Lezen, schrijven, taalplezier op de basisschool
Nieuws
WO onderzoeksstage bij De Schoolschrijver

Hoe kan ons nieuwe aanbod het best aansluiten op de vraag van het basisonderwijs? Hoe kunnen digitale middelen ons nieuwe aanbod optimaal ondersteunen? Wat is de maatschappelijke impact van het 21ste eeuwse taalonderwijs zoals De Schoolschrijver dat biedt, en welk onderzoek bestaat daarover al? Vallen dit soort vragen binnen het veld van jouw onderzoeksopdracht of afstudeerstage? Doe je stage bij De Schoolschrijver! 

De Schoolschrijver zet de allerbeste kinderboekenauteurs in om leerlingen op basisscholen taalsterk te maken. Schoolschrijvers delen hun liefde voor verhalen lezen en creatief schrijven, en maken kinderen enthousiast voor de magie van taal. Met De Schoolschrijver worden de taallessen een spannend avontuur – Leerlingen verbeteren niet alleen hun taalvaardigheid, ze gaan ook vooruit in zelfreflectie, creativiteit en probleemoplossend vermogen.

Sinds 2010 bieden wij op basisscholen met veel succes het intensief traject, waarin een kinderboekenauteur zich een half schooljaar lang schoolbreed aan de kinderen, ouders en leerkrachten verbindt.  Vanaf afgelopen jaar zijn we bezig met een nieuw en deels digitaal aanbod. Om de effectiviteit dit nieuwe aanbod te optimaliseren vullen we de pilots aan met allerlei onderzoek, waar jij als ambitieuze student een bijdrage aan kunt leveren.

De stageperiode betreft (ruwweg) het tijdvak februari – juli 2017. Wij staan open voor eigen invulling door studenten, en ook het aantal uren stemmen wij graag in overleg af. De stagevergoeding en eventuele reiskostenvergoeding zijn afhankelijk van de duur en de omvang van de stage.

Reacties (of vragen) graag per mail naar Puck de Klerk via puck@deschoolschrijver.nl, voor 10 januari 2017.

Instagram