Nieuws

Wij zetten als school vol in op taal en lezen. Daarom kiezen we voor De Schoolschrijver. We zagen vorig schooljaar al wat het maandprogramma van De Schoolschrijver voor positief effect had op het lees- en schrijfonderwijs op onze school. Sommige leerkrachten waren wat bevreesd toen we voor De Schoolschrijver kozen, want betekende het niet extra werk? Maar toen ze er eenmaal mee begonnen, waren ze om.