Nationaal Programma Onderwijs

Financiering • Structureel werken aan lees- en schrijfvaardigheid in de klas? Financier De Schoolschrijver met het Nationaal Programma Onderwijs

Elk kind in het basisonderwijs moet goed kunnen leren lezen en schrijven. Om die basis voor alle kinderen steviger te maken is het Nationaal Programma Onderwijs met twee jaar verlengd. Het geld uit het programma kan door scholen nu ook worden ingezet in de schooljaren 2023/2024 en 2024/2025, als dat nodig is.

Het Nationaal Programma Onderwijs en De Schoolschrijver

Via het Nationaal Programma Onderwijs mag je alle lesprogramma’s en trainingen van De Schoolschrijver inzetten om de lees- en schrijfvaardigheid van kinderen op de basisschool te verbeteren. Want onze lesprogramma’s en trainingen zijn niet alleen bewezen effectief, ze beslaan ook meerdere interventies uit de menukaart van het Nationaal Programma Onderwijs, zie onderstaande tabel voor een totaaloverzicht en scroll verder voor meer informatie per programma en training.

Onze lesprogramma’s en trainingen beslaan meerdere interventies uit de menukaart van het Nationaal Programma Onderwijs.

Lees hier een toelichting op de interventies en hoe onze programma’s daarbij aansluiten. Inclusief de meest recente interventies (schrijfonderwijs) sinds 2022.

De Leerlijn Lezen en Schrijven voor groep 3 t/m 8

Vanaf schooljaar 2022-2023 bieden we de methodiek de Leerlijn Lezen en Schrijven aan. Het alternatief voor begrijpend lezen en voortgezet technisch lezen. De Leerlijn biedt meer aandacht voor lezen, schrijven en taalplezier het gehele schooljaar door met daarbij een hoofdrol voor de leukste kinderboekenschrijvers.

Schoolbreed inzetbaar voor groep 3 tot en met 8. Met inspirerende digibordlessen, een Academie-training voor leerkrachten en een live les door een ervaren kinderboekenschrijver in de klas (Schoolschrijver). Een doorgaande effectieve leerlijn die aansluit bij het referentiekader taal. Met heel veel aandacht voor woordenschat, leesbegrip, leesvoorkeur, zelf verhalen leren schrijven en heel veel lezen (actuele kinderboeken).

Impressie opbouw Leerlijn Lezen en Schrijven (planning live les kinderboekenschrijver en Academie-training in overleg):

De Leerlijn is gebaseerd op vijf belangrijke uitgangspunten:

 • Geïntegreerd lezen en schrijven
  • Onderzoek laat zien hoe belangrijk het is om de taalvakken niet als losse vakken maar geïntegreerd aan te bieden voor meer resultaat. De dagelijkse lessen uit de Leerlijn sluiten aan bij het referentiekader taal. Bij elk blok wordt in een oogopslag duidelijk aan welke doelen uit de verschillende taaldomeinen gewerkt wordt.
 • Kinderboekenschrijvers
  • Bekende kinderboekenschrijvers (de Schoolschrijvers) geven inspirerende lees- en schrijfopdrachten en creëren een rijk lees- en schrijfklimaat.
 • De nieuwste kinderboeken
  • Uniek aan onze methodiek is dat kinderen en leerkrachten elk jaar met 50 à 75 hedendaagse jeugdboeken kennismaken; zowel met fictie als met non-fictie. Spelenderwijs vergroten kinderen en leerkrachten hun kennis van kinderboeken en jeugdliteratuur.
 • Een brede leescultuur
  • De Leerlijn Lezen en Schrijven biedt een uitgewerkt lesprogramma voor zelfstandig lezen, begrijpend lezen, voorlezen en leesmotivatie. Met behulp van verdiepende boekgesprekken gekoppeld aan actuele kinderboeken.
 • Schrijven als denkvaardigheid
  • Schrijven ondersteunt denk- en begripsprocessen en leidt vaak tot creativiteit. De Leerlijn Lezen en Schrijven biedt handvatten om kinderen gestructureerd te leren schrijven en geeft leerkrachten hulpmiddelen om effectieve feedback te geven op schrijfproducten.
Schoolschrijver Marc ter Horst in gesprek met leerling

Onze maandprogramma’s voor groep 3 tot en met 8

Met een van onze acht maandprogramma’s van verbeter je in een paar lessen het lezen en schrijven van je klas en het taalplezier van je leerlingen. Goed inzetbaar tijdens belangrijke schoolthema’s zoals bijvoorbeeld de Kinderboekenweek, de Voorleesdagen en de Poëzieweek.

 • Met het maandprogramma Taalkabaal krijgen kinderen uit groep 3-4 die beginnen met lezen en schrijven een fundament aangereikt voor taalplezier en taalvaardigheid.
 • Zin in verzinnen stimuleert kinderen in groep 3-4 om actief verhalen te maken en het maakt ze nieuwsgierig naar boeken (voor)lezen.
 • Met het maandprogramma Op boekenreis! maak je leerlingen van groep 3-4 nieuwsgierig naar boeken, en leer je ze zelf hun eerste verhalen maken.
 • In Leesgeheimen komen leerlingen uit groep 5-8 in aanraking met verschillende soorten boeken. Zo ontdekken ze zelf wat hen aanspreekt.
 • Dichtgeheimen is een maandprogramma over poëzie lezen, schrijven én voordragen. In vier lessen delen Schoolschrijvers hun favoriete gedichten en gaan ze met de leerlingen uit groep 5-8 aan de slag om gedichten te maken.
 • Bij het lesprogramma Van kop tot staart leren kinderen uit groep 5-8 in vier lessen een zelfbedacht verhaal te schrijven, met een fantasievolle inhoud en een kloppende structuur.
 • In Echt waar? maken de leerlingen uit groep 5-8 kennis met boeken over bestaande mensen of feiten (non-fictie), en ze ontdekken hoe ze zelf op een aantrekkelijke manier kunnen schrijven over waargebeurde dingen.

De Schoolschrijver Academie-trainingen

Met trainingen van De Schoolschrijver Academie leer je als leerkracht inspirerende lessen geven waar kinderen sterke lezers en schrijvers van worden. Je leert dat vlammetje van enthousiasme aanwakkeren waardoor ze zelf graag een boek pakken. Je doet ideeën op voor actuele jeugdboeken, inspirerende opdrachten en creatieve werkvormen en leert hoe je ze in praktijk brengt in de klas.

Maatwerk

Bij Maatwerk komt een kinderboekenschrijver (Schoolschrijver) live in de klas om het taalplezier en daarmee de lees- en schrijfvaardigheid van de leerlingen te vergroten. Binnen het Maatwerkprogramma kan een Schoolschrijver worden geboekt voor programma’s met een korte of langere looptijd, onder schooltijd, naschools, in de weekenden of in de vakanties, afhankelijk van de vraag en het doel.

Bezoek een gratis sneak preview

Bezoek nu gratis een online sneak preview van een van onze lesprogramma's of trainingen. In 30-45 minuten word je bijgepraat door een ervaren kinderboekenschrijver (Schoolschrijver), samen met onze schooladviseurs en onderwijsdeskundigen.

Doe een gratis proefles!

Heb je zin in een korte en superleuke gratis les met een kinderboekenschrijver? Vraag hier één van onze proeflessen aan.

Altijd op de hoogte

Schrijf je in voor één van onze nieuwsbrieven. Maandelijks nieuws, inspiratie en tips voor basisscholen en bibliotheken.

Heb je vragen?

Ben je geïnteresseerd, heb je een vraag of wil je in contact komen met De Schoolschrijver? Bel of mail ons vrijblijvend op 020-8463069 en interesse@deschoolschrijver.nl