werkwijze leerlingen dragen voor

Opbouw en inhoud van de Leerlijn Lezen en Schrijven

De Leerlijn Lezen en Schrijven van De Schoolschrijver is de complete methode voor voortgezet technisch lezen en begrijpend lezen, in samenhang met taal (schrijven, spreken, luisteren, woordenschat en taalbeschouwing)* voor groep 3-8. *exclusief grammatica en spelling

De opbouw

Binnen de Leerlijn voer je elke dag een lesactiviteit van circa 60 minuten uit. In de digibordlessen, met een belangrijke rol voor hedendaagse jeugdliteratuur en kinderboekenschrijvers, staat het lezen van rijke teksten en het schrijven van verhalen centraal: de leerkracht leest voor, de leerlingen lezen zelfstandig boeken en worden geïnspireerd om eigen verhalen te schrijven en met elkaar te delen. Over de gelezen teksten worden gesprekken gevoerd.

‘De Leerlijn is compleet; hij voldoet aan alle doelen. Ook wordt er binnen de Leerlijn gewerkt aan leesmotivatie, woordenschat-ontwikkeling én sluit het aan bij alle actuele inzichten over lezen en taal. Door met de Leerlijn aan de slag te gaan bevorder je als leerkracht het zelfvertrouwen van leerlingen. Ze krijgen meer plezier in het lezen en schrijven en ze ontwikkelen hun eigen leesvoorkeuren.’ Liesbeth Delgijer, hoofd Ontwikkeling lesprogramma’s bij De Schoolschrijver

4 themablokken van 8 weken per schooljaar

Inhoud per blok

Lezen en schrijven

Elke twee weken wordt een uitdagende tekst over het thema herhaald gelezen. In de lessen wordt diep op de teksten ingegaan en er worden leesstrategieën geoefend op een manier die past bij het uiteindelijke doel van de les: het leren over een thema van een tekst. Bij de teksten worden aansluitende schrijfopdrachten gedaan, waarbij de leerlingen toepassen wat zij hebben geleerd.

Lees het zelf

In deze lessen lezen de leerlingen zelfstandig boeken over het thema. De leerkracht leidt de lessen in door een fragment voor te lezen, een video van de schrijver te laten zien of een kort gesprek te voeren. De leerlingen krijgen dan een leesvraag mee en na het lezen wordt er besproken wat ze gelezen hebben.

Voorleestijd

Bij elk thema worden twee boeken voorgelezen die aansluiten bij het thema en net te moeilijk zijn voor de leerlingen om zelf te lezen. Bij elk voorleesboek zijn video’s van de schrijvers, gesprekskaartjes en digibordlessen met afbeeldingen uit de voorleesboeken beschikbaar. 

Extra schrijflessen

Elke twee weken is er ook een extra schrijfles, die aansluit bij de schrijfles van de Lees-en-schrijflessen in die weken. In deze schrijflessen bereiden de leerlingen zich uitgebreid voor op de schrijfopdracht en krijgen zij schrijftips in een video van een kinderboekenschrijver. 

Meesterproef

Aan het eind van elk blok maken de leerlingen een Meesterproef. Dit zijn twee eindopdrachten waarmee de leerlingen hun schrijfvaardigheid en wat ze geleerd hebben over het thema kunnen laten zien.

Groep 3

In groep 3 werken de leerlingen vooral aan leesplezier en schrijfplezier. Er zijn twee blokken met Voorleestijd en er zijn twee blokken met Schrijverslessen, waarin de leerlingen speelse schrijfopdrachten doen en kijken naar video’s van kinderboekenschrijvers.

Dit krijg je bij de Leerlijn Lezen en Schrijven

 • De digibordlessen
 • Pdf’s van alle ondersteunende materialen (didactische handleidingen, een jaarplanning, de printbladen en per blok een nieuwsbrief voor de ouders)
 • Een live-les van een Schoolschrijver, ieder schooljaar in elke groep
 • Een online startsessie voor het leerkrachtenteam, gegeven door een onderwijskundige van De Schoolschrijver

Een stevige basis

Met de Leerlijn Lezen en Schrijven worden kinderen elke dag weer nieuwsgierig gemaakt naar verhalen en worden ze ondergedompeld in een rijke taalomgeving.

 • Geïntegreerd lezen en schrijven
  Recent onderzoek laat zien hoe belangrijk het is om de taalvakken geïntegreerd aan te bieden. De lessen van de Leerlijn sluiten aan bij de nieuwe (!) kerndoelen en het referentiekader taal. Bij elk blok wordt in een oogopslag duidelijk aan welke doelen uit de verschillende taaldomeinen gewerkt wordt.
 • Kinderboekenschrijvers
  Geven via het digibord inspirerende lees- en schrijfopdrachten. Zij geven ook een live-les, ieder schooljaar in elke groep. Met hun boeken en verhalen prikkelen zij de nieuwsgierigheid van kinderen, maken ze leerlingen enthousiast om te gaan lezen en schrijven en creëren ze een rijk lees- en schrijfklimaat in de klas.
 • De nieuwste kinderboeken
  Uniek aan de methode is dat kinderen en leerkrachten elk jaar met 50 à 75 hedendaagse jeugdboeken kennismaken; zowel fictie als non-fictie. Spelenderwijs vergroten kinderen en leerkrachten hun kennis van jeugdliteratuur. Daarmee openen ze de deur naar een leven lang lezen.
 • Schrijven als denkvaardigheid
  Schrijven ondersteunt denk- en begripsprocessen en leidt tot creativiteit. De Leerlijn Lezen en Schrijven biedt handvatten om kinderen gestructureerd te leren schrijven en geeft leerkrachten hulpmiddelen om effectieve feedback te geven op schrijfproducten.

Bezoek een gratis sneak preview

Bezoek nu gratis een online sneak preview van een van onze lesprogramma's of trainingen. In 30-45 minuten word je bijgepraat door een ervaren kinderboekenschrijver (Schoolschrijver), samen met onze schooladviseurs en onderwijsdeskundigen.

Doe een gratis proefles!

Heb je zin in een korte en superleuke gratis les met een kinderboekenschrijver? Vraag hier één van onze proeflessen aan.

Altijd op de hoogte

Schrijf je in voor één van onze nieuwsbrieven. Maandelijks nieuws, inspiratie en tips voor basisscholen en bibliotheken.

Heb je vragen?

Ben je geïnteresseerd, heb je een vraag of wil je in contact komen met De Schoolschrijver? Bel of mail ons vrijblijvend op 020-8463069 en interesse@deschoolschrijver.nl