Leerlijn Lezen en Schrijven

Op zoek naar een nieuwe lees- en taalmethode? De Leerlijn Lezen en Schrijven van De Schoolschrijver is dé complete methode voor voortgezet technisch lezen en begrijpend lezen, in samenhang met taal (schrijven, spreken, luisteren, woordenschat en taalbeschouwing)* voor groep 3-8.

* exclusief grammatica en spelling

In het kort

 • Geïntegreerd lezen en schrijven
 • Begrijpend lezen en voortgezet technisch lezen
 • Basisvaardigheden taal
 • Kinderboekenschrijvers en hedendaagse jeugdliteratuur in de digibordlessen
 • Dekkend voor nieuwe kerndoelen en Referentiekader Taal

Compleet effectief lees- en taalonderwijs

De Leerlijn Lezen en Schrijven is de complete methode voor voortgezet technisch lezen en begrijpend lezen, in samenhang met taal (schrijven, spreken, luisteren, woordenschat en taalbeschouwing)* voor groep 3-8. De Leerlijn is de eerste methode waarin lezen en schrijven in samenhang wordt aangeboden. Met een belangrijke rol voor kinderboekenschrijvers en hedendaagse jeugdliteratuur als gids en motivator in de digibordlessen; schrijvers zoals Enne Koens, Rian Visser, Bibi Dumon Tak en Simon van der Geest.

* exclusief grammatica en spelling

Alle lesactiviteiten sluiten aan bij brede kennisthema’s; bieden de mogelijkheid tot integratie met wereldoriëntatie; er is een groot en divers aanbod van kant-en-klare rijke teksten (fictie en non-fictie); en deze teksten worden meerdere malen gelezen en verdiept volgens de close reading-aanpak.

Lees hier de column van Aleid Truijens in de Volkskrant: ‘Je moet maar durven: één effectieve leesmethode die al het oude lesmateriaal overbodig maakt’. Of lees hier meer over de ervaringen van OBS De Vier Windstreken in Amsterdam-Noord, beschreven in het Parool op 29 januari 2024.

Vijf redenen om te kiezen voor de Leerlijn Lezen en Schrijven

Compleet en geïntegreerdCompleet aanbod voor begrijpend- en voortgezet technisch lezen, geïntegreerd en in samenhang met schrijven, spreken én luisteren voor groep 3-8
KinderboekenschrijversBelangrijke rol voor hedendaagse jeugdliteratuur en kinderboekenschrijvers in de digibordlessen als inspirerende gids en motivator; werken met groot aanbod van rijke teksten, fictie en non-fictie, herhalend en verdiepend volgens de close reading-aanpak
GebruiksvriendelijkLeerkracht staat
centraal
Makkelijk in te passen in eigen weekprogramma; integratie met andere vakken zoals wereldoriëntatie mogelijk

Met en voor leerkrachten ontwikkeld; geeft een heel schooljaar rust, overzicht en begeleiding (o.a. deskundigheidsbevordering)
EffectiefDuurzaam effectief leesonderwijs; staat garant voor een brede en rijke leescultuur in de klas

De Leerlijn vergroot de intrinsieke motivatie van kinderen om te lezen 

Met de Leerlijn Lezen en Schrijven vergroten we de intrinsieke motivatie van kinderen om (dieper) te lezen en bevorderen daarmee de leesmotivatie onder kinderen. De volgende drie psychologische basisbehoeften worden gezien als het ABC voor leesmotivatie: de behoefte aan autonomie, de behoefte aan sociale verbondenheid en de behoefte aan competentie.

Hoe vergroten we de intrinsieke motivatie van kinderen om (dieper) te lezen 

Kinderen krijgen zeggenschap over de keuze welk boek ze willen lezen, zodat het aansluit bij hun eigen belevingswereld of interesses. Ze kunnen op hun eigen tempo en niveau aan opdrachten werken en worden gestimuleerd om samen te werken. Om hun eigen competenties te stimuleren wordt bij de ontwikkeling van de lessen expliciet aandacht besteed aan de manier waarop positieve feedback gegeven wordt.

Elke dag lezen met de Leerlijn

De Leerlijn bestaat uit de volgende vier lesonderdelen:

VoorleestijdVoorlezen is een belangrijk onderdeel van goed leesonderwijs. Het draagt bij aan de taalontwikkeling van kinderen en motiveert tot zelf lezen.
LeeslessenDigibordlessen waarin bekende kinderboekenschrijvers (Schoolschrijvers) de hoofdrol spelen. Via inspirerende video’s enthousiasmeren zij de leerlingen.
Lees het zelf!Zelfstandig lezen start in week 3 van het blok. Dezelfde onderdelen als bij Voorleestijd komen aan bod tijdens de boekgesprekken: leesstrategieën, woordenschat, tekstbegrip, kennisopbouw en sociaal-emotionele ontwikkeling.
Reflectie en toetsenAan het einde van elk blok kijken de kinderen terug op wat ze hebben geleerd en werken ze aan het portfolio dat ze in hun map bewaren. Dit is een toets die op de De Schoolschrijver-manier toont hoe goed de leerling in staat is om de verworven kennis toe te passen.

Dit leren de kinderen

 • Verhalen en gedichten lezen en maken
 • Jeugdliteratuur ontdekken
 • Ontdekken welke boeken ze willen lezen
 • Samenwerken en eigen competenties stimuleren
 • Woordenschat en tekstbegrip
 • Feedback geven en ontvangen

Voordelen voor de school

 • Complete leesmethodiek voor begrijpend- en voortgezet technisch lezen
 • Lezen, schrijven, spreken en luisteren in samenhang
 • Kinderboekenschrijvers en hedendaagse literatuur inspireren kinderen en leerkracht
 • Structureel en schoolbreed inzetbaar
 • Duurzaam effectief; sluit aan bij kerndoelen en referentiekader taal

De inhoud is erg aansprekend. De afwisseling is leuk: een filmpje, opdrachten op het digibord, opdrachten op papier. De vormgeving van het programma is ook erg leuk.’

Juf Marit Westra van de Tine Marcusschool

Later nog nalezen?

Download de brochure over de Leerlijn!

De brochure opent meteen in een nieuw tabblad.

Hulp nodig bij het kiezen?

Neem contact op met één van onze adviseurs.

Ze zijn bereikbaar via 020-8463069 of via interesse@deschoolschrijver.nl.

Bezoek een gratis sneak preview

Bezoek nu gratis een online sneak preview van een van onze lesprogramma's of trainingen. In 30-45 minuten word je bijgepraat door een ervaren kinderboekenschrijver (Schoolschrijver), samen met onze schooladviseurs en onderwijsdeskundigen.

Doe een gratis proefles!

Heb je zin in een korte en superleuke gratis les met een kinderboekenschrijver? Vraag hier één van onze proeflessen aan.

Altijd op de hoogte

Schrijf je in voor één van onze nieuwsbrieven. Maandelijks nieuws, inspiratie en tips voor basisscholen en bibliotheken.

Heb je vragen?

Ben je geïnteresseerd, heb je een vraag of wil je in contact komen met De Schoolschrijver? Bel of mail ons vrijblijvend op 020-8463069 en interesse@deschoolschrijver.nl