Onze creatieve aanpak: bewezen effectief!

Leerlingen die aan ons halfjaarprogramma hebben deelgenomen, krijgen niet alleen meer plezier in lezen en verhalen schrijven. Ze worden ook taalsterker en krijgen meer zelfvertrouwen. Ze vergroten zo hun kansen op een toekomst waarin ze hun talenten ten volle kunnen benutten. De Raad voor Cultuur (RvC) in haar advies aan het Ministerie van OCW mei 2018:

Voor kinderen blijkt de aanwezigheid van een heuse schrijver bijzonder stimulerend te werken, zowel op het gebied van creatief schrijven, als op het gebied van het lezen van literatuur. Ook de prestaties in het vak taal gaan erop vooruit.

De Raad van Cultuur beveelt De Schoolschrijver dan ook aan voor structurele ondersteuning van het Ministerie van OCW.

Onze aanpak werkt, blijkt ook uit de mooie reacties van kinderen, ouders en leerkrachten. De Schoolschrijver komt daarmee regelmatig positief in het nieuws. Daarnaast laten we regelmatig onafhankelijk onderzoek uitvoeren naar de effecten. Hier zetten we ze op een rijtje:

Meer lees- en schrijfplezier en taalvaardigheid

Het Centrum Brein & Leren van de Vrije Universiteit deed in 2015 onderzoek naar de ervaringen van leerlingen, leerkrachten en schrijvers met het halfjaarprogramma. De belangrijkste uitkomsten:

 • Leerkrachten (91%) constateren dat leerlingen vooruit zijn gegaan in stellen en schrijfplezier. Ook zien zij een duidelijke toename in creativiteit, nieuwsgierigheid en fantasie.
 • Leerkrachten (75%) constateren dat de kinderen meer leesplezier en schrijfmotivatie ontwikkelden door de Schoolschrijver.
 • Ruim de helft van de leerkrachten (54%) constateert dat kinderen zijn vooruitgegaan in taalvaardigheid.
 • De Schoolschrijver inspireert leerkrachten in hun eigen schrijfonderwijs. Zij zijn met kinderen gaan schrijven en lieten kinderen elkaars verhalen voorlezen. De Schoolschrijvers reiken leerkrachten handvatten aan voor schrijfonderwijs.
 • Meer dan 9 op de 10 kinderen (92%) bevelen een Schoolschrijver aan bij andere kinderen.

Meer weten? Lees het onderzoeksrapport Verhalen vertellen, verwonderen en verbeelden met De Schoolschrijver.

Beter leesklimaat op school

In opdracht van Stichting Lezen onderzocht Cubiss in 2012 het effect van het halfjaarprogramma op het leesgedrag van de leerlingen, op de visie van de leerkrachten en op het leesbevorderingsbeleid in de school. De belangrijkste resultaten:

 • De Schoolschrijver stimuleert kinderen meer te gaan lezen.
 • Leerlingen zoeken actiever boeken, kiezen gevarieerder en bezoeken vaker de bibliotheek.
 • De leesmotivatie en leesverbeelding nemen toe.
 • Het leesklimaat verbetert schoolbreed.

Meer over dit onderzoek lees je in de Eindrapportage De Schoolschrijver.

Leesmotivatie en schrijfvaardigheid nemen toe

In 2010 evalueerde het Lectoraat van de iPabo Amsterdam het intensieve traject in een kwalitatief onderzoek. De belangrijkste uitkomsten:

 • De Schoolschrijver is een verrijking van de leesomgeving van het kind.
 • Het halfjaarprogramma prikkelt de kinderen verhalen te schrijven, en vergroot daarmee de schrijfvaardigheid van de kinderen.
 • De methode draagt bij aan de samenwerking tussen ouders en school.
 • De Schoolschrijver biedt handvatten om in de klas vanuit de door de kinderen geschreven verhalen te werken aan de taalverzorging.

Kijk hier voor een bondig overzicht van Cijfers & Feiten op het gebied van laaggeletterdheid.

Een 8,5 voor De Schoolschrijver

Na afloop van de 8ste editie van het halfjaarprogramma hielden we een evaluatie (2018) onder de 50 deelnemende scholen. Leerkrachten geven het programma van De Schoolschrijver gemiddeld een 8,4 als rapportcijfer.

Leerkrachten zien bij hun leerlingen onder meer een toename van creativiteit, leesplezier en zelfvertrouwen. We vroegen leerkrachten ook of ze De Schoolschrijver aan collega’s zouden aanbevelen. Daarop scoren we een 8,7.

Een leerkracht vertelt:

‘Onze Schoolschrijver is sprankelend, enthousiast, stimulerend en heeft een zeer gevarieerd programma en aanpak. Het was iedere week opnieuw een feest haar in de school en groepen te ontmoeten.’

Prijzen en nominaties

 • Nominatie als Nederlandse inzending voor de Astrid Lindgren Memorial Award (ALMA) 2018.
 • De Schoolschrijver kreeg in 2016 de ABN AMRO MeesPierson Filantropie Award.
 • De VvL-penning voor de grote inzet voor het bevorderen van de leescultuur op scholen van de Vereniging van Letterkundigen (2013).
 • Genomineerd voor de Gouden C, een prijs van het Fonds voor Cultuurparticipatie voor ‘een project dat je mee moet maken’ (2013).

Lees meer over het intensieve halfjaar-traject van De Schoolschrijver.

Cijfers & feiten

Hoeveel Nederlanders zijn laaggeletterd?
2,5 miljoen Nederlandse volwassenen zijn laaggeletterd en/of laaggecijferd, dit is 18 procent van de totale Nederlandse bevolking (Algemene Rekenkamer, 2016).

Hoe is het gesteld met het onderwijs?
In vergelijking met 2015 en 2016 behalen minder leerlingen het streefniveau lezen. Het didactisch handelen van leerkrachten neemt, ondanks de noodzaak, nauwelijks toe wegens ‘toenemend lerarentekort, teruglopende achterstandsmiddelen en regionale krimp’ (Inspectie van het onderwijs, 2018).

Taalachterstand
Een kwart van de leerlingen verlaat de basisschool met een taalachterstand van twee jaar. Het reguliere onderwijs kan deze achterstand vooralsnog niet wegwerken (Inspectie van het Onderwijs, 2013).
De kans op taalachterstand als volwassene is groter wanneer iemand als kind een taalachterstand had. 14 procent van de Nederlandse kinderen loopt de kans om later een laaggeletterd te worden (Stichting Lezen & Schrijven, 2014).

Hoe scoort Nederland internationaal op leesplezier?
Op het gebied van leesvaardigheid staat Nederland op de zesde plaats van de 27 EU-landen (Resultaten PISA, 2015). Het leesplezier in Nederland loopt terug. Dit kan leiden tot een negatieve cyclus: kinderen die niet graag lezen, behalen minder vaak het hoogste leesniveau wat weer leidt tot minder leesplezier. Internationaal gezien scoort Nederland de een na laagste score als het gaat om leesplezier (Inspectie van het Onderwijs, 2018)
Uit internationaal onderzoek onder 49 landen blijkt dat Nederland redelijk scoort op technisch lezen, maar helemaal onderaan bungelt als het gaat om leesplezier (Onderzoek leesattitude PIRLS, 2011).

Leesplezier: waar is dit goed voor?
Verschillende onderzoeken tonen aan dat lezen zowel tekstbegrip als spellingvaardigheid positief beïnvloed. Het lezen van boeken heeft effect op het behalen van hogere CITO-scores (Kortlever en Lemmens, 2012).

Het Promotieonderzoek van Suzanne Mol wijst uit dat lezers niet alleen hoger scoren op taal- en leesvaardigheid, maar ook op schoolsucces en intelligentie. Kinderen die veel lezen belanden hoger op de maatschappelijke ladder (2010, Universiteit Leiden).

Daarnaast vergroot geletterdheid de maatschappelijke zelfredzaamheid: het invullen van formulieren, lezen van bijsluiters en werken op de computer wordt eenvoudiger naarmate de geletterdheid hoger is (Stichting Lezen & Schrijven, 2018 en NRC Handelsblad, 2018).

Bovenstaande geeft de urgentie aan van De Schoolschrijver. De Schoolschrijver stimuleert met een innovatief concept het leesplezier, taal en creatief schrijven van kinderen op basisscholen die sterker willen worden in taal.

Lees ook ons jaarverslag.

Facebook
Twitter
Instagram