Lezen, schrijven, taalplezier op de basisschool
Nieuws
Structureel lees- en schrijfvaardigheid van kinderen verbeteren, gefinancierd met Nationaal Programma Onderwijs

Alle scholen krijgen via het Nationaal Programma Onderwijs, opgezet door het ministerie van OCW, extra budget voor het wegwerken van vertragingen en het verbeteren van het onderwijs. Het gaat om ongeveer 700 euro per leerling per jaar voor de komende twee jaar. De opties voor verbetering, in de vorm van interventies, staan op de menukaart van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO).

De interventies van het Nationaal Programma Onderwijs en De Schoolschrijver

Via het Nationaal Programma Onderwijs mag je alle programma’s van De Schoolschrijver inzetten om de lees- en schrijfvaardigheid van kinderen op de basisschool te verbeteren. Want onze lesprogramma’s zijn niet alleen bewezen effectief, ze beslaan ook meerdere interventies uit de menukaart van het Nationaal Programma Onderwijs (zie de tabel). Daarbij is onze Jaarlijn Lezen en Schrijven de meest structurele, duurzame aanpak, met een schoolbreed programma voor groep 3 tot en met 8. (Lees hier meer over de Jaarlijn)

Toelichting op de interventies
Leren van en met medeleerlingen, feedback, samenwerkend leren (B)

Onze lesprogramma’s bevatten, naast klassikale onderdelen, werkvormen waarbij de kinderen elkaar in duo’s of groepjes helpen om tot een beter verhaal of gedicht te komen. Daarbij leren ze aan de hand van criteria feedback te geven op elkaars verhalen en op boeken die ze gelezen hebben. Wat is er goed aan, wat ontbreekt er, en wat kan er beter? Zo leren ze van en met elkaar, en leren ze een verhaal beoordelen.

Beheersingsgericht leren (B)

Leerlingen werken in onze programma’s in kleine stukjes toe naar een eindproduct. Zo leren ze stapsgewijs nieuwe criteria voor een goed verhaal herkennen en toepassen. Twee voorbeelden:

  • Bij een schrijfopdracht bedenken leerlingen eerst een hoofdpersoon; daarna verzinnen ze een probleem voor de hoofdpersoon, en daarna bedenken ze hoe de hoofdpersoon het oplost. Pas daarna beginnen ze met schrijven.
  • In een andere opdracht (Jaarlijn) luisteren leerlingen naar boekfragmenten uit één genre. Na afloop bepaalt ieder kind of het dit soort boeken zelf graag wil lezen, en schrijft dat op. Aan het einde van de serie lessen hebben alle kinderen een persoonlijke leesvoorkeurenkaart om mee te nemen naar de bibliotheek of de boekwinkel. Daarmee kunnen ze makkelijker zelf een aansprekend boek uitzoeken.
Welbevinden vergroten (C)

Iedere schrijfopdracht van De Schoolschrijver geeft leerlingen ruimte om ze het persoonlijke verhaal te laten schrijven dat zij graag willen vertellen. Aan het eind van iedere opdracht is er tijd om een aantal leerlingen hun verhaal voor te laten lezen. Het applaus en de reacties van hun klasgenoten vergroten hun zelfvertrouwen en zelfacceptatie. Ze beseffen dat ze trots mogen zijn op hun verhaal.

Sociaal-emotionele ontwikkeling (C)

In onze lessen komen tientallen kinderboeken en (voor)leesfragmenten voorbij. Die vormen een goede ingang voor klassengesprekken over levensbeschouwelijke onderwerpen, waarbij leerlingen dieper ingaan op de levens en problemen van de personages.

Metacognitie en zelfregulerend leren (D)

In elk blok van de Jaarlijn wordt leerlingen na 6 lessen gevraagd te reflecteren en na te gaan wat zij hebben geleerd. In groep 5 tot en met 8 verbinden de leerlingen het geleerde uit les 1 tot en met 4 bovendien aan andere zaakvakken. Ze kunnen bijvoorbeeld naar aanleiding van een verhaalfragment uit een boek (lezen) een onderzoekje doen naar een dier (biologie) en daarover een verhalende tekst maken (schrijven).

Ouderbetrokkenheid (F)

Wij vinden het belangrijk dat ook de ouders zoveel mogelijk betrokken zijn bij de lees- en schrijfontwikkeling van hun kinderen. Daarom bevatten onze lesprogramma’s componenten om hen erbij te betrekken. Zo krijgen ze een lijst met boekentips die ze kunnen meenemen naar de bibliotheek of boekwinkel, zodat ze de boeken uit de lessen ook thuis kunnen aanbieden of voorlezen.

De Academie-trainingen: meer deskundigheid voor de leerkracht (B, D)

Academie-trainingen werken aan de deskundigheidsbevordering van leerkrachten en leesconsulenten. Deze leren in korte tijd zelf opdrachten maken volgens onze aanpak, waarin beheersingsgericht leren, samenwerkend leren en zelfregulerend leren aan bod komen. Dit gebeurt op een creatieve manier die uitgaat van de intrinsieke motivatie van de leerling. Cursisten leren in de training ook effectieve feedback geven op de creatieve producten van leerlingen, zodat die worden gemotiveerd om te blijven lezen en te schrijven. Academie-trainingen zijn een vast onderdeel van de Jaarlijn, maar zijn ook los te boeken of in combinatie met een maandprogramma.

Schrijf je gratis in voor een online sneak preview

Of het nu gaat om de Jaarlijn, een maandprogramma of een Academie, we vertellen er graag meer over tijdens een van onze online sneak previews. Gerichte vragen? Dan kun je een-op-een afspreken met een van onze schooladviseurs via interesse@deschoolschrijver.nl of 020–8463069.