Lezen, schrijven, taalplezier op de basisschool
NIEUW! Jaarlijn Lezen en Schrijven
Schoolbreed en duurzaam beter lezen en schrijven

De nieuwe Jaarlijn Lezen en Schrijven is een unieke methodiek waarmee je je leerlingen structureel en schoolbreed helpt betere lezers en schrijvers te worden, met meer lees- en schrijfplezier. De Jaarlijn is de eerste volwaardige methodiek die lezen en schrijven integreert en die bewezen effectief is. Je gaat een heel schooljaar aan de slag met digitale lesprogramma’s, met in de hoofdrol tientallen bekende kinderboekenschrijvers, de Schoolschrijvers. De Jaarlijn sluit aan op de menukaart met interventies van het Nationaal Programma Onderwijs. Hieronder lees je meer over de didactiek, de effecten en de opbouw van het lesjaar. Of schrijf je direct in voor een gratis online sneak preview.

De Jaarlijn is gebaseerd op 3 belangrijke didactische uitgangspunten:

 • Effectieve feedback op schrijfproducten en feedback op het creatieve proces
 • Aandacht voor leervoorkeuren bij lezen en schrijven
 • Koppeling met zaakvakken

De Jaarlijn bestrijkt groep 3 tot en met 8, sluit aan bij de taaldoelen Nederlands en heeft een duurzaam leereffect. Het leerkrachtenteam krijgt een deskundigheidstraining, verzorgd door een van de Schoolschrijvers. En als feestelijke finale komt elk jaar een van onze zestig Schoolschrijvers zelf live lesgeven in alle klassen. Interesse? Schrijf je dan nu in voor een gratis online sneak preview.

Opbouw Jaarlijn in het kort
 • Vijf lesblokken van acht weken, veertig weken totaal, elke week 1 les. Goed in te passen in de weekplanning
 • Startmoment: na de zomervakantie. Voor scholen die later inhaken: startmoment na de herfstvakantie (oktober) of de kerstvakantie (januari)
 • Een blok bevat 4-6 vaste lessen van 30-60 minuten
 • Elk blok en elke les heeft dezelfde heldere opbouw (click & go)
 • Les 7 en 8 zijn voor reflectie, herhaling of uitbreiding
 • Met behulp van een reflectieopdracht kan de voortgang van de leerling worden gemonitord

De 6 kernwaarden van de Jaarlijn

Bewezen effectief

Onderzoek laat zien dat kinderen met De Schoolschrijver-aanpak bewezen beter worden in lezen én schrijven, een grotere lees- en schrijfvaardigheid krijgen. Ze hebben daardoor meer lees- en schrijfplezier en een groter zelfvertrouwen. Dit maakt ze sterker in taal. Al duizenden leerkrachten en kinderen beoordeelden onze programma’s met een 8 of hoger.

Didactisch kader

De Jaarlijn is ontwikkeld door een team van onderwijsexperts, in samenspraak met leerkrachten uit het basisonderwijs zodat de educatieve kwaliteit is gewaarborgd. De lesprogramma’s zijn didactisch onderbouwd en in lijn met de huidige kerndoelen en met het nieuwe curriculum. De lessen zijn gekoppeld aan de taaldoelen en raken ook de zaakvakken.

Ontzorgt en versterkt de leerkracht

De lessen zijn met minimale voorbereiding eenvoudig uit te voeren door de leerkracht (click & go) en ze passen goed in de weektaak. De leerkracht leert zelf ook bij in de praktijk.

Geïntegreerd lezen & schrijven

De Jaarlijn Lezen en Schrijven is de eerste volwaardige methodiek die lezen en schrijven integreert. De gecombineerde aanpak verbetert ook het resultaat van vakken zoals begrijpend lezen, leesbegrip, het handschrift en de woordenschat. Het lesmateriaal is gekoppeld aan de actualiteit en aan de jaarkalender van de school denk aan de feestdagen, of thema’s als de Poëzieweek of Kinderboekenweek.

Cirkel om het kind

De Jaarlijn betrekt alle partijen om het kind heen voor een optimale impact in lezen en schrijven: de leerkracht, de ouders, en de bibliotheek.

Schrijver als rolmodel

Er is een hoofdrol in de lessen voor de Schoolschrijvers, bekende kinderboekenschrijvers. Ze staan in contact met de klas via inspirerende lesvideo’s en animaties in de lesprogramma’s op het digibord. Ze zijn echte rolmodellen voor de leerkracht en de kinderen en de allerbeste aanjagers van lees- en schrijfplezier. Elk jaar komt een van onze zestig Schoolschrijvers live lesgeven in alle klassen. Ook verzorgen zij de deskundigheidstraining van leerkrachten.

Het DNA van de Jaarlijn: 4 leerdoelen

De Jaarlijn bestaat uit vijf lesblokken van acht weken. Met elk blok groeit het enthousiasme en de lees- en schrijfvaardigheid van de leerlingen. In elk blok staan 4 leerdoelen centraal – ‘van ervaren naar doen’.

Leerdoel 1: Leesvoorkeur ontwikkelen

Vanuit het kind gedacht: wat zijn voor mij leuke boeken en hoe vind ik die? 

Ervaren: lezen en voorgelezen worden, aandacht voor een diversiteit aan boektitels (10-15 titels per blok), leesadvies van de kinderboekenschrijvers in video’s, de weg in de bibliotheek vinden.  

Doen: ik ga zelf op zoek naar de boeken die ik leuk vind.

Leerdoel 2: Verrijkend lezen

Vanuit het kind gedacht: hoe lees ik vanuit nieuwsgierigheid? 

Ervaren: lezen en voorgelezen worden, over boeken praten, in duo’s bespreken, van boeken ontdekken hoe ze opgebouwd zijn en wat ze boeiend maakt, wat je leest zelf oefenen in schrijfopdrachten, leesdagboek bijhouden. 

Doen: ik kan ‘verdwijnen’ in een boek en ik snap waarom een boek mij grijpt.

Leerdoel 3: Een verhaal leren schrijven

Vanuit het kind gedacht: hoe schrijf ik een boeiend en samenhangend verhaal?

Ervaren: ontdekken hoe je je met schrijven kunt uitdrukken en wat je met taal allemaal kunt doen, de ingrediënten leren kennen van een goed verhaal, en dat herkennen in de boeken die je leest. En zelf een verhaal schrijven.

Doen: ik kan de verhalen schrijven die ik wil en ik heb plezier in spelen met taal.

Leerdoel 4: Woordenschat vergroten

Vanuit het kind gedacht: hoe kan ik zeggen wat ik bedoel?

Ervaren: onbekende woorden verzamelen, oefenen met nieuwe woorden, genieten van ‘vreemde’ woorden, woordenboeken gebruiken, met de klas een eigen woordenboek maken, taallessen met zaakvakken integreren.

Doen: ik kan makkelijker, en met zelfvertrouwen, gevarieerder lezen en schrijven. Ik ben taalsterker.

Dit krijg je bij een Jaarlijn Lezen en Schrijven
 • Toegang tot de online leeromgeving met alle lessen
 • Handleiding per les met stappenplan (leeractiviteiten, lesopbouw)
 • Jaarkalender
 • Kerndoelenkaart – laat zien met welke lesopdrachten aan welk kerndoel wordt gewerkt
 • Werkbladen en werkmappen voor de kinderen
 • Boekenhandleiding – met ca. 70 boeksuggesties per schooljaar
 • Didactisch handboek per groep 3-4, 5-6 en 7-8
 • Nieuwsbrief (elke week) voor de ouders
 • Hand-out met opties voor de leesconsulent
 • Elk schooljaar een les van een Schoolschrijver live in de klas
 • Stevige start van het eerste jaar: korte deskundigheidstraining (Academie) voor de leerkrachten door een Schoolschrijver. Herhalingsdagen optioneel te boeken
Wat kost een Jaarlijn? Een indicatie

De Jaarlijn sluit aan op de menukaart met interventies van het Nationaal Programma Onderwijs. We adviseren om de Jaarlijn Lezen en Schrijven schoolbreed af te nemen, beginnend vanaf groep 3 lopend tot en met 8, voor een langdurig effect. Bij tien klassen die zes jaar lang de Jaarlijn volgen, zijn dit de kosten per kind per jaar (indicatie voor startmoment na de zomervakantie):

Jaar 1: 39 euro inc. btw – Deze prijs is inclusief een Academietraining voor leerkrachten door een Schoolschrijver én een live les in de klas door een Schoolschrijver

Jaar 2-6: 34 euro inc. btw – Deze prijs is inclusief een live les in de klas door een Schoolschrijver

‘Wij zijn erg tevreden over de opbrengst van De Schoolschrijver. Kinderen zijn meer gaan lezen, zijn beter gaan schrijven en begonnen ook vanuit zichzelf verhalen te schrijven. …. Dankzij De Schoolschrijver gingen de kinderen vanuit zichzelf naar de bibliotheek, waar wij voorheen erg ons best moesten doen ze zo ver te krijgen.’ – schooldirecteur

Hoe kan ik boeken?

Neem voor informatie of een offerte contact op met een van onze adviseurs, Marianne Bastianen of Rosan Limburg, via interesse@deschoolschrijver.nl of bel 020–8463069. Wil je onze werkwijze eerst beter leren kennen? Schrijf je dan nu in voor een gratis online sneak preview van 45 minuten onder leiding van een adviseur én van een ervaren Schoolschrijver.