Vacature lid raad van toezicht

Vacature • Zet jouw kennis van het primair onderwijs in als toezichthouder bij De Schoolschrijver.

Voor stichting De Schoolschrijver, een ondernemende not-for-profit organisatie die zich inzet om ieder kind in Nederland taalsterk te maken, zijn wij wegens het ontstaan van een vacature op zoek naar:

Een ondernemend en enthousiast lid raad van toezicht

Met jouw kennis van het primair onderwijs heb je een goede kijk op de ontwikkelingen in onderwijsland. Dit (politiek-bestuurlijke) inzicht kun je inzetten als toezichthouder bij de positionering van De Schoolschrijver als een nieuwkomer in de markt van innovatieve leermethoden. Je hebt een groot netwerk in het primaire onderwijs en hebt mogelijk ervaring als bestuurder of adviseur. Met jouw strategisch inzicht en ondernemende instelling lever jij een bijdrage aan de ambitie van De Schoolschrijver om zoveel mogelijk leerlingen ongeacht achtergrond of afkomst taalsterk te maken door impactvolle producten te ontwikkelen. Deze vernieuwende aanpak kenmerkt De Schoolschrijver en is daarmee belangrijk voor haar
positionering. Als sparringpartner ben je scherp en stel je de juiste vragen om de directeur-bestuurder voldoende uit te dagen. Kortom ben jij de energieke kandidaat met lef die het avontuur wil aangaan met De Schoolschrijver?

Gevraagde competenties:

 • Actief en kritisch op een opbouwende manier
 • Onafhankelijk
 • Collegiaal en een teamspeler
 • Stevig en overtuigend
 • Open en betrokken
 • Communicatief vaardig
 • Benaderbaar

De raad van toezicht

De raad van toezicht (rvt) is het toezichthoudende, controlerende en adviserende hoogste orgaan van De Schoolschrijver. De rvt houdt op stimulerende en kritische wijze toezicht en pakt haar rol als werkgever. Het bestuur van De Schoolschrijver is opgedragen aan de directeur-bestuurder.

De rvt komt ten minste 4 keer per jaar bijeen voor een vergadering die wordt voorbereid door de voorzitter en de directeur-bestuurder. Daarnaast wordt een strategiesessie belegd ter voorbereiding op de jaardoelen die het bestuur opstelt. De rvt bestaat uit ten minste 3 en ten hoogste 5 natuurlijke personen. Leden worden benoemd voor een periode van 3 jaar, een aftredend lid kan eenmaal worden herbenoemd. Er wordt een rooster van aftreden gehanteerd.

De leden beschikken gezamenlijk over een relevant netwerk en specifieke deskundigheid en kennis die bijdraagt aan het geheel, op het gebied van: politiek/bestuur, primair onderwijs, letterenveld en literatuureducatie, educatieve uitgeverijen, ICT-ontwikkelingen binnen onderwijs en educatie, ondernemerschap/commercie, (nieuwe) media, sponsoring en fondsenwerving, onderzoek, juridisch, financieel, werkgeverschap HRM, bedrijfsvoering.

Algemene eisen aan alle leden van de raad van toezicht, zij:

 • Kunnen kritisch en onafhankelijk bijdragen aan de besluitvorming binnen de rvt en hebben hierbij geen tegenstrijdig belang;
 • Hebben een brede maatschappelijke belangstelling en een aantoonbare affiniteit met de missie, visie en doelstellingen van de organisatie;
 • Beschikken over een breed en relevant netwerk, en zijn bereid tot inzet van dit netwerk ten bate van de stichting;
 • Zijn in staat, ook qua beschikbare tijd, het beleid van het bestuur te controleren en de algemene gang van zaken binnen de stichting te volgen en de directeur-bestuurder met advies bij te staan.

De organisatie

Stichting De Schoolschrijver is een ondernemende not-for-profit organisatie die zich sinds 2010 inzet om ieder kind in Nederland taalsterk te maken. Goed kunnen lezen en schrijven is een voorwaarde voor kansen op school en later in de maatschappij.

De aanpak van De Schoolschrijver is gebaseerd op de overtuiging dat lezen en creatief schrijven – de kracht van verhalen – een fundamentele verandering teweeg brengt in de relatie van een kind tot zijn wereld. Door taalbegrip en talige expressie kunnen kinderen zich persoonlijk ontplooien, sterke relaties opbouwen en hun kansen op school en in de maatschappij verbeteren.

Om deze missie te verwezenlijken ontwikkelt De Schoolschrijver digitale en hybride programma’s voor alle basisscholen (De Schoolschrijver-maand, de Academie en een Leerlijn Lezen & Schrijven), daarnaast is er een programma van een half schooljaar, speciaal voor scholen met een hoog percentage laagtaalvaardige kinderen.

De Schoolschrijver wil:

 • Zoveel mogelijk kinderen op de basisschool in aanraking brengen met de rijkdom van taal en literatuur en hun woordenschat vergroten;
 • Creativiteit inzetten om het taalonderwijs leuker, slimmer en beter te maken;
 • Kinderen leren vertrouwen op eigen talenten en creativiteit;
 • Leerkrachten een nieuwe aanpak leren waarmee ze hun leerlingen een nog betere start kunnen geven.

Om dit te realiseren zet De Schoolschrijver de allerbeste kinderboekenauteurs in de (digitale) programma’s in om leerlingen op basisscholen taalsterk te maken en daarmee klaar voor de toekomst. De Schoolschrijvers delen hun liefde voor verhalen schrijven en de magie van taal. Ze maken van taallessen een spannend avontuur.

Bij het werk van De Schoolschrijver zijn zo’n 70 schrijvers betrokken. Abdelkader Benali is ambassadeur van de stichting. De begroting bedraagt iets meer dan 2 miljoen euro, waarvan een derde structurele subsidie (culturele Basisinfrastructuur van OCW en de Amsterdamse AFK), een derde inkomsten uit de scholenmarkt en een derde incidentele financiering. De ambitie is om de inkomsten uit de scholenmarkt de komende jaren te laten groeien. De Schoolschrijver is een ANBI stichting. Achter De Schoolschrijver staat een team van ca 15 medewerkers.

Interesse?

Stichting De Schoolschrijver laat zich in deze procedure begeleiden door executive searchbureau Colourful People. Je kunt solliciteren door je cv en motivatie (beide in pdf) uiterlijk 20 april te uploaden via het invulformulier op www.colourfulpeople.nl. Voor vragen over deze functie kun je contact opnemen met Hatice Türkmen, senior partner bij Colourful People via 06 46 08 13 32. Op 24 en 25 april worden kandidaten uitgenodigd voor een online pre-selectiegesprek. De selectiegesprekken bij De Schoolschrijver zijn gepland op 26 mei.