Lezen, schrijven, taalplezier op de basisschool
Resultaten pilot De Schoolschrijver-maand en Academie

De Schoolschrijver-maand:
‘De kinderen werden steeds zekerder over zichzelf gedurende de lessen.’

‘Het programma biedt echt verdieping in de lessen schrijven,
meer dan de methode waarmee ik gewoonlijk werk.’

‘Een leerling die voorafgaand aan de maand niet heel sterk was, had laatst bij een stelopdracht binnen een half uur een heel verhaal op papier gekregen.’

‘De tips in het filmpje van De Schoolschrijver waren zo duidelijk dat ik dacht ‘o ja, we kunnen aan de slag.’

‘Bevorderen van het creatief denkproces staat centraal. Het leren verwoorden van
gevoelens: ik heb mijn groep op een ander sociaal niveau leren kennen hierdoor.’

De Academie:
‘Het geeft weer handvatten om beter schrijfonderwijs te geven.’

‘Het maakt vooral iets wakker in jezelf wat energie geeft en je vrolijk maakt.’

‘De training geeft echt nieuwe inzichten. Voor mij bracht het de verschillende taaldomeinen samen op een creatieve manier. Veel opdrachten en ideeën waren meteen bruikbaar in de klas.’

‘Leuke, verschillende werkvormen. Veel interactieve oefeningen. Fijne afwisseling tussen doen en luisteren.’

Instagram