Lezen, schrijven, taalplezier op de basisschool
Update: zo financier je de Schoolschrijver in 2021

10 subsidies en regelingen voor het versterken van de leesvaardigheid op school in 2021

(laatste update 11-01- 2021)

Scholen en bibliotheken kunnen geregeld een beroep doen op subsidies en regelingen voor cultuureducatie en leesbevordering. Wil je de leesvaardigheid op de basisschool verbeteren en onze lesprogramma’s boeken? Hieronder vind je een aantal suggesties om onze programma’s te financieren. De lijst is niet compleet, want er zijn vooral op lokaal niveau veel verschillende opties. Lees bij iedere suggestie goed de voorwaarden. We proberen deze pagina regelmatig te actualiseren met de belangrijkste gegevens.

1. NIEUW: Coronanoodmaatregel ‘Extra hulp voor de klas’
Aanvragen tot 24 januari 2021

Via: Rijksoverheid. Bij wijze van coronanoodmaatregel heeft het kabinet € 210 miljoen beschikbaar gesteld voor de subsidie Extra Hulp voor de Klas, waarvan 102 miljoen voor het po. De subsidie draagt bij aan het openhouden van de scholen en het continueren van het onderwijs, noodzakelijk om achterstanden zoveel mogelijk te voorkomen en terug te dringen. Aanvraagperiode: 18-12-2020 tot en met 24-01-2021. Bedoeld voor: extra hulp en ondersteuning voor voor extra personeel,  bijvoorbeeld met gastlessen. Bijzonderheden: alleen aan te vragen per regio; bijvoorbeeld een bestaande RAP-regio of een andere vorm. Voor de voorwaarden, de aanvraagprocedure, regio-check en formulieren: kijk op de site van Dienst Uitvoering Subsidies instellingen van het ministerie van VWS.

2. Ondersteuning met ‘Schoolkracht’ 
Let op: aanvragen mogelijk tot vrijdag 15 januari 2021

Via: LOWAN (Landelijke Ondersteuning Onderwijs Nieuwkomers). Aanvraagperiode: 25 november 2020 – 15 januari 2021. Bedoeld voor: o.a. verbetering onderwijskwaliteit en verhoging kansengelijkheid. Voor dekking van personele kosten (denk aan inhuur expertise voor een training voor het hele lerarenteam of teamsessies met ervaringsdeskundigen, bijvoorbeeld met nieuwkomersonderwijs), of aan materiële kosten die direct aan project zijn verbonden (bijvoorbeeld een lesprogramma). Let wel heel goed op de voorwaarden: ondersteuning Schoolkracht is alleen mogelijk als er niet al andere subsidies verstrekt zijn of mogelijk zijn.

3.  Aanvraag extra laptops voor thuisonderwijs via SIVON
Let op: aanvragen mogelijk tot vrijdag 15 januari 2021

Via: SIVON. Aanvraagperiode: 22 december 2020 – 15 januari 2021. Bedoeld om leerlingen van een laptop of tablet te voorzien voor het volgen van onderwijs op afstand. Schoolbesturen betalen een eigen bijdrage. Uitleg over de procedure en een aanvraagformulier staan hier.

4. Subsidie Leesoffensief – voor bibliotheken 
Aanvragen tot 31 maart 2021

Bibliotheken kunnen tot eind maart 2021 subsidie aanvragen voor extra leesbevordering, onder de naam Leesoffensief (LEESOF). Die subsidie is voor collectieuitbreiding en het vergroten van expertise, en voor leesbevorderende activiteiten op scholen. De KB wijst daarbij op de noodzaak om vooral jongens en/of meertalige kinderen interesseren voor lezen. Belangrijke informatie over de precieze doelgroepen en de voorwaarden van de regeling vind je bij Bibliotheeknetwerk.

5. Cultuurbudget van 2020 inzetten voor 2021

Veel scholen vergeten in de najaarsdrukte hun cultuurbudget voor 2020 op te maken. Dat is jammer, want daarmee kun je nu nog programma’s boeken – en alvast laten factureren – en ze in 2021 inplannen. De programma’s van De Schoolschrijver vallen onder de bestedingsmogelijkheden van bijvoorbeeld Cultuur met Kwaliteit (CmK).

6. Jeugdeducatiefonds (JEF)

Voor scholen die zijn aangesloten bij Jeugdeducatiefonds (JEF) hebben we speciale mogelijkheden met een uitgebreid taalprogramma voor zowel leerlingen als leerkrachten. Kijk hier voor de mogelijkheden.

7. Samenwerking met De bibliotheek op school 

Het kan voor scholen lonend zijn om eens af te spreken met de leesconsulenten van de bibliotheek in hun gemeente. Want veel bibliotheken hebben via De bibliotheek op school (dBos) toegang tot subsidies die inzetbaar zijn voor leesbevorderingsprogramma’s. Soms kan één bibliotheek tussen de tien en vijftig schoolklassen tegelijk een Schoolschrijver-programma aanbieden. Steeds meer leesconsulenten hebben ook trainingen gevolgd bij De Schoolschrijver en kunnen daarom deskundig advies geven over programmakeuze, boekentips, schrijversbezoeken en extra stimulerende oefeningen in lezen en schrijven.

8. Scholingsbudget voor leerkrachten

Leerkrachten op de basisschool hebben een scholingsbudget of persoonlijk opleidingsbudget waar ze per jaar een bepaald bedrag uit mogen opnemen om te besteden aan professionalisering. Dit wordt vaak via de scholenkoepels geregeld.  Dit budget kunnen ze bijvoorbeeld inzetten om het hele lerarenteam te trainen bij De Schoolschrijver. Natuurlijk kunnen alle trainingen tegenwoordig ook online plaatsvinden.  Lees hier alles over ons aanbod voor volwassenen. Tip: wil je weten of onze aanpak wat voor jouw school is? Houd dan onze agenda in de gaten. We organiseren regelmatig gratis sneak previews voor leerkrachten of leesconsulenten, waarbij je in een half uur live online wordt bijgepraat en waarin je praktijkvoorbeelden krijgt van een Schoolschrijver.

9. Landelijke overheid: lumpsumbudget en prestatiebox

De lumpsum is de financiële bijdrage van het Ministerie van OCW aan Nederlandse scholen.  Schoolbesturen kiezen zelf hoe ze dit geld inzetten, en ontvangen in de lumpsumbekostiging ook een bedrag voor de zogenoemde prestatiebox

10. Amsterdamse scholen: vouchers

In Amsterdam is jaarlijks budget beschikbaar gesteld voor culturele activiteiten voor alle leerlingen in het basisonderwijs. Elke Amsterdamse basisschool krijgt aan het begin van het schooljaar een bedrag per leerling toegekend. Op Voucherbeheer Amsterdam kan elke school zien hoeveel budget er totaal te besteden is.

Vragen over subsidie en financiering?

Onze adviseurs kijken graag met je naar mogelijkheden om je budget zo goed mogelijk in te zetten. Neem contact met ons op via interesse@deschoolschrijver.nl