Lezen, schrijven, taalplezier op de basisschool
Vacature
Stichting De Schoolschrijver zoekt een nieuwe voorzitter voor haar Raad van Toezicht

Stichting De Schoolschrijver zoekt een nieuwe voorzitter voor haar Raad van Toezicht (RvT). De volledige omschrijving van deze functie, en de taken van de Raad van Toezicht vindt u hier.

Download vacature en profiel

Over stichting De Schoolschrijver

Stichting De Schoolschrijver is een ondernemende not-for-profit organisatie die zich sinds 2010 inzet om ieder kind in Nederland taalsterk te maken. Goed kunnen lezen en schrijven is een voorwaarde voor kansen op school en later in de maatschappij. Om haar missie te verwezenlijken ontwikkelt De Schoolschrijver digitale en hybride lesprogramma’s voor alle basisscholen (De Schoolschrijver-maand, de Academie en een recent gelanceerde Jaarlijn). Daarnaast is er een programma van een half schooljaar, voor scholen met een hoog percentage laagtaalvaardige kinderen.

Onze bestuurs- en toezichtsfilosofie

De Raad van Toezicht (RvT) is het toezichthoudende, controlerende en adviserende hoogste orgaan van De Schoolschrijver. De RvT houdt op stimulerende en kritische wijze toezicht en pakt haar rol als werkgever. Het bestuur van de Schoolschrijver is opgedragen aan de directeur-bestuurder.  De RvT komt ten minste 4 keer per jaar bijeen voor een vergadering die wordt voorbereid door de voorzitter en de directeur-bestuurder.

Specifieke eisen aan de nieuwe voorzitter
 • Heeft affiniteit met de missie en het werkterrein van De Schoolschrijver;
 • Is namens de RvThet eerste aanspreekpunt voor de directeur-bestuurder, en is beschikbaar om buiten de reguliere vergaderingen van de RvT af te stemmen met de directeur-bestuurder;
 • Vervult een klankbordrol voor de directeur-bestuurder en werkt vanuit dialoog en vertrouwen. Heeft competenties die hierbij aansluiten;
 • Beschikt over verbindend vermogen en bevordert het gevoel van gezamenlijke verantwoordelijkheid van de RvT;
 • Bezit representatieve en contactuele vaardigheden en kan een bepaalde mate van overwicht bieden, zowel intern als extern;
 • Heeft ervaring en deskundigheid als ondernemer, gerelateerd aan de educatieve of onderwijssector en beschikt over een bijbehorend relevant netwerk;
 • Heeft ervaring als RvT-lid en met het voorzitterschap;
 • Bewaakt de bestuurlijke continuïteit door de agenda op hoofdlijnen af te stemmen op cruciale vragen waarvoor de stichting zich geplaatst ziet, en is regisseur van het toezichthoudend en verantwoordingsproces;
 • Initieert de (zelf)evaluatie en bewaakt de kwaliteit van het functioneren van RvT en directeur-bestuurder;
 • Speelt in geval van calamiteiten een actieve rol in de communicatie met externe stakeholders;
 • Is ervaren met de thema’s van good governance en is daarin coachend naar de anderen.
Competenties
 • actief en kritisch op een opbouwende manier
 • collegiaal en een teamspeler
 • stevig en overtuigend
 • open en betrokken
 • communicatief vaardig 
 • benaderbaar
De procedure

Bekijk hier de volledige omschrijving van de functie. De reactietermijn voor deze vacature staat open tot 2 juli 2021. We streven ernaar om de selectiegesprekken nog voor de zomervakantie te laten plaatsvinden.

Reacties in de vorm van een korte motivatie en een curriculum vitae kunt u sturen naar Elisabeth Dielesen, begeleider van het selectieproces, via elisabeth@cultuur-ondernemen.nl. Zij is tevens beschikbaar voor nadere informatie over de functie via nummer 06-29000231.