Lezen, schrijven, taalplezier op de basisschool
Partners & financiers

Lokale partners van De Schoolschrijver

Buiten Amsterdam werkt De Schoolschrijver met lokale partners. Dat zijn; Biblionet Groningen, Bibliotheekservice Fers (Friesland), Bibliotheek Rotterdam, Bibliotheek Schiedam, Cubiss (Noord-Brabant en Limburg), Literatuurmuseum/Kinderboekenmuseum, Cultura Ede, Bibliotheek Gelderland Zuid en de lokale bibliotheken en cultuureducatie-aanbieders.

Financiers

Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK),  Burgerweeshuis Haarlem, Cultuurfonds Eindhoven, C.S. Oolgaardt Stichting, De Groot Fonds, De Versterking, Deloitte Impact Foundation, Elise Mathilde Fonds, Fonds 1818, Fonds 21, Fonds Eemsmond, Fonds Schiedam Vlaardingen e.o., Fundatie Van den Santheuvel, Sobbe, H.L. Druckerfonds, Henriëtte Fonds, IMC Goede doel, ING Nederland fonds, K.F. Hein Fonds, Leidsche Maatschappij van Weldadigheid, Levi Lassen, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Brabant, RDO Balije van Utrecht, Sint-Laurensfonds, Stichting Bevordering van Volkskracht, Stichting Boschuysen, Stichting De Beide Weeshuizen, Stichting Hulp na Onderzoek, Stichting Kinderfonds van Dusseldorp, Stichting Kindertehuizen Rotterdam, Stichting Pro Juventute Steunstichting ‘s-Gravenhage, Stichting Solidarodam, Stichting Steunfonds bja-cow, Stichting van Baaren, Talud, VriendenLoterij, VSBfonds, Weeshuis Doopsgezinden,  Zonnige Jeugd en ZorgSaam voor de Jeugd.

.

Wij bedanken ook:

Het ABC, Kidsweek, Mazars Foundation, Jeugdeducatiefonds, Openbare Bibliotheek Amsterdam, Stadsschouwburg Amsterdam, Stichting Lezen.

En: Abdelkader Benali, Actief Ouderschap, LKCA, Mocca, Nederlandse Boekenbon BV, De Schrijverscentrale, Uitgeverij Leopold, Uitgeverij Zwijsen, VoorleesExpress en vele anderen.

De Schoolschrijver is door de overheid erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat de organisatie zich voor minimaal 90 procent inzet voor het algemeen nut. ANBI-instellingen zijn bovendien volledig vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Klik hier voor meer informatie over onze status.

Wilt u ook De Schoolschrijver steunen?

Instagram