Ingeloot voor de subsidieregeling Masterplan basisvaardigheden? Zet onze Leerlijn Lezen en Schrijven in

Nieuws • Basisscholen die meedoen aan deze subsidieregeling komen in aanmerking voor de Leerlijn Lezen en Schrijven!

Subsidieregeling Masterplan basisvaardigheden

Met de subsidieregeling Masterplan basisvaardigheden wil het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) het onderwijs in de basisvaardigheden de komende jaren duurzaam verbeteren. Wij adviseren daarom aan alle ingelote basisscholen, die meedoen aan deze subsidieregeling, gericht te kiezen voor de effectieve duurzame Leerlijn Lezen en Schrijven van De Schoolschrijver. De Leerlijn is dé complete leesmethodiek voor begrijpend- en voortgezet technisch lezen in het basisonderwijs, voor groep 3-8, schoolbreed inzetbaar. Lees hier meer over de Leerlijn.

De scholen die deze subsidie hebben gekregen, hebben hem gekregen voor alle leerlingen. Hier is bewust voor gekozen vanuit het ministerie om te zorgen dat de gekozen aanpak een schoolbrede duurzame keuze is en dat daardoor alle leerlingen, leraren en ondersteuners betrokken zijn. Meer informatie van het ministerie vind je hier.

Ik ben enthousiast over de combinatie tussen het lezen en het schrijven, dat het geïntegreerd is. Tijdens het filmpje rennen ze al naar de kast. Dan is het wel heel belangrijk dat je die boeken allemaal hebt. – Wilske, De Wegwijzer Groningen.

In het kort:

✅ Subsidieregeling voor ingelote scholen

✅ Basisvaardigheden duurzaam verbeteren

✅ Zet de effectieve en duurzame Leerlijn Lezen en Schrijven in

✅ Voor groep 3-8

✅ Neem contact op met onze adviseurs