Partners & financiers

Lokale partners van De Schoolschrijver

Buiten Amsterdam werkt De Schoolschrijver met lokale partners. Dit schooljaar zijn dat Biblionet Groningen, Bibliotheekservice Fryslân, Bibliotheek Rotterdam, Bibliotheek Schiedam, Cubiss (Noord-Brabant en Limburg), Kinderboekenmuseum en de lokale bibliotheken in de provincies Friesland, Groningen, Limburg en Noord-Brabant.

Financiers schooljaar 2017 – 2018

ABN AMRO Foundation, Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK), Burgerweeshuis Haarlem, Cultuurfonds Eindhoven, De Versterking, Elisabeth Strouven Fonds, Fonds 1818, Fonds 21, Fonds Schiedam Vlaardingen e.o., Fundatie Van den Santheuvel, Sobbe, Gemeente Schiedam, Henriëtte Fonds, Het Amsterdamsche Fonds, IMC Goede doel, ING Nederland fonds, Janivo stichting, Kinderfonds van Dusseldorp, Levi Lassen, Loket Leefbaarheid, Madurodam Kinderfonds, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), Mundo Crastino Meliori, Nieuwe Stads Weeshuis Leeuwarden, Prins Bernhard Cultuur Fonds, Pro Juventute Steunstichting ‘s-Gravenhage, Provincie Friesland, Simke Kloostermanstichting, Sint Laurensfonds, Steunfonds Amsterdam, Talud, Thomas van Villanova, Van der Mandele, Volkskracht – Van Leeuwen Lignac, VriendenLoterij, VSBfonds, Weeshuis Doopsgezinden, Zabawas en Zonnige Jeugd.

.

sponsorlogos-juni-2018

Wij bedanken ook:

Het ABC, Kidsweek, Mazars Foundation, Openbare Bibliotheek Amsterdam, Stadsschouwburg Amsterdam, Stichting Lezen.

En: Abdelkader Benali, Actief Ouderschap, LKCA, Mocca, Nederlandse Boekenbon BV, De Schrijverscentrale, Uitgeverij Leopold, Uitgeverij Zwijsen, VoorleesExpress en vele anderen.

De Schoolschrijver is door de overheid erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat de organisatie zich voor minimaal 90 procent inzet voor het algemeen nut. ANBI-instellingen zijn bovendien volledig vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Klik hier voor meer informatie over onze status.

Wilt u ook De Schoolschrijver steunen?

Facebook
Twitter
Instagram