Impulsregeling MBV II: boek een interactief maandprogramma met 500 euro subsidie met (optioneel) live schrijver in de klas

Impulsregeling MBV II • Stimuleringsgelden voor nieuwe en bestaande scholen van de Bibliotheek op school bieden meerdere mogelijkheden om een interactief maandprogramma van De Schoolschrijver met 500 euro korting of meer te boeken.

De Impulsregeling MBV II PO 2023 – 2024 is een landelijke subsidie van Stichting Lezen. Binnen deze regeling stelt Stichting Lezen stimuleringsgelden beschikbaar voor nieuwe en bestaande scholen van de Bibliotheek op school en biedt zo meerdere mogelijkheden om een interactief maandprogramma van De Schoolschrijver met 500 euro korting of meer te boeken. Het biedt bibliotheken zelfs de mogelijkheid tot een lokaal leesoffensief.

‘Mijn leerlingen zeiden: het is net of de kinderboekenschrijver uit het digibord stapt,’ aldus een leerkracht

Een interactief maandprogramma (gr. 3-8) van De Schoolschrijver geeft een boost aan de lees- en taalvaardigheid van leerlingen en is schoolbreed het gehele jaar inzetbaar. Gedurende een maand komen kinderen op inspirerende wijze in contact met meerdere kinderboekenschrijvers en boeken. Jozua Douglas, Maren Stoffels, Janneke Schotveld en talloze andere kinderboekenschrijvers richten zich via het digibord met aansprekende opdrachten tot de leerlingen en motiveren de klas om meer te gaan lezen en schrijven. Met een maandprogramma werk je aan de vier basisvaardigheden taal: lezen, schrijven, spreken en luisteren. Er zijn binnen de maandprogramma’s drie didactische thema’s taal te kiezen: 1. Poëzie, 2. Verhalen schrijven en 3. Lezen van boeken en rijke teksten.

Daarbij bieden we de optie voor een inspirerende gastles live van een kinderboekenschrijver, aansluitend aan het maandprogramma. Beide goed in te zetten rondom schoolthema’s zoals de Kinderboekenweek en de Poëzieweek.

Mogelijkheden van de Impulsregelingen voor Nieuwe en Doorontwikkelingslocaties PO

1A. Impulsregeling MBV II Nieuwe locaties PO 2023-2024. Bouwsteen: ‘Auteursactiviteit of maandprogramma’

Nieuwe locaties van de Bibliotheek op school ontvangen via deze regeling nog dit schooljaar 500 euro subsidie (korting), die je kan besteden aan een interactief lesprogramma (maandprogramma) van De Schoolschrijver met optioneel een live schrijversbezoek. Deze subsidie geeft de mogelijkheid om een maandprogramma voor 4 klassen per school gratis te boeken. De aanvraag van de Impulsregeling Nieuwe locaties voor de 235 basisschoollocaties dient uiterlijk vrijdag 31 mei 2024 door de POI via ProjectConnect bij Stichting Lezen te zijn ingediend. De uitkering van de bedragen zal zoveel mogelijk voor zomervakantie 2024 geschieden. De uitvoering loopt vanaf voorjaar 2024 tot en met het schooljaar 2024-2025.

1B. Impulsregeling MBV II Nieuwe locaties de Bibliotheek op school  po met hoge achterstandsscore 2023-2024

In het tweede kwartaal van 2024 wordt bekend hoe deze regeling er precies uit komt te zien.

2. Impulsregeling MBV II Doorontwikkelingslocaties PO 2023-2024. Bouwstenen: ‘Auteursactiviteit of maandprogramma’ en ‘Eigen inzicht’

Ongeveer 1.700 basischoollocaties, doorontwikkelingslocaties van de Bibliotheek op school, ontvangen nog dit schooljaar 500 euro subsidie. Deze kan worden besteed aan een interactief lesprogramma (maandprogramma) van De Schoolschrijver met optioneel een live kinderboekenschrijversbezoek. Deze subsidie geeft bijvoorbeeld de mogelijkheid om een maandprogramma voor 4 klassen per school gratis te boeken.

Een tweede subsidiemogelijkheid, voor de 1.700 doorontwikkelingslocaties binnen deze regeling, ligt binnen de bouwsteen ‘Eigen inzicht’ met 2.300 euro budget vrij te besteden. Naast een interactief maandprogramma kan bijvoorbeeld een gastles van een schrijver in de klas hiermee worden geboekt of een inspirerende teamtraining voor het schoolteam, gegeven door een kinderboekenschrijver (Schoolschrijver).

De uitkering van de doorontwikkelingsbijdrage zal uiterlijk 30 juni 2024 plaatsvinden. De verantwoordingstermijn sluit op 31 mei 2025.

Lokaal leesoffensief bibliotheek

Pak het groots aan en kies voor een maandprogramma voor meerdere scholen tegelijk, een lokaal leesoffensief. Dit heeft De Schoolschrijver in de afgelopen jaren verschillende keren gerealiseerd voor o.a. Rotterdam, Almelo en Zeeland. Neem contact met ons op voor advies op maat via interesse@deschoolschrijver.nl of bel met onze adviseurs 020-8463069 voor de mogelijkheden.

Lees hier de actievoorwaarden

1A. Impulsregeling MBV II Nieuwe locaties PO 2023-2024. Bouwsteen: ‘Auteursactiviteit (auteur als leesbevorderaar) of maandprogramma’, en voor:

2. Impulsregeling MBV II Doorontwikkelingslocaties PO 2023-2024. Bouwsteen: ‘Auteursactiviteit (auteur als leesbevorderaar) of maandprogramma’

  • De subsidie (500 euro per school) geeft de mogelijkheid om een digitaal maandprogramma voor 4 klassen per school gratis te boeken;
  • De subsidie kan in voorjaar 2024 en schooljaar 2024-2025 worden besteed aan een digitaal maandprogramma voor 4 klassen;
  • De korting geldt op alle maandprogramma’s gr. 3-8, bestaande uit 4-6 lessen;
  • Optioneel kan een live Schoolschrijver (kinderboekenschrijver) worden bijgeboekt;
  • Neem contact met ons op voor een advies en / of offerte op maat via interesse@deschoolschrijver.nl of bel met onze adviseurs 020-8463069.

2. Impulsregeling MBV II Doorontwikkelingslocaties PO 2023-2024. Bouwsteen: ‘Eigen inzicht’

  • Met de subsidie bij bouwsteen ‘Eigen inzicht’ voor Doorontwikkelingslocaties kan naast een maandprogramma een feestelijke gastles van een live kinderboekenschrijver in de klas worden geboekt (aansluitend op het maandprogramma) en / of een teamtraining door een kinderboekenschrijver voor een compleet taalprogramma.
  • Neem contact met ons op voor een advies en / of offerte op maat via interesse@deschoolschrijver.nl of bel met onze adviseurs 020-8463069.
Maranke en Martijn in Zin in Verzinnen

Kies bijvoorbeeld voor Zin in verzinnen (gr. 3-4)
In de digibordlessen van het digitale maandprogramma Zin in verzinnen (gr. 3-4) laten kinderboekenschrijver Maranke Rinck en illustrator Martijn van der Linden zien hoe je samen verhalen verzint, personages tekent en alles opschrijft. Met aansprekende schrijf- en tekenopdrachten gaan de leerlingen daarna zelf figuurtjes bedenken, tekenen en hun avonturen opschrijven.

Met een maandprogramma werk je aan de vier basisvaardigheden taal: lezen, schrijven, spreken en luisteren. Bekijk hier al onze maandprogramma’s lezen en schrijven, zoals Van kop tot staart, Leesgeheimen, Superik en vele anderen.