Ons duurzame lesaanbod voor scholen met subsidie Verbetering basisvaardigheden

Subsidie • Basisscholen die meedoen aan deze subsidieregeling komen in aanmerking voor onze zowel korte als structurele, duurzame lesprogramma’s

Samen werken aan duurzaam beter onderwijs

Met de subsidieregeling Verbetering basisvaardigheden wil het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) het onderwijs in de basisvaardigheden de komende jaren duurzaam verbeteren. Het doel van deze subsidie: elk kind kan goed rekenen en beheerst de Nederlandse taal (lezen, schrijven en mondelinge taalvaardigheid), leert hoe we in Nederland met elkaar omgaan en verlaat het onderwijs met de benodigde digitale vaardigheden op zak. 

Samen met het ministerie van OCW adviseren wij aan alle basisscholen, die meedoen aan deze subsidieregeling, gericht te kiezen voor de lesprogramma’s taal van De Schoolschrijver. Met onze lesprogramma’s werk je effectief en duurzaam aan de basisvaardigheden lezen, schrijven, spreken en luisteren. Vanaf voorjaar 2023 werkt De Schoolschrijver al met diverse ‘Masterplan basisvaardigheden-scholen’ samen om het leesplezier en de taalvaardigheid van kinderen in het basisonderwijs te vergroten, en met succes.

Verbetering basisvaardigheden: ronde 2022 en 2023

 • In 2022 en 2023 waren er verschillende subsidierondes en regelingen. De voorwaarden en bedragen verschillen per regeling. Lees hier waar je rekening mee moet houden.
 • Belangrijk voor de ronde van 2022: deze is verlengd. Activiteiten kunnen tot en met 31 juli 2024 uitgevoerd worden, maar daarna niet meer! Lees hier meer.

Nog geen subsidie?

Tot en met vrijdag 26 april kunnen scholen subsidie aanvragen om de basisvaardigheden van hun leerlingen te verbeteren. Het gaat om taal, rekenen-wiskunde, burgerschap en digitale geletterdheid. Wil je direct subsidie aanvragen? Dat kan via deze website van DUS-I. Wil je eerst meer weten over de subsidie en hoe andere subsidiescholen al werken aan de basisvaardigheden? Kijk dan op de website Masterplan basisvaardigheden voor informatie en inspiratie.

Er zijn 2 aanvraagrondes voor prioriteitsscholen:

 • 10 tot en met 26 april 2024 voor scholen die op 1 maart 2024 door de Inspectie van het Onderwijs als ‘zeer zwak’ of ‘onvoldoende’ zijn beoordeeld.
 • 2 tot en met 13 september 2024 voor scholen die op 1 september 2024 door de Inspectie van het Onderwijs als ‘zeer zwak’ of ‘onvoldoende’ zijn beoordeeld.

Alle overige scholen kunnen subsidie aanvragen van 10 tot en met 26 april 2024.

Effectieve duurzame aanpak ‘Verbetering basisvaardigheden taal’

De Schoolschrijver biedt korte én structurele effectieve lesprogramma’s rond geïntegreerd lezen, schrijven, spreken en luisteren aan. Passend bij elk onderwijsvraagstuk op het gebied van taal in het basisonderwijs. Als rode draad brengen – tijdens al onze digitale lesprogramma’s – professionele kinderboekenschrijvers (Schoolschrijvers) zoals Enne Koens, Simon van der Geest en Sanne Rooseboom via de digibordlessen het enthousiasme voor lezen en schrijven over op de leerlingen uit groep 3 tot en met 8. Dat doen ze door ze voor te lezen, ze zelf te laten ontdekken welke boeken ze leuk vinden en ze hun eigen verhalen te laten schrijven. Zo vergroten we met onze korte én duurzame lesprogramma’s de leesmotivatie, de woordenschat en het taalplezier in de klas en worden kinderen vaardige en gemotiveerde lezers en schrijvers.

Onze aanpak is bewezen effectief. Onderzoek laat zien dat kinderen door de lessen vooruit gaan in lees- en schrijfvaardigheid, woordenschat en kennis van jeugdliteratuur. De positieve ervaringen met taal en verhalen geven (lees)zelfvertrouwen en vergroten hun motivatie om door te gaan met lezen en schrijven. Lees hier meer over onze resultaten.

Schoolbrede duurzame keuze

De scholen die de subsidie Masterplan Basisvaardigheden hebben gekregen, hebben hem gekregen voor alle leerlingen. Hier is bewust voor gekozen vanuit het ministerie om te zorgen dat de gekozen aanpak een schoolbrede duurzame keuze is en dat daardoor alle leerlingen, leraren en ondersteuners betrokken zijn. Meer informatie van het ministerie vind je hier.

In het kort:

✅ Subsidieregeling ministerie van OCW

✅ Basisvaardigheden duurzaam verbeteren: lezen, schrijven, spreken & luisteren

✅ Keuze uit onderstaande pakketten: Basis, Uitgebreid en Compleet

✅ Voor groep 3-8

✅ Neem voor advies, of hulp bij het invullen van de aanvraag, hier contact op met onze adviseurs

Keuze uit 3 lespakketten voor ‘Verbetering basisvaardigheden taal’

Het is belangrijk om geïntegreerd lezen en schrijven structureel te verankeren in je taalonderwijs. Door te werken met de aanpak van De Schoolschrijver kun je de basisvaardigheden lezen, schrijven, spreken en luisteren van je leerlingen versterken. Kinderen leren door onze duurzame, effectieve aanpak op een andere manier te kijken naar taal, het stimuleert hun creativiteit en door verhalen te lezen en schrijven leren ze bovendien hun gedachten en gevoelens te verwoorden.

Hieronder vind je een drietal opties waar je als school uit kan kiezen. Neem contact op met onze adviseurs voor advies op maat of hulp bij het invullen van de aanvraag via interesse@deschoolschrijver.nl.

Basis

 • 1 x maandprogramma schoolbreed
 • Met optioneel live-schrijversbezoek in elke groep
 • Optioneel interactief voorlezen kleuters
Weinig voorbereiding nodig

Uitgebreid

Voor meerdere schooljaren aan te vragen

Compleet

 • Leesmethodiek: Leerlijn Lezen en Schrijven
 • 1 x Academie-training
 • Optioneel interactief voorlezen kleuters
 • Jaarlijks een live-schrijverbezoek in alle klassen
Voor een rijke schrijf- en leescultuur

Meer leesplezier met de Leerlijn Lezen en Schrijven

Op zoek naar een nieuwe lees- en taalmethode? De Leerlijn Lezen en Schrijven van De Schoolschrijver is de complete methode voor voortgezet technisch lezen en begrijpend lezen, in samenhang met taal (schrijven, spreken, luisteren, woordenschat en taalbeschouwing)* voor groep 3-8.

Alle lesactiviteiten sluiten aan bij brede kennisthema’s; bieden de mogelijkheid tot integratie met wereldoriëntatie; er is een groot en divers aanbod van kant-en-klare rijke teksten (fictie en non-fictie); en deze teksten worden meerdere malen gelezen en verdiept volgens de close reading-aanpak. 

Probeer nu zelf en schrijf je gratis in voor de Probeerweken van de Leerlijn. Je krijgt vier weken lang gratis toegang tot 10 lessen van de Leerlijn om zelf uit te proberen in de klas. De 10 lessen bestaan uit ‘Voorleeslessen’, ‘Lees-het-zelflessen’ en ‘Lees-en-schrijflessen’. Ervaar zelf hoe snel het (voor)leesplezier wordt aangewakkerd en de leesvaardigheid verbetert bij de leerlingen met de complete Leerlijn voor groep 3-8.

* exclusief spelling

Dankzij de lessen van De Leerlijn Lezen en Schrijven zien wij zichtbaar meer leesplezier ontstaan bij de kinderen, en gaan ze ook beter nadenken over de teksten die ze hebben gelezen

Intern Begeleider Oudere kind en Specialist Taal-Lezen Mayke Ruijters van KC ZIEZO! in Maastricht

Werken aan Basisvaardigheden taal met De Schoolschrijver

Bekijk tips en mogelijkheden!

Aan de slag met verhalen schrijven

Gratis ‘Kennisspecial Basisvaardigheden taal’. Met schrijver Sanne Rooseboom, op woensdag 28 februari