Lezen, schrijven, taalplezier op de basisschool
Nieuws
Toine Maes nieuwe voorzitter Raad van Toezicht stichting De Schoolschrijver

De Raad van Toezicht benoemt per 1 januari 2022 Toine Maes als voorzitter. Hij neemt daarmee het voorzitterschap over van Pieter de Jong, die bijna zes jaar lang een geweldige bijdrage heeft geleverd aan de groei en versteviging van de organisatie.

Per 1 december jl. is De Schoolschrijver overgestapt van een bestuursmodel naar een Raad van Toezicht-model. Annemiek Neefjes is hiermee benoemd tot directeur-bestuurder van de stichting.

Toine Maes: ‘We weten allemaal dat taalvaardigheid en taalplezier de basis zijn voor een volwaardige deelname aan de samenleving. Het is maatschappelijk zeer relevant om daar met mens en macht aan te werken. Dat ik daar nu een bijdrage aan mag leveren door een betrokkenheid als toezichthouder bij de Schoolschrijver vind ik eervol.’

Toine Maes heeft in de rijksoverheid gewerkt, eerst bij het ministerie van OCW en vervolgens bij het ministerie van EZ. Daar was hij o.a. directeur Technologiebeleid. Daarna was hij directeur van de koepelorganisatie van alle kabelbedrijven. Vanaf 2001 was hij directeur-bestuurder van Kennisnet, de ict-organisatie voor het Nederlands onderwijs (PO, VO en MBO).

Annemiek Neefjes: ‘Met zijn achtergrond op het snijvlak van onderwijs en technologie prijst De Schoolschrijver zich gelukkig met Toine Maes als nieuwe voorzitter. De Schoolschrijver wil haar activiteiten verder integreren in het taalonderwijs op basisscholen en zo haar impact en bereik verder vergroten. Samen met de Raad van Toezicht blijven we hieraan en aan andere strategische vraagstukken werken.’

Annemiek Neefjes: ‘Ik ben Pieter de Jong dankbaar voor zijn grote betekenis voor De Schoolschrijver. Tijdens zijn zittingstermijn groeide De Schoolschrijver uit tot een landelijke en toonaangevende organisatie die in 2021 mocht toetreden tot de culturele Basisinfrastructuur van het Ministerie van OCW.’