Begrijpend en technisch lezen groep 3-8

Tip • Hoe bevorder je het begrijpend en technisch lezen met De Schoolschrijver?

Er is veel te doen rondom begrijpend lezen. Iedereen is het erover eens dat het belangrijk is dat kinderen goed leren lezen, maar het is nu ook duidelijk dat de aanpak begrijpend lezen zoals die nu vaak wordt gebruikt, daar juist niet aan bijdraagt. Wat werkt dan wel? Een belangrijke conclusie is dat onder andere leesplezier en rijke teksten cruciaal zijn voor het duurzaam werken aan leesvaardigheid en voor leesbegrip. De Schoolschrijver heeft daarom de Leerlijn Lezen en Schrijven ontwikkeld. 

Alternatief voor begrijpend lezen en voortgezet technisch lezen

De Leerlijn Lezen en Schrijven is een aanpak die anders is dan andere methodes of methodieken: completer, activerend en vooral effectief. De Leerlijn is gemaakt met en geoptimaliseerd op basis van input van leerkrachten en leerlingen en gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek.

Een leerlijn die hét alternatief biedt voor de aanpak van begrijpend lezen en voortgezet technisch lezen. Die ervoor zorgt dat kinderen weer willen lezen, naar de bibliotheek gaan om nog een boek te halen, hun eigen verhalen graag schrijven en trots zijn op het resultaat. Kinderen die sterke lezers worden en zo meer zelfvertrouwen en toekomstperspectief krijgen.

Van taalplezier naar taalvaardigheid

De Leerlijn Lezen en Schrijven van De Schoolschrijver is een methodiek waarmee je je leerlingen structureel en schoolbreed helpt gemotiveerde en vaardige lezers en schrijvers te worden. De Leerlijn bestaat uit verschillende typen lessen over brede wereldoriënterende thema’s. Twee keer per week besteed je aandacht aan het herhaald lezen van een informatierijke tekst, waarbij je de leerlingen instructie geeft over leesstrategieën en tekstkenmerken. Je duikt diep in de tekst en ontdekt samen met de leerlingen wat de schrijver met de tekst wil zeggen. In deze lessen is er ook aandacht voor het schrijven naar aanleiding van de gelezen tekst. In de andere lessen lezen leerlingen zelf in boeken die ze zelf kiezen en praten ze over wat ze hebben gelezen. Daarnaast is er aandacht voor voorlezen. Lessen worden geïntroduceerd door bekende kinderboekenschrijvers als Jozua Douglas, Enne Koens, Lotte Stegemans, Stine Jensen en Hasna Elbaamrani. Deze Schoolschrijvers praten met de kinderen over de thema’s, geven adviezen en lezen voor uit hun favoriete boeken.

Het enthousiasme voor lezen vergroten

De leerlingen en de leerkrachten maken tijdens de Leerlijn kennis met een grote diversiteit aan kinderboeken (50 à 75 per schooljaar). Ze krijgen van de Schoolschrijvers inzicht in welke kinderboeken bij hen passen, waar die over gaan, hoe die verteld worden en waar (bibliotheek) ze gelijksoortige andere boeken kunnen vinden. Ze leren de boeken en verhalen kennen die aansluiten bij hun interesses en bij wie ze zijn. Ook de leerkracht bouwt een groot portfolio op met actuele jeugdliteratuur. Het is vervolgens voor de leerlingen (en de leerkrachten) een grote verrassing hoe leuk ze lezen eigenlijk vinden en hoe de leesvaardigheid daardoor verbetert – zowel het begrijpend als het technisch lezen.

Het effect van De Schoolschrijver

Het effect van onze aanpak is groot: de leerlingen staan te springen als ze de nieuwe les van De Schoolschrijver op het bord zien staan. Ze doen tijdens de les vol enthousiasme mee en willen vaak niet meer stoppen als de les klaar is. De lesprogramma’s worden door de leerkrachten met een 8 of hoger gewaardeerd. En we laten daarbij regelmatig onafhankelijk onderzoek uitvoeren naar de effecten van onze programma’s:

  • Bewezen effectieve aanpak: kinderen duurzaam taalsterk
  • Een Schoolschrijver in de klas werkt stimulerend
  • Beter leesklimaat op school
  • Leesmotivatie en schrijfmotivatie stijgen (meer taalplezier)
maandprogramma schrijfgeheimen meisjes lezen

Bezoek een gratis sneak preview

Bezoek nu gratis een online sneak preview van een van onze lesprogramma's of trainingen. In 30-45 minuten word je bijgepraat door een ervaren kinderboekenschrijver (Schoolschrijver), samen met onze schooladviseurs en onderwijsdeskundigen.

Doe een gratis proefles!

Heb je zin in een korte en superleuke gratis les met een kinderboekenschrijver? Vraag hier één van onze proeflessen aan.

Altijd op de hoogte

Schrijf je in voor één van onze nieuwsbrieven. Maandelijks nieuws, inspiratie en tips voor basisscholen en bibliotheken.

Heb je vragen?

Ben je geïnteresseerd, heb je een vraag of wil je in contact komen met De Schoolschrijver? Bel of mail ons vrijblijvend op 020-8463069 en interesse@deschoolschrijver.nl