werkwijze leerlingen dragen voor

Inhoud en opbouw van de Leerlijn Lezen en Schrijven

Toelichting lesprogramma • Met de Leerlijn Lezen en Schrijven worden kinderen elke dag weer nieuwsgierig gemaakt naar boeken en het lezen van verhalen

De Leerlijn Lezen en Schrijven

De Leerlijn Lezen en Schrijven van De Schoolschrijver is de complete methode voor voortgezet technisch lezen en begrijpend lezen, in samenhang met taal (schrijven, spreken, luisteren, woordenschat en taalbeschouwing)* voor groep 3-8. *exclusief grammatica en spelling

“De Leerlijn is compleet; hij voldoet aan alle doelen. Ook wordt er binnen de Leerlijn gewerkt aan leesmotivatie, woordenschat-ontwikkeling én sluit het aan bij alle actuele inzichten over lezen en taal. Door met de Leerlijn aan de slag te gaan bevorder je als leerkracht het zelfvertrouwen van leerlingen. Ze krijgen meer plezier in het lezen en schrijven en ze ontwikkelen hun eigen leesvoorkeuren”. Liesbeth Delgijer, hoofd Ontwikkeling lesprogramma’s bij De Schoolschrijver, over de Leerlijn Lezen en Schrijven.

De opbouw

Binnen de Leerlijn voer je elke dag een lesactiviteit van circa 60 minuten uit. In de digibordlessen met een belangrijke rol voor hedendaagse jeugdliteratuur en kinderboekenschrijvers (Schoolschrijvers) – als gids en motivator – staan het lezen van rijke teksten en het schrijven van verhalen centraal: de leerkracht leest voor, de leerlingen lezen zelfstandig boeken en worden geïnspireerd om eigen verhalen te schrijven. Daarnaast worden er gesprekken gevoerd over de gelezen teksten en werk je op een betekenisvolle wijze aan het uitbreiden van de woordenschat. 

4 blokken van 8 weken

De Leerlijn bestaat uit vier blokken van acht weken. Elk blok heeft een thema. 

Inhoud per blok

De Leerlijn bestaat uit verschillende onderdelen die allemaal op elkaar aansluiten. 

Lees-en-schrijflessen

Elke twee weken wordt een interessante, uitdagende tekst over het thema herhaald gelezen. In de lessen wordt diep op de teksten ingegaan, er worden gesprekken gevoerd over teksten en er worden leesstrategieën geoefend op een manier die op een logische manier past bij het uiteindelijke doel van de les: het leren over een thema van een tekst. Daarnaast worden bij de teksten aansluitende schrijfopdrachten gedaan, waarbij de leerlingen toepassen wat zij hebben geleerd uit de tekst.

Lees het zelf

In deze lessen lezen de leerlingen zelfstandig boeken over het thema. De leerkracht leidt de lessen in door een fragment voor te lezen, een video van de schrijver te laten zien of een kort gesprek te voeren. De leerlingen krijgen dan een leesvraag mee en na het lezen wordt er besproken wat de leerlingen hebben gelezen. 

Voorleestijd

Bij elk thema worden twee voorleesboeken voorgelezen, die goed aansluiten bij het thema en vaak net te moeilijk zijn voor de leerlingen om zelf te lezen. Bij elk voorleesboek zijn video’s van de schrijvers beschikbaar. Ook zijn er gesprekskaartjes beschikbaar om te gebruiken tijdens het voorlezen en zijn er digibordlessen met afbeeldingen uit de voorleesboeken. 

Extra schrijflessen

Elke twee weken is er ook een extra schrijfles, die aansluit bij de schrijfles van de Lees-en-schrijflessen in die weken. In deze schrijflessen bereiden de leerlingen zich uitgebreid voor op de schrijfopdracht en krijgen zij schrijftips in een video van een kinderboekenschrijver. 

Meesterproef

Aan het einde van elk blok kijken de kinderen terug op wat ze hebben geleerd en werken ze aan het portfolio dat ze in hun map bewaren. Het blok wordt afgesloten met de Meesterproef. Dit is een toets die op de De Schoolschrijver-manier toont hoe goed de leerling in staat is om de verworven kennis toe te passen.

Groep 3

In groep 3 werken de leerlingen vooral aan leesplezier en schrijfplezier. Er zijn twee blokken met Voorleestijd en er zijn twee blokken met Schrijverslessen, waarin de leerlingen speelse schrijfopdrachten doen en kijken naar video’s van kinderboekenschrijvers.

Dit krijg je bij de Leerlijn Lezen en Schrijven

 • Per blok een boekenhandleiding met in totaal 50 à 75 boeken per schooljaar
 • Handige bewaarmappen met werkbladen voor de kinderen
 • Toegang tot de online leeromgeving met alle digibordlessen
 • Leerkrachtenhandleiding per les
 • Jaarplanning
 • Per blok een overzicht van de referentiedoelen taal waaraan gewerkt wordt
 • Didactische handleiding voor 3-4, 5-6 en 7-8
 • Per blok een nieuwsbrief voor de ouders
 • Elk schooljaar een les van een Schoolschrijver, live in de klas
 • Stevige start van het eerste jaar: een online instructie en een teamtraining (Academie) voor de leerkrachten door een Schoolschrijver. Herhalingsdagen optioneel te boeken

Daarom de Leerlijn Lezen en Schrijven

Met de vernieuwde Leerlijn Lezen en Schrijven worden kinderen elke dag weer nieuwsgierig gemaakt naar verhalen en worden ze ondergedompeld in een rijke taalomgeving. Dit zijn de uitgangspunten van de Leerlijn Lezen en Schrijven:

 • Geïntegreerd lezen en schrijven
  Recent onderzoek laat wederom zien hoe belangrijk het is om de taalvakken niet als losse vakken maar geïntegreerd aan te bieden. Met de Leerlijn Lezen en Schrijven werk je van groep 3 t/m 8 met inspirerende lessen aan een doorgaande leerlijn. De lessen sluiten aan bij de kerndoelen en het referentiekader taal. Bij elk blok wordt in een oogopslag duidelijk aan welke doelen uit de verschillende taaldomeinen gewerkt wordt.
 • Kinderboekenschrijvers
  Bekende kinderboekenschrijvers (de Schoolschrijvers) geven inspirerende lees- en schrijfopdrachten. Met hun boeken en verhalen, die de nieuwsgierigheid van kinderen prikkelen, maken zij de kinderen enthousiast om te gaan lezen en schrijven en creëren zij een rijk lees- en schrijfklimaat.
 • De nieuwste kinderboeken
  Uniek aan onze methodiek is dat kinderen en leerkrachten elk jaar met 50 à 75 hedendaagse jeugdboeken kennismaken; zowel met fictie als met non-fictie. Spelenderwijs vergroten kinderen en leerkrachten hun kennis van kinderboeken en jeugdliteratuur. Daarmee openen ze de deur naar een leven lang lezen.
 • Een brede leescultuur
  De Leerlijn Lezen en Schrijven biedt een uitgewerkt programma voor zelfstandig lezen, begrijpend lezen, voorlezen en leesmotivatie. Met behulp van verdiepende boekgesprekken gekoppeld aan actuele kinderboeken.
 • Schrijven als denkvaardigheid
  Schrijven ondersteunt denk- en begripsprocessen en leidt vaak tot creativiteit. De Leerlijn Lezen en Schrijven biedt handvatten om kinderen gestructureerd te leren schrijven en geeft leerkrachten hulpmiddelen om effectieve feedback te geven op schrijfproducten.

Tip financiering

De Leerlijn Lezen en Schrijven kan ook worden gefinancierd met het Nationaal Programma Onderwijs of met het Masterplan basisvaardighedenLees hier meer of schrijf je in voor een gratis sneak preview of probeerweken voor meer informatie.

Bezoek een gratis sneak preview

Bezoek nu gratis een online sneak preview van een van onze lesprogramma's of trainingen. In 30-45 minuten word je bijgepraat door een ervaren kinderboekenschrijver (Schoolschrijver), samen met onze schooladviseurs en onderwijsdeskundigen.

Doe een gratis proefles!

Heb je zin in een korte en superleuke gratis les met een kinderboekenschrijver? Vraag hier één van onze proeflessen aan.

Altijd op de hoogte

Schrijf je in voor één van onze nieuwsbrieven. Maandelijks nieuws, inspiratie en tips voor basisscholen en bibliotheken.

Heb je vragen?

Ben je geïnteresseerd, heb je een vraag of wil je in contact komen met De Schoolschrijver? Bel of mail ons vrijblijvend op 020-8463069 en interesse@deschoolschrijver.nl