Begrijpend lezen en voortgezet technisch lezen gr. 3-8

Tip • Hoe bevorder je het begrijpend lezen en voortgezet technisch lezen met De Schoolschrijver?

Weer plezier in het lezen

Er is veel te doen rondom begrijpend lezen. Iedereen is het erover eens dat het belangrijk is dat kinderen goed leren lezen, maar het is nu ook duidelijk dat de aanpak begrijpend lezen zoals die nu vaak wordt gebruikt, daar juist niet aan bijdraagt. Wat werkt dan wel? Een belangrijke conclusie is dat onder andere leesplezier en rijke teksten cruciaal zijn voor het duurzaam werken aan leesvaardigheid en voor leesbegrip. De Schoolschrijver heeft daarom de compleet geïntegreerde Leerlijn Lezen en Schrijven ontwikkeld.

‘Dankzij de lesmethode van De Schoolschrijver krijgen leerlingen weer plezier in lezen,’ aldus Het Parool (29 januari 2024). Het Parool schrijft: ‘De leesvaardigheid van Nederlandse leerlingen holt achteruit. Een op de drie kinderen begrijpt niet wat er in een tekst staat. Dankzij de lesmethode de Leerlijn Lezen en Schrijven (red.) van De Schoolschrijver kregen leerlingen van basisschool De Vier Windstreken in Amsterdam-Noord weer plezier in lezen.’ De Schoolschrijver benadrukt: ‘We willen laten zien dat leesonderwijs leuker kan.’ Lees hier meer.

Compleet, geïntegreerd en effectief

De Leerlijn Lezen en Schrijven is gebaseerd op een aanpak die anders is dan andere methodes of methodieken: compleet, geïntegreerd, motiverend en heel effectief. De Leerlijn is gemaakt met, en geoptimaliseerd op basis van, input van leerkrachten en leerlingen en gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek.

Een doorlopende Leerlijn die hét alternatief biedt voor de aanpak van begrijpend lezen en voortgezet technisch lezen, in samenhang met taal (schrijven, spreken, luisteren, woordenschat en taalbeschouwing)*. Die ervoor zorgt dat kinderen willen lezen, naar de bibliotheek gaan om nog een boek te halen, hun eigen verhalen graag schrijven en trots zijn op het resultaat. Kinderen die sterke lezers worden en zo meer zelfvertrouwen en toekomstperspectief krijgen.

* exclusief spelling

Van taalplezier naar taalvaardigheid

De Leerlijn Lezen en Schrijven van De Schoolschrijver is een methode waarmee je je leerlingen structureel en schoolbreed helpt gemotiveerde en vaardige lezers en schrijvers te worden. De Leerlijn bestaat uit verschillende typen lessen over brede wereldoriënterende thema’s. Twee keer per week besteed je aandacht aan het herhaald lezen van een informatierijke tekst, waarbij je de leerlingen instructie geeft over leesstrategieën en tekstkenmerken. Je duikt diep in de tekst en ontdekt samen met de leerlingen wat de schrijver met de tekst wil zeggen. In deze lessen is er ook aandacht voor het schrijven naar aanleiding van de gelezen tekst. In de andere lessen lezen leerlingen zelf in boeken die ze zelf kiezen en praten ze over wat ze hebben gelezen. Daarnaast is er aandacht voor voorlezen. Lessen worden geïntroduceerd door bekende kinderboekenschrijvers als Jozua Douglas, Enne Koens, Lotte Stegemans, Stine Jensen en Hasna Elbaamrani. Deze Schoolschrijvers praten met de kinderen over de thema’s, geven adviezen en lezen voor uit hun favoriete boeken.

Het enthousiasme voor lezen vergroten

De leerlingen en de leerkrachten maken tijdens de Leerlijn kennis met een grote diversiteit aan kinderboeken (50 à 75 per schooljaar). Ze krijgen van de Schoolschrijvers inzicht in welke kinderboeken bij hen passen, waar die over gaan, hoe die verteld worden en waar (bibliotheek) ze gelijksoortige andere boeken kunnen vinden. Ze leren de boeken en verhalen kennen die aansluiten bij hun interesses en bij wie ze zijn. Ook de leerkracht bouwt een groot portfolio op met actuele jeugdliteratuur. Het is vervolgens voor de leerlingen (en de leerkrachten) een grote verrassing hoe leuk ze lezen eigenlijk vinden en hoe de leesvaardigheid daardoor verbetert – zowel het begrijpend als het technisch lezen.

Het effect van De Schoolschrijver

Het effect van onze aanpak is groot: de leerlingen staan te springen als ze de nieuwe les van De Schoolschrijver op het bord zien staan. Ze doen tijdens de les vol enthousiasme mee en willen vaak niet meer stoppen als de les klaar is. De lesprogramma’s worden door de leerkrachten met een 8 of hoger gewaardeerd. En we laten daarbij regelmatig onafhankelijk onderzoek uitvoeren naar de effecten van onze programma’s:

  • Bewezen effectieve aanpak: kinderen worden duurzaam taalsterk
  • De grote inzet van hedendaagse jeugdliteratuur en kinderboekenschrijvers in de digibordlessen werkt stimulerend
  • Geïntegreerd lezen en schrijven
  • Beter en rijk leesklimaat op school
  • Leesmotivatie en schrijfmotivatie stijgen (meer taalplezier)

‘Je moet maar durven: één effectieve leesmethode die al het oude lesmateriaal overbodig maakt.’ Een prachtige column van Aleid Truijens in de Volkskrant op 4 maart over onze Leerlijn Lezen en Schrijven. ‘Scholen kunnen het budget voor taal en lezen voortaan aan deze leerlijn besteden.’ Lees hier verder.

maandprogramma schrijfgeheimen meisjes lezen

Uitproberen?

Ben je benieuwd naar het lesmateriaal van de Leerlijn en wil je een aantal lessen zelf uitproberen? Schrijf je dan gratis in voor de Probeerweken. Je krijgt vier weken lang gratis toegang tot een aantal ‘Voorleeslessen’, ‘Lees-het-zelflessen’ en ‘Lees-en-schrijflessen’. Ervaar zelf hoe snel het (voor)leesplezier wordt aangewakkerd en de leesvaardigheid verbetert bij de leerlingen met de complete Leerlijn Lezen en Schrijven voor groep 3-8. Eerst meer informatie en al je vragen kunnen stellen volg dan binnenkort een gratis sneak preview met een onderwijskundige en schooladviseur. Schrijf je in via onderstaande buttons.

Bezoek een gratis sneak preview

Bezoek nu gratis een online sneak preview van een van onze lesprogramma's of trainingen. In 30-45 minuten word je bijgepraat door een ervaren kinderboekenschrijver (Schoolschrijver), samen met onze schooladviseurs en onderwijsdeskundigen.

Doe een gratis proefles!

Heb je zin in een korte en superleuke gratis les met een kinderboekenschrijver? Vraag hier één van onze proeflessen aan.

Altijd op de hoogte

Schrijf je in voor één van onze nieuwsbrieven. Maandelijks nieuws, inspiratie en tips voor basisscholen en bibliotheken.

Heb je vragen?

Ben je geïnteresseerd, heb je een vraag of wil je in contact komen met De Schoolschrijver? Bel of mail ons vrijblijvend op 020-8463069 en interesse@deschoolschrijver.nl