Subsidie

Ons lesaanbod voor scholen met subsidie Masterplan basisvaardigheden; onderdeel interventiekaart ministerie van OCW

Lees hier meer over ons aanbod van zowel korte als structurele, duurzame lesprogramma’s Lees meer