Nederlands taal- en rekenniveau onder jongeren ‘stemt somber’

Nieuws • Onderwijsraad gebiedt focus in scholing en heeft vier aanbevelingen voor het onderwijs

Onder 15-jarigen haalt 24% niet het minimale leesniveau. Ervoor zorgen dat leerlingen voldoende geletterd (en gecijferd) zijn is een super belangrijke opdracht voor het onderwijs, volgens de Onderwijsraad. 

De Onderwijsraad heeft vier aanbevelingen (in het kort)

✅ Focus op duidelijke taal- en rekendoelen en monitor zorgvuldig
✅ Veranker taal en rekenen ook in andere vakken
✅ Zorg voor voldoende vakbekwaamheid bij leraren in opleiding
✅ Voortdurende professionalisering leraren taal en rekenen

Andere factoren

Er zijn volgens de Onderwijsraad ook factoren buiten het onderwijs die de beheersing van taal en rekenen beïnvloeden. De digitalisering leidt ertoe dat jongeren per dag vijf tot zeven uur achter een scherm doorbrengen. Dat kan leiden tot concentratieverlies en daarmee een negatieve invloed hebben op school- en werkprestaties. De coronacrisis heeft al bestaande verschillen tussen groepen leerlingen vergroot. Ook het aanhoudende lerarentekort gaat ten koste van de prestaties van jongeren.

Bron: de Volkskrant, 3 november 2022, lees het hele artikel hier.

Oplossing

De Schoolschrijver juicht de aanbevelingen voor taal toe en biedt de duurzame oplossing. Startend in het basisonderwijs, want daar begint het! Meer weten over hoe wij dat doen? Bekijk ons lesaanbod waarin we naast de effectieve doorlopende Leerlijn Lezen en Schrijven ook Academie-trainingen voor leerkrachten en pabo-studenten bieden. Of bezoek een van onze gratis online sneak previews voor een vrijblijvende kennismaking.