Partners & financiers

Lokale partners van De Schoolschrijver

Buiten Amsterdam werkt De Schoolschrijver met lokale partners. Dit schooljaar zijn dat Biblionet Groningen, Bibliotheekservice Fryslân, Bibliotheek Rotterdam, Bibliotheek Schiedam, Cubiss (Noord-Brabant en Limburg), het Kinderboekenmuseum Den Haag en de lokale bibliotheken in de provincies Friesland, Groningen, Limburg en Noord-Brabant.

Financiers schooljaar 2017-2018

ABN AMRO Foundation, Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK), Burgerweeshuis Haarlem, Cultuurfonds Eindhoven, Elisabeth Strouven Fonds, Fonds 1818, Fonds 21, Fonds Schiedam Vlaardingen, Fundatie Van den Santheuvel, Sobbe, Gemeente Schiedam, Het Amsterdamsche Fonds, ING Nederland fonds, Janivo stichting, Kinderfonds van Dusseldorp, Loket Leefbaarheid, Levi Lassen, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), Nieuwe Stads Weeshuis Leeuwarden, Prins Bernhard Cultuur Fonds, Pro Juventute Steunstichting ‘s-Gravenhage, Friesland, Simke Kloostermanstichting, Sint Laurensfonds, Steunfonds Amsterdam, Madurodam Kinderfonds, Thomas van Villanova, De Versterking, Henriëtte Fonds, IMC Goede doel, Mundo Crastino Meliori, Talud, Van der Mandele, Volkskracht – Van Leeuwen Lignac, Vriendenloterij, VSBfonds, Weeshuis Doopsgezinden en Zonnige Jeugd.

sponsorlogos-juni-2018

Wij bedanken ook:

Het ABC, Kidsweek, Mazars Foundation, Openbare Bibliotheek Amsterdam, Stadsschouwburg Amsterdam, Stichting Lezen.

En: Abdelkader Benali, Actief Ouderschap, LKCA, Mocca, Nederlandse Boekenbon BV, De Schrijverscentrale, Uitgeverij Leopold, Uitgeverij Zwijsen, VoorleesExpress en vele anderen.

De Schoolschrijver is door de overheid erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat de organisatie zich voor minimaal 90 procent inzet voor het algemeen nut. ANBI-instellingen zijn bovendien volledig vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Klik hier voor meer informatie over onze status.

Wilt u ook De Schoolschrijver steunen?