Leerkrachten opgelet: zet de stimuleringsregeling ‘De auteur als leesbevorderaar’ in en ontvang 500 euro subsidie

Stimuleringsregeling • Nieuwe basisscholen bij de Bibliotheek op school ontvangen 500 euro subsidie (korting) bij het inzetten van een lesprogramma of Academie-training van De Schoolschrijver

De Stimuleringsregeling 2023-2024 De auteur als leesbevorderaar‘ is een landelijke subsidie van Stichting Lezen. De regeling heeft ten doel een duurzame meerjarige samenwerking tussen bibliotheken en scholen te bevorderen. Dit gebeurt o.a. door het stimuleren van de leesvaardigheid. Binnen het actieprogramma stelt Stichting Lezen voor het schooljaar 2023-2024 stimuleringsgelden beschikbaar voor nieuwe scholen van de Bibliotheek op school. Je ontvangt 500 euro subsidie (korting) die je kan besteden aan een schrijversbezoek bij een lesprogramma van de Schoolschrijver óf een Academie-training voor leerkrachten. Controleer vooral bij jouw bibliotheek of je in aanmerking komt voor deze regeling.

Waarom De Schoolschrijver?

  • Kinderen worden door onze lesprogramma’s bewezen beter in lezen en schrijven, met meer lees- en schrijfplezier en groter zelfvertrouwen;
  • De lesprogramma’s zijn volledig didactisch onderbouwd en in lijn met de huidige kerndoelen en het nieuwe curriculum;
  • Unieke, korte en duurzame aanpak van lezen en schrijven, inclusief verbinding met andere schoolvakken
  • Bied leerkrachten handvatten om geïnspireerd en duurzaam hun taalonderwijs in te richten.

Waar kan de Stimuleringsregeling voor worden gebuikt?

1. Maandprogramma van De Schoolschrijver

In 4 tot 6 lessen het lezen en schrijven in jouw klas verbeteren met daarbij de optie voor een feestelijke slotles met een live kinderboekenschrijver (Schoolschrijver). Dat kan met onze negen inspirerende maandprogramma’s voor groep 3-8 zoals Leesgeheimen, Van kop tot Staart, Zin in Verzinnen of Dichtgeheimen. De lessen zorgen voor een betere woordenschat, betere technische vaardigheden, meer leesmotivatie en meer zelfvertrouwen bij lezen en schrijven.

De basis van een maandprogramma zijn de digibordlessen van een halfuur (groep 3-4) tot een uur (groep 5-6 en 7-8). De lesvideo’s en de interactieve opdrachten worden gebracht door bekende kinderboekenschrijvers zoals Jozua Douglas, Manon Sikkel, Maren Stoffels, Janneke Schotveld, Simon van der Geest en Lydia Rood. De maandprogramma’s zijn ook goed in te zetten rondom schoolthema’s zoals de Kinderboekenweek en de Nationale Voorleesdagen.

2. Academie-training van De Schoolschrijver

Tijdens een van onze Academie-trainingen leer je zelf inspirerende lessen geven waar kinderen sterke lezers en schrijvers van worden. Je maakt kennis met actuele kinderboeken en leert hoe je kinderen enthousiast maakt voor lezen en creatief schrijven.

Tijdens de trainingen zoals ‘Ik zie, ik zie Poëzie’ of ‘Werken aan lees- en schrijfmotivatie’ werk je in een kleine groep met een ervaren kinderboekenschrijver (Schoolschrijver). De Schoolschrijver is didactisch getraind en heeft leservaring op de basisschool. Na de training beschik je over voldoende inspiratie, kennis van kinderboeken en concrete opdrachten om zelf geïntegreerde lees- en schrijflessen te geven aan kinderen van groep 3 tot en met 8. Bij trainingen voor leesconsulenten wordt specifiek ingegaan op hun rol op school, en op de interactie met de leerkracht.