leesinspiratie en schrijfinspiratie

Zo financier je De Schoolschrijver in 2022

Financiering • Negen actuele subsidies en regelingen voor het vergroten van het leesplezier en het versterken van de leesvaardigheid op de basisschool in 2022

Scholen en bibliotheken kunnen geregeld een beroep doen op subsidies en regelingen voor cultuureducatie en leesbevordering. Wil je de leesvaardigheid op de basisschool verbeteren en met onze lesprogramma’s aan de slag? Hieronder vind je een aantal suggesties om onze programma’s te financieren. Lees bij iedere suggestie goed de voorwaarden op de site van de subsidieverstrekker.

1. Nationaal Programma Onderwijs met twee jaar verlengd

Het Nationaal Programma Onderwijs, van het ministerie van OCW, is gericht op herstel én ontwikkeling van het onderwijs, op het inhalen én compenseren van vertraging, en op het ondersteunen van iedereen in het onderwijs die het moeilijk heeft. Met dit programma wordt het totale onderwijs meerjarig ondersteund om de gevolgen van de coronacrisis te ondervangen.

Elke school krijgt extra geld om leerlingen heel gericht te helpen, ook op sociaal-emotioneel gebied. Leraren bepalen mede hoe dit geld wordt ingezet. Zij kunnen kiezen uit bewezen effectieve maatregelen waaronder gerichte taalprogramma’s zoals van De Schoolschrijver, bijles in kleine groepjes en/of samenwerking met bibliotheken op het gebied van lezen. Meer informatie vind je hier.

Elk kind in het basisonderwijs moet goed leren lezen en schrijven. Om die basis voor alle kinderen steviger te maken is het Nationaal Programma Onderwijs met twee jaar verlengd. Het geld uit het programma kan nu ook worden ingezet in de schooljaren 2023-2024 en 2024-2025, als dat nodig is. Het basisbedrag per leerling (primair onderwijs) 2023-2024 is circa 500 euro. 

2. Cultuurbudget inzetten

Veel scholen vergeten in de drukte hun begrote cultuurbudget op te maken. Dat is jammer, want daarmee kun je onze lesprogramma’s boeken – en desnoods voor een volgend jaar inplannen. De programma’s van De Schoolschrijver vallen ook onder de bestedingsmogelijkheden van bijvoorbeeld Cultuur met Kwaliteit (CmK).

3. Jeugdeducatiefonds (JEF)

Voor scholen die zijn aangesloten bij het Jeugdeducatiefonds (JEF) hebben we speciale mogelijkheden met een uitgebreid lesprogramma voor zowel leerlingen als leerkrachten. Kijk hier voor de mogelijkheden.

4. Samenwerking met de Bibliotheek op school

Het kan voor scholen lonend zijn om eens af te spreken met de leesconsulenten van de bibliotheek in hun gemeente. Want veel bibliotheken hebben via de Bibliotheek op school (dBos) toegang tot subsidies die inzetbaar zijn voor leesbevorderingsprogramma’s. Soms kan een bibliotheek tussen de tien en vijftig schoolklassen tegelijk een De Schoolschrijver-lesprogramma aanbieden. Steeds meer leesconsulenten hebben ook trainingen gevolgd bij De Schoolschrijver en kunnen daarom deskundig advies geven over programmakeuze, boekentips, schrijversbezoeken en extra oefeningen in lezen en schrijven.

5. Scholingsbudget voor leerkrachten

Leerkrachten op de basisschool hebben een scholingsbudget of persoonlijk opleidingsbudget waar ze per jaar een bepaald bedrag uit mogen opnemen om te besteden aan professionalisering. Dit wordt vaak via de scholenkoepels geregeld. Dit budget kunnen leerkrachten bijvoorbeeld gebruiken om met het hele team een training te volgen bij De Schoolschrijver. De teamtrainingen worden gegeven door ervaren Schoolschrijvers en kunnen uiteraard ook online plaatsvinden. Lees hier alles over ons aanbod voor volwassenen.

6. Landelijke overheid: lumpsumbudget en prestatiebox

De lumpsum is de financiële bijdrage van het ministerie van OCW aan Nederlandse scholen.  Schoolbesturen kiezen zelf hoe ze dit geld inzetten, en ontvangen in de lumpsumbekostiging ook een bedrag voor de zogenoemde prestatiebox

7. Amsterdamse scholen: vouchers

In Amsterdam wordt jaarlijks budget beschikbaar gesteld voor culturele activiteiten voor leerlingen in het basisonderwijs. Elke Amsterdamse basisschool krijgt aan het begin van het schooljaar een bedrag per leerling toegekend. Op Voucherbeheer Amsterdam kan elke school zien hoeveel budget er totaal te besteden is. Ook is het mogelijk om subsidie aan te vragen uit de VLoA, houd deze website in de gaten voor meer informatie.

Wat kun je met subsidie bij De Schoolschrijver?

Wat onze adviseurs voor je kunnen doen is na een intakegesprek een voorstel maken voor effectieve invulling van extra taalonderwijs en ondersteuning van leesonderwijs. Vanaf 100 euro per klas kan er heel veel. Denk bijvoorbeeld aan:

  • De Schoolschrijver-maandprogramma’s: we bieden acht maandprogramma’s voor groep 3 tot en met 8, voor een effectieve boost van circa vier weken in lezen, leesmotivatie en schrijven. De lesprogramma’s zijn stapelbaar en kunnen worden afgesloten met een gastles van een Schoolschrijver, live in de klas. Lees hier meer.
  • De Schoolschrijver Academie: kies een van onze vier teamtrainingen voor leerkrachten en leesconsulenten. Tijdens de Academie-trainingen leren zij lezen en schrijven bij kinderen te stimuleren en zelf aansprekende lessen te maken. Met opties rond onder andere het vergroten van leesmotivatie en woordenschat, nieuwkomersonderwijs, diversiteit in kinderboeken en poëzie. Lees hier meer.
  • De Leerlijn Lezen en Schrijven: een jaar lang schoolbreed aan de slag met motiverend en effectief lees- en schrijfonderwijs. Inclusief een Academie-training voor het leerkrachtenteam en een gastles van een Schoolschrijver in elke klas die meedoet. Lees hier meer.

Bezoek een gratis sneak preview

Bezoek nu gratis een online sneak preview van een van onze lesprogramma's of trainingen. In 30-45 minuten wordt je bijgepraat door een ervaren kinderboekenschrijver (Schoolschrijver), samen met onze schooladviseurs en onderwijsdeskundigen.

Doe een gratis proefles!

Heb je zin in een korte en superleuke gratis les met een kinderboekenschrijver? Vraag hier één van onze proeflessen aan.

Altijd op de hoogte

Schrijf je in voor één van onze nieuwsbrieven. Maandelijks nieuws, inspiratie en tips voor basisscholen en bibliotheken

Heb je vragen?

Ben je geïnteresseerd, heb je een vraag of wil je in contact komen met De Schoolschrijver? Bel of mail ons vrijblijvend op 020-8463069 en interesse@deschoolschrijver.nl