Lezen, schrijven, taalplezier op de basisschool
Nieuws
Structureel de lees- en schrijfvaardigheid van kinderen verbeteren, gefinancierd met Nationaal Programma Onderwijs

Alle scholen krijgen via het Nationaal Programma Onderwijs, opgezet door het ministerie van OCW, extra budget voor het wegwerken van vertragingen en het verbeteren van het onderwijs. Het gaat hierbij om ongeveer 700 euro per leerling per jaar voor de komende twee jaar. De opties voor verbetering, in de vorm van interventies, staan op de menukaart van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO).

Investeer nu met Nationaal Programma Onderwijs in duurzaam lees- en schrijfonderwijs

Veel basisscholen willen de lees- en schrijfvaardigheid van kinderen structureel en schoolbreed verbeteren. Daarbij kunnen ze nu kiezen voor de nieuwe Jaarlijn Lezen en Schrijven van De Schoolschrijver. Het is de eerste en enige volwaardige methodiek die lezen en schrijven integreert, die bekende kinderboekenschrijvers inzet, en die bewezen effectief is. We vertellen je er graag meer over tijdens een van onze online sneak previews.

De Jaarlijn valt binnen de menukaart van interventies Nationaal Programma Onderwijs

De Jaarlijn past binnen meerdere doelgebieden van het Nationaal Programma Onderwijs, en vooral binnen B op de NPO-menukaart: ‘Effectievere inzet van onderwijs om kennis en vaardigheden bij te spijkeren’. Ook aspecten uit C: Sociaal-emotionele en fysieke ontwikkeling van leerlingen, D: Ontwikkeling van de executieve functies van leerlingen en F: Faciliteiten en randvoorwaarden komen in onze Jaarlijn aan bod. Hieronder een impressie hoe de Jaarlijn op onderstaande 8 interventies van de menukaart aansluit:

  • Leren van en met medeleerlingen (B): leerlingen leren binnen de Jaarlijn bijv. om met elkaar te komen tot een hoofdrolspeler en gaan daarna samen uitwerken. Bij zaakvakken bespreken ze met elkaar wat hun eigen ervaringen waren en leren ze van elkaar. 
  • Leren feedback geven (B): feedback leren ze geven zowel op bijv. een boek dat ze gelezen hebben als op het werk van medeleerlingen, beiden op een formatieve manier (verdiepend en gedetailleerd).
  • Beheersingsgericht leren (B): leerlingen werken binnen de Jaarlijn aan een eindproduct in kleine stukjes: ze krijgen steeds een aantal criteria waarop ze kunnen letten om hun verhaal weer te verbeteren. Bijvoorbeeld eerst de hoofdpersoon leren uitwerken, daarna de spanningsboog.
  • Welbevinden vergroten (C): Bij elke leerling gaat het uiteindelijk om hun eigen verhaal: zij zijn eigenaar van dat verhaal, wat zelfvertrouwen, zelfacceptatie en trots oplevert.
  • Sociaal emotionele ontwikkeling (C): leerlingen worden gevraagd bij het lezen dieper in te gaan op de levens en problemen van de personages. Aan de hand van de boeken en leesfragmenten worden levensbeschouwelijke discussies gefaciliteerd in de klas.
  • Metacognitie en zelfregulerend leren (D): in elk blok van de Jaarlijn worden leerlingen na 6 lessen gevraagd te reflecteren en te bedenken wat zij zelf hebben geleerd, hoe ze dit in deze en andere contexten (bijv. een werkstuk uit een zaakvak) kunnen toepassen.
  • Samenwerkend leren (D): leren van en met medeleerlingen. De Jaarlijn bevat ook klassikale componenten en opdrachten in groep waarbij kinderen elkaar helpen om tot een beter verhaal te komen. Ook het leren feedback geven is hier een onderdeel in.
  • Ouderbetrokkenheid (F): Binnen de Jaarlijn zijn er componenten aanwezig om ook de ouders te betrekken bij de lees-en schrijfontwikkeling van hun kinderen, zoals een lijst met boekentips en een nieuwsbrief voor de ouders.
Werken met de Jaarlijn – van groep 3 tot en met groep 8

De Jaarlijn Lezen en Schrijven is een duurzame investering voor iedere basisschool, voor groep 3 tot en met 8. Leerlingen worden onder andere beter in leesplezier, woordenschat, zelf verhalen schrijven (stellessen), geschikte boeken leren vinden en zelf vaker lezen. Het lesprogramma geeft lezen én schrijven structureel een plaats in de weektaak, een heel jaar lang. Lees alles over de inzet, de tarieven en de didactische onderbouwing van de Jaarlijn Lezen en Schrijven op onze Jaarlijnpagina.

Schrijf je gratis in voor een online sneak preview

We vertellen je er graag meer over tijdens een van onze online sneak previews, waarbij we je in 45 minuten laten zien hoe je deze Jaarlijn op jouw school kunt inzetten. Wil je daarna verdiepende informatie over de Jaarlijn en/of het Nationaal Programma Onderwijs, dan kun je een-op-een afspreken met een van onze schooladviseurs via interesse{@]deschoolschrijver.nl of 020–8463069.