Vijf vragen over de complete Leerlijn Lezen en Schrijven aan ons hoofd ontwikkeling Liesbeth Delgijer

Interview • Wie met plezier leest, komt gemakkelijker mee op school en vergroot uiteindelijk zijn of haar maatschappelijke kansen. Want alles begint met taal.

Ieder kind taalsterk met De Schoolschrijver

De Schoolschrijver jaagt het plezier aan in lezen en schrijven door de inzet van kinderboekenschrijvers en hun verhalen. Tijdens motiverende lesprogramma’s brengen diverse kinderboekenschrijvers zoals Sanne Rooseboom, Pieter Koolwijk, Iven Cudogham e.a. via digibordlessen het enthousiasme voor lezen en schrijven over op de basisschoolleerlingen. Dat doen ze door kinderen zelf te laten ontdekken welke boeken ze leuk vinden en door ze hun eigen verhalen te laten schrijven.

Meer vaardige lezers en schrijvers

Sinds 2021 biedt De Schoolschrijver de Leerlijn Lezen en Schrijven aan; dé complete leesmethodiek voor begrijpend- en voortgezet technisch lezen in het basisonderwijs (groep 3-8). De Leerlijn is de eerste methodiek waarin lezen en schrijven in samenhang wordt aangeboden. Met een belangrijke rol voor hedendaagse jeugdliteratuur en kinderboekenschrijvers in de digibordlessen zoals Enne Koens, Bibi Dumon Tak en Simon van der Geest.

Vraag 1: Waarom is de Leerlijn een complete leesmethodiek?

‘De Leerlijn is een complete leesmethodiek voor voortgezet technisch- en begrijpend lezen, volledig geïntegreerd met schrijven, spreken en luisteren. Ook wordt er gewerkt aan leesmotivatie, woordenschatontwikkeling en het sluit aan bij alle actuele inzichten over lezen en het voldoet aan alle (kern)doelen voor lezen. Per leerjaar biedt de Leerlijn vier blokken rond brede wereldoriënterende thema’s waarin rijke teksten aangeboden worden. De leerlingen gaan hier actief en verdiepend mee aan de slag. Zo bouwen ze kennis op over een thema en schrijven/praten ze onderling over wat ze gelezen hebben. Ze krijgen meer plezier in het lezen en schrijven én ze ontwikkelen hun eigen leesvoorkeuren.’

Vraag 2: Wat is de rol van kinderboekenschrijvers (Schoolschrijvers) en boeken in de Leerlijn?

‘De Schoolschrijvers zijn ware inspirators en motivators voor de leerlingen en leerkrachten. De Leerlijn is ontwikkeld door een team van onderwijskundigen én kinderboekenschrijvers: een unieke combinatie tussen deskundigheid en creativiteit. Niet alleen tijdens de ontwikkeling van de lessen, maar ook in de digibordlessen zelf spelen kinderboeken en schrijvers een belangrijke rol.’

Vraag 3: Hoe effectief is de Leerlijn?

‘De Leerlijn is gebaseerd op de bewezen effectieve aanpak van De Schoolschrijver en op actuele inzichten over lezen. Ook  wordt er jaarlijks onderzoek gedaan onder de huidige gebruikers van de Leerlijn; het afgelopen schooljaar kreeg de Leerlijn een 9 van de  gebruikers! Leerkrachten geven aan dat door de inzet van de Leerlijn leerlingen daadwerkelijk veel meer, vaker en beter gaan lezen en schrijven.’

Vraag 4 : De Leerlijn is makkelijk implementeerbaar, kun je dat toelichten?

‘De digibordlessen zijn zo ontwikkeld dat de lessen zonder te veel voorbereidingstijd gegeven kunnen worden door de leerkrachten. Ook zijn er duidelijke en compacte handleidingen bij iedere les. Daarbij worden per les leesfragmenten en printbladen met opdrachten voor de leerlingen geleverd. Extra materialen kopen is dus niet nodig. Alles om de leerkracht te ontzorgen.’

Vraag 5: Wat doet de Leerlijn aan deskundigheidsbevordering leerkrachten?

‘Het schooljaar wordt gestart met een implementatiesessie voor het team. Tijdens deze sessie wordt toegelicht hoe er met de Leerlijn gewerkt kan worden. Daarnaast krijgen scholen een inspirerende Academie-training aangeboden waarin een Schoolschrijver het team leert hoe ze de lessen betekenisvol kunnen geven. Door met de Leerlijn te werken vergroten leerkrachten hun kennis van jeugdliteratuur én ontwikkelen ze hun vaardigheden verder op het gebied van lees- en schrijfonderwijs.’

Gratis Probeerweken Leerlijn Lezen en Schrijven

De Leerlijn Lezen en Schrijven is dé complete leesmethodiek voor begrijpend- en voortgezet technisch lezen in het basisonderwijs, voor groep 3-8. Binnen de Leerlijn voer je elke dag een lesactiviteit van circa 60 minuten uit. Alle lesactiviteiten sluiten aan bij brede kennisthema’s; bieden de mogelijkheid tot integratie met wereldoriëntatie; er is een groot en divers aanbod van kant-en-klare rijke teksten (fictie en non-fictie); en deze teksten worden meerdere malen gelezen en verdiept volgens de close reading-aanpak.

Ben je benieuwd naar het lesmateriaal van de Leerlijn en wil je een aantal lessen zelf uitproberen? Schrijf je dan in voor de gratis Probeerweken. Je krijgt vier weken lang gratis toegang tot tien lessen uit de Leerlijn om zelf uit te proberen in de klas. De Probeerweken bevatten naast ‘Voorleeslessen’ ook ‘Lees-het-zelflessen’ en ‘Lees-en-schrijflessen’. Ervaar zelf hoe snel het (voor)leesplezier wordt aangewakkerd en de leesvaardigheid verbetert bij de leerlingen met de complete Leerlijn Lezen en Schrijven voor groep 3-8. Wil je eerst meer informatie lees dan hier meer of schrijf je in voor een gratis sneak preview.

Bezoek een gratis sneak preview

Bezoek nu gratis een online sneak preview van een van onze lesprogramma's of trainingen. In 30-45 minuten word je bijgepraat door een ervaren kinderboekenschrijver (Schoolschrijver), samen met onze schooladviseurs en onderwijsdeskundigen.

Doe een gratis proefles!

Heb je zin in een korte en superleuke gratis les met een kinderboekenschrijver? Vraag hier één van onze proeflessen aan.

Altijd op de hoogte

Schrijf je in voor één van onze nieuwsbrieven. Maandelijks nieuws, inspiratie en tips voor basisscholen en bibliotheken.

Heb je vragen?

Ben je geïnteresseerd, heb je een vraag of wil je in contact komen met De Schoolschrijver? Bel of mail ons vrijblijvend op 020-8463069 en interesse@deschoolschrijver.nl