De Schoolschrijver biedt oplossing voor opnieuw falend leesonderwijs

Nieuws • Nederlandse resultaten van het internationale PIRLS-onderzoek gepubliceerd door het Expertisecentrum Nederlands.

Uit het gepubliceerde internationale PIRLS-onderzoek van Expertisecentrum Nederlands in mei 2023 blijkt dat de leesvaardigheid van Nederlandse tienjarigen opnieuw is gedaald. Die ligt zelfs niet meer boven het westers gemiddelde. Ook het leesplezier en de tijd die kinderen thuis aan lezen besteden is afgenomen. De Schoolschrijver biedt daarvoor een oplossing met bewezen effectieve lesprogramma’s waarin jeugdliteratuur en kinderboekenschrijvers belangrijke motivatoren zijn. De innovatieve aanpak zorgt voor het vergroten van de lees- en schrijfvaardigheid en daarmee ook het zelfvertrouwen van schoolkinderen. In 2022 heeft De Schoolschrijver ruim 234.500 kinderen op bijna 800 basisscholen in Nederland taalsterk gemaakt.

Laaggeletterde generatie in aantocht

De ernstige mate van ontlezing heeft desastreuze gevolgen: er ontstaat een taalzwakke generatie kinderen die maatschappelijk niet kan meedoen. Laaggeletterde personen kunnen onvoldoende lezen en schrijven om bijvoorbeeld een formulier in te vullen of bijsluiters van medicatie te lezen en begrijpen. Ze komen vaker in armoede terecht omdat ze geen werk vinden of een slecht betaalde baan uitvoeren. Een laaggeletterde generatie vormt een risico voor het democratisch gehalte van onze samenleving.

Tot nu toe lukt het niet het tij te keren. Het fundamentele probleem wordt namelijk niet erkend. Annemiek Neefjes, directeur-bestuurder en oprichter van stichting De Schoolschrijver, stelt hierover: ‘In het huidige leesonderwijs leren we kinderen trucjes die ze vervolgens moeten toepassen in zinloze toetsen. Met deze ‘opdrachtenmanie’ en doorgeslagen toetscultuur is het echte lezen van tafel verdwenen. Geen wonder dat kinderen afhaken. Er verschijnen stapels rapporten over goed leesonderwijs maar wat ontbreekt is een vertaalslag naar de dagelijkse schoolpraktijk met werkdruk en lerarentekort.’

Leesplezier stimuleren – geen onmogelijke opgave

Kinderen moeten meer lezen, want van meer lezen word je een vaardig lezer. Hoe zorg je ervoor dat lezen leuk wordt, dat kinderen boeken pakken en een eigen leesvoorkeur ontwikkelen? Om dit te bereiken moeten we de oude manieren loslaten en ons focussen op alternatieven die wel werken en die er zijn! Neefjes: Wie kan kinderen beter motiveren voor taal, wie heeft de magie van boeken en de kracht van schrijven in zijn macht? Dat zijn kinderboekenschrijvers. Lessen met kinderboekenschrijvers en jeugdliteratuur horen in het hart van het leesonderwijs. Het lezen van verhalen is de beste voorspeller van leessucces. Help de leerkracht daarom met een concrete en motiverende aanpak zijn leesonderwijs geven en biedt handvatten waarmee hij direct aan de slag kan. Zo gaat ook de leerkracht, de spil in het onderwijs, leesonderwijs weer zinvol en leuk vinden.’

Schoolschrijver Gershwin Bonevacia reageert met een gedicht op het PIRLS-onderzoek:

Dichter en Schoolschrijver Gershwin Bonevacia schreef voor De Schoolschrijver het prachtige hoopvolle gedicht ‘Omdat je leest’ naar aanleiding van de teleurstellende resultaten uit het PIRLS-onderzoek 2023. Een ode aan het kind.

Bekijk hier de video van het gedicht, voorgelezen door Gershwin:

Het gedicht ‘Omdat je leest’

We zijn allemaal op weg naar een overwinning, 
lijden daardoor ook weleens verlies. 
Soms neemt het leesplezier even af, 
om ruimte te maken voor herstel.

Dus blijf lezen en schrijven, blijf durven, want leesvaardigheid is iets
waaraan je je vast kunt houden als je bent blijven hangen,
of niet meer omhoog durft. 

Als kind leer je te geloven dat dingen altijd zullen blijven zoals ze zijn,
dat de meeste avonturen een noodzaak hebben, zo ook deze. 
Ga mee op een zoektocht, een zoektocht diep in jezelf
naar de betekenis van geschreven taal,

mee op een zoektocht naar leesplezier, naar het belang van literatuur, 
verwondering van woorden en zinnen, 
naar een verhaal dat is voorgelezen, een verhaal dat je hebt gelezen, 
een verhaal ontstaan in je hoofd en opgeschreven. 

Dus hier is het plan: 
als lezen moeite kost, net te veel moeite 
blijf dan lezen, geloven in jezelf,
want succes komt niet zonder uitdaging, 
als lezen eenzaam voelt, doe het samen. 

Hier is het plan:
als lezen even niet meer leuk is, net niet leuk genoeg 
leer dan luisteren naar jouw verhalen en schrijf,
schrijf over een plek hier ver vandaan 
of over een vriend in de buurt. 

Hier is het plan: 
als je niet durft te lezen, net niet genoeg vertrouwen 
bang voor het maken van fouten, 
leer dan grommen, 
want diep van binnen ben je een held, 
klein en dapper, groot en trots. 

Je bent het waard: elke letter, elke zin, 
alle woorden die we niet begrijpen, 
alle keren dat het niet lukt. 

Je bent het waard, omdat je doorzet, 
omdat je nieuwsgierig bent, omdat je leert, 
groeit, omdat je doet. 

Contact

Meer weten over onze zienswijze en aanpak? Neem contact op met Annemiek Neefjes, directeur-bestuurder en oprichter De Schoolschrijver, via 06-23424600 | annemiek@deschoolschrijver.nl. Of met het hoofd Communicatie Charlotte Buiskool: charlotte.buiskool@deschoolschrijver.nl | 06-13232325.

Bezoek een gratis sneak preview

Bezoek nu gratis een online sneak preview van een van onze lesprogramma's of trainingen. In 30-45 minuten word je bijgepraat door een ervaren kinderboekenschrijver (Schoolschrijver), samen met onze schooladviseurs en onderwijsdeskundigen.

Doe een gratis proefles!

Heb je zin in een korte en superleuke gratis les met een kinderboekenschrijver? Vraag hier één van onze proeflessen aan.

Altijd op de hoogte

Schrijf je in voor één van onze nieuwsbrieven. Maandelijks nieuws, inspiratie en tips voor basisscholen en bibliotheken.

Heb je vragen?

Ben je geïnteresseerd, heb je een vraag of wil je in contact komen met De Schoolschrijver? Bel of mail ons vrijblijvend op 020-8463069 en interesse@deschoolschrijver.nl