden, Zabawas en Zonnige Jeugd.

.

Financiers en partners van De Schoolschrijver

Wij bedanken ook:

Het Jeugdeducatiefonds, Openbare Bibliotheek Amsterdam, Stadsschouwburg Amsterdam, Stichting Lezen.

En: Abdelkader Benali, Actief Ouderschap, LKCA, Mocca, Nederlandse Boekenbon BV, De Schrijverscentrale, Uitgeverij Leopold, Uitgeverij Zwijsen, VoorleesExpress en vele anderen.

De Schoolschrijver is door de overheid erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat de organisatie zich voor minimaal 90 procent inzet voor het algemeen nut. ANBI-instellingen zijn bovendien volledig vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Klik hier voor meer informatie over onze status.

Wilt u ook De Schoolschrijver steunen?