De focus op onze school ligt sterk op technisch taal en rekenen. Door De Schoolschrijver ontdekte ik: je kan lezen ook op een speelse manier stimuleren. Ik ben meer gaan kijken naar wat kinderen echt raakt, ik sta meer open voor een andere invalshoek. Intern is nu ook een discussie op gang gekomen over hoe we op een creatieve manier leesplezier kunnen bevorderen.