Nieuws
De Schoolschrijver ook in het buitenland!

De Schoolschrijver gaat de grenzen over; Simone Arts reisde dit weekend af naar Spanje. Zij mocht de vierde live les verzorgen in een aantal klassen op De Oranje-Dijkschool, een NTC school (Nederlandse Taal en Cultuur) in Barcelona. Op deze school krijgen de kinderen Nederlandse les. De afgelopen weken deden ze mee met De Schoolschrijver-maand Schrijfgeheimen. Via het digibord maakten ze kennis met verschillende Schoolschrijvers en dit weekend sloten ze de Maand feestelijk af met kinderboekenschrijver Simone in de klas!

Lees hieronder de reacties van de directrice, de leerkrachten en de kinderen:

‘De Schoolschrijver-maand was een groot succes! Zowel leerkrachten als leerlingen (en daardoor ook ouders) waren unaniem enthousiast. Zowel de digibordlessen als het bijbehorende lesmateriaal was uitdagend en inspirerend en de komst van Simone Arts, was de kers op de taart. Ze gaf de lessen vol passie en hield als van nature zeer goed rekening met het taalniveau van de leerlingen. Ze heeft een erg positieve benadering in de feedback wat betreft de verhalen van de leerlingen. Kortom: een dikke pluim!

Het maandprogramma is zeker voor herhaling vatbaar. Ik wil De Schoolschrijver-maand opnemen als vast onderdeel in het lesprogramma.’
Marijn van Kalken, Directrice Oranje-Dijkschool SNTC Barcelona

‘We kregen veel positieve reacties van kinderen en ouders. Zelfs kinderen die moeite hebben met het Nederlands hebben ontzettend hun best gedaan en zijn vooruit gegaan mbt het schrijven van een verhaal. Ook zijn er leerlingen die vragen of we het volgend jaar weer gaan doen. Kortom het was een supermaand waarin kinderen heel veel geleerd en geschreven hebben.’ Leerkracht groep 7-8

‘Het feit dat wij als leerkrachten de rode pen hebben laten liggen en niet op spelfouten hebben gelet, gaf de leerlingen meer durf!’ Maryse van der Heijden, leerkracht groep 5

‘De leukste les van De Schoolschrijver vond ik de les waarin we ideeën van elkaar gingen stelen als inspiratie voor het schrijven van een verhaal.’ Sofie, groep 7, 10 jaar

‘Ik heb veel geleerd over het beschrijven van personages en ook dat een verhaal spannender wordt als je de hoofdpersonen laat ‘botsen’.’ Nicolas, groep 8, 11 jaar

‘De Schoolschrijver heeft mij op het idee gebracht om mijn eigen boek te gaan schrijven. Ik vond het superleuk om Simone Arts te ontmoeten en verhalen te schrijven.’ Elise, groep 7, 10 jaar

‘Ik vind schrijven nu veel leuker, omdat ik meer inspiratie heb en ook omdat ik het nu beter kan.’ Catarina, groep 7, 10 jaar

Ook interesse in een De Schoolschrijver-maand? Kijk dan hier.

Nieuws
6 nieuwe Schoolschrijvers!

Zes nieuwe Schoolschrijvers hebben een trainingsdag gehad: Barbara Scholten, Ellen Stoop, Enne Koens, Lisa Boersen, Marc ter Horst en Tiny Fisscher. Met deze basistraining zijn ze goed voorbereid om in januari aan het halfjaarprogramma te kunnen beginnen. Binnenkort volgt een uitgebreide introductie per kinderboekenschrijver en welke school hen in januari feestelijk zal onthalen.

Waarom een training voor onze Schoolschrijvers?

Schoolschrijvers werken in het hart van het onderwijs. Zij zijn professionals die we graag de kneepjes van het vak leren, zoals van didactiek en partnering met de leerkracht.

De ‘nieuwelingen’ kregen van Aby Hartog best practices en praktische informatie over het reilen en zeilen van het Schoolschrijverschap. Daarnaast kregen ze een training didactische vaardigheden van Lodewijk Ouwens, docent Willem de Kooning Academy (WdKA).
Doel van de training is dat de schrijvers een brug kunnen slaan tussen henzelf als kunstenaar en het onderwijs.

We wensen iedereen enorm veel plezier en inspiratie als Schoolschrijver.

Nieuws
Zakelijk manager verrijkt stichting De Schoolschrijver

Irene Timmer (35) wordt per 1 november 2018 zakelijk manager bij stichting De Schoolschrijver. Timmer is momenteel zakelijk leider bij PS|theater, het stadsgezelschap van Leiden. Als zakelijk manager zal Timmer bijdragen aan de groeiplannen van De Schoolschrijver door middel van het ontwikkelen van nieuwe zakelijke initiatieven en financieringsmodellen. Timmer wordt verantwoordelijk voor het financiële beleid, fondsenwerving, personeelszaken en procesmanagement.

Irene Timmer:

Hoe maken we het mogelijk dat de prachtige en noodzakelijke programma’s van De Schoolschrijver op nog veel meer basisscholen in Nederland geïntegreerd kunnen worden? En hoe richten we onze organisatie in om onze ambities te realiseren? Met veel energie zal ik me op deze vragen (en meer) richten.

Annemiek Neefjes – oprichter & directeur stichting De Schoolschrijver:

Met de komst van Irene kunnen we nieuwe stappen zetten in het toekomstbestendig maken van De Schoolschrijver. Ik verheug me op de samenwerking met Irene.

Nieuws
Scholing Creatief Schrijven: nog enkele plekken beschikbaar

Op verzoek van Stichting Lezen bundelen stichting De Schoolschrijver en schrijfexpert Mariet Lems hun krachten met een scholing Creatief Schrijven voor leesconsulenten van de bibliotheek en leescoördinatoren op school. Ze geven uitleg over het belang van creatief schrijven (in relatie tot lezen) voor kinderen, ze staan stil bij het creatieve proces en de werking van het brein en delen resultaten uit recente onderzoeken.

Maar vooral gaan de deelnemers aan deze scholing volop zelf aan de slag, met als coach een live Schoolschrijver en/of Mariet Lems. Aan de hand van filmpjes, associatieve werkvormen en best practices ervaren ze o.a. hoe je verbeeldingskracht kunt ‘aanzetten’ en woorden vindt voor ervaringen en gedachten.

De scholingen vinden plaats in Den Bosch (i.s.m. Cubiss) en Bibliotheek Kampen (i.s.m. Rijnbrink). Drie lesmiddagen en een terugkomdag van elk 2,5 uur. Voor beide plaatsen zijn nog enkele plekken beschikbaar. De scholing start op 21 november in Kampen en op 14 november in Den Bosch. 

Aanleiding

Creatief schrijven staat opgenomen in de kerndoelen van het basisonderwijs: ‘De leerlingen krijgen plezier in het lezen en schrijven van voor hen bestemde verhalen, gedichten en informatieve teksten’, zo staat in kerndoel 9. Uit onderzoek blijkt echter dat het vormgeven van de lessen lastig gevonden wordt door leerkrachten (uit: ‘Zo fijn dat het niet fout kan zijn’ E. Koopman, 2017, Stichting Lezen). Een goede reden voor Cubiss en Rijnbrink om na te denken over een oplossing. Samen met Stichting Lezen ontwikkelden we de cursus Creatief Schijven.

Interesse & aanmelden

Voor inschrijving en meer informatie: zie www.cubiss.nl en www.rijnbrink.nl.

Nieuws
De Schoolschrijver meegenomen in aanbod Jeugdeducatiefonds

Vanaf deze maand kunnen gecertificeerde scholen van het Jeugdeducatiefonds een aanvraag bij dit fonds indienen voor een op maat gemaakt creatief taalprogramma van De Schoolschrijver.

Annemiek Neefjes – oprichter en directeur van De Schoolschrijver – zegt hierover het volgende: ‘We vinden in het Jeugdeducatiefonds een fantastische partner om met elkaar kansen voor kinderen te vergroten. We zijn er trots op dat het fonds in ons een organisatie ziet die verschil kan maken voor kinderen en met een bewezen effectieve aanpak kinderen ondersteunt in hun taalontwikkeling.’

De Schoolschrijver hoopt via deze weg nog meer scholen te bereiken en daarmee haar missie verder uit te dragen: ieder kind taalsterk maken en daarmee klaar voor de toekomst.

Speciaal aanbod

Tot het aanbod behoren twee De Schoolschrijver-maanden (groepen 4 t/m 8) en een training voor de leerkrachten van onze Academie.
Onze creatieve programma’s dragen bewezen bij aan de lees- en schrijfvaardigheid én het zelfvertrouwen van kinderen. Met dit aanbod ondersteunen wij scholen in het behalen van hun taaldoelen.

Het Jeugdeducatiefonds

Het Jeugdeducatiefonds heeft als missie het vergroten van de ontwikkelingskansen van kinderen met een minder gunstige achtergrond. Voor het vergroten van de kansen is het van belang om niet alleen de cognitieve ontwikkeling te stimuleren maar ook de brede vorming van kinderen mogelijk te maken. Het Jeugdeducatiefonds kiest er dan ook voor om een divers aanbod van producten en diensten te financieren.

Bekijk hier het aanbod van De Schoolschrijver voor het Jeugdeducatiefonds.

Nieuws Persbericht
Lancering innovatief maandprogramma rondom lezen en schrijven

Persbericht stichting De Schoolschrijver
Amsterdam, 11 september 2018

Stichting De Schoolschrijver lanceert vandaag een innovatief basisschoolprogramma ‘Van kop tot staart’. Met dit maandprogramma wil De Schoolschrijver ervoor zorgen dat ieder kind een enthousiaste lezer en schrijver wordt. De Schoolschrijver komt hiermee tegemoet aan een grote behoefte in het basisonderwijs naar verdiepende en effectrijke programma’s rondom lezen en schrijven.

Van Kop tot staart is een programma van vier weken, met interactieve digibordlessen waarin professionele kinderboekenschrijvers – de Schoolschrijvers – van taallessen een spannend avontuur maken. ‘Hoe kun je een verhaal schrijven met een geweldig begin, spannend middenstuk en een onverwacht einde?’ staan hierbij centraal. Het programma bevat veel inspiratie, boekentips en opdrachten van onder anderen Mirjam Oldenhave (Mees Kees), Pieter Koolwijk (Baas van de wereld) en Simon van der Geest (Spinder). Een school kan ervoor kiezen om de vierde les live door een Schoolschrijver in de klas te laten verzorgen.

Ontwikkeling totaal aanbod
Van Kop tot staart is de tweede De Schoolschrijver-maand. Het is ontwikkeld na het succes van het maandprogramma Schrijfgeheimen (uit 2017), waarin kinderen op zoek gaan naar ingrediënten om een eigen verhaal te schrijven. Op termijn komt een modulair jaaraanbod van De Schoolschrijver beschikbaar.

Aanpak dalende leesprestatie
Dit voorjaar luidde de Onderwijsinspectie de noodklok over het dalende niveau van de leesprestaties van Nederlandse basisschoolkinderen. De problematiek van laaggeletterdheid is zeer actueel. De Schoolschrijver heeft als missie dat ieder kind een taalsterke toekomst verdient.

Effectiviteit
De Schoolschrijver-maand is ontwikkeld op basis van het bewezen effectieve halfjaar-programma voor basisscholen met een hoog percentage laagtaalvaardige kinderen. Ook heeft de stichting een Academie die leerkrachten professionaliseert op het gebied van creatief taalonderwijs.

————————————————————————————————
Noot voor de redactie:

Voor aanvullende informatie, interview en beeldmateriaal verzoeken kunt u contact opnemen met:

publiciteit@deschoolschrijver.nl – 020-8463069

————————————————————————————————

Meer info
www.deschoolschrijver.nl/brochure-2018

Video: Impressie van een De Schoolschrijver-maand
Video: De Schoolschrijver-effecten

Achtergrondinformatie laaggeletterdheid & taalontwikkeling in het onderwijs:

Zie o.a. het rapport: Laaggeletterden lopen jaarlijks ruim half miljard aan inkomsten mis

De Staat van het Onderwijs 2017

Media en pers Nieuws
De Schoolschrijver in de media
Minder dan een kwart van de leerlingen vindt lezen erg leuk, wat te doen?

De Schoolschrijver in een reportage van journalist Mirjam Remie in NRC Handelsblad over het effect van onze aanpak op het leesplezier. Lees hier het artikel. (9 juli 2018)

Ik prikkel de verbeeldingskracht van het kind en stimuleer hun eigen gedachten. Fabien van der Ham, Schoolschrijver

Lezen wordt leuker als je zelf schrijft

Reportage over De Schoolschrijver in de Volkskrant. Journalist Jasper Kars bracht een bezoek aan OBS De Peperklip in Schiedam en interviewde o.a. leerlingen uit groep 5 en kinderboekenauteur Sanne Rooseboom die hier afgelopen half schooljaar Schoolschrijver was.
Lees hier het artikel. (6 juli 2018)

Thuis las ik bijna nooit. Nu begrijp ik woorden veel beter en maken boeken mij blij. Lezen was eerst vooral balen. Robbyne (9) #Schoolfschrijvereffect

Schoolschrijver Maren Stoffels is een geboren verteller

Het nieuwe tijdschrift voor leerkrachten in het primair onderwijs De Nieuwe Leraar volgde Maren Stoffels tijdens de live-les die ze gaf op basisschool De School in Zandvoort.
Lees hier het interview. (juni 2018)

Neem iets dat echt gebeurd is en maak het 10 keer erger!

Echte kinderboekenschrijvers komen de klas in!

Lees hier het interview van de Rolfgroep met oprichter en directeur van stichting De Schoolschrijver; Annemiek Neefjes. (april 2018)

Zelfvertrouwen kweken en de juiste handvaten bieden om fantasie naar buiten te laten komen, beschouw ik als belangrijke taken van mezelf als Schoolschrijver.

Digitalisering versterkt missie van De Schoolschrijver!

In dit artikel vertelt Annerose Louwaard, medewerker en onderwijsdeskundig mede-ontwikkelaar van o.a. De Schoolschrijver-maand, over de innovatieve uitdagingen waar De Schoolschrijver voor staat en over ons digitale aanbod.

Heel veel kinderen waren heel trots op zichzelf, De Schoolschrijver-maand heeft ze de handvatten geven zodat ze trots op hun werk kunnen zijn.

Nieuws
Lol in lezen verbetert hersenfuncties en helpt ontplooien #JelleJolles

Artikel over het nut van lezen

7 juli 2018 verscheen dit artikel van Jelle Jolles, hoogleraar Neuropsychologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam en hoofd van het Centrum Brein & Leren.

Waarom het brein van lezen houdt

In een eerder verschenen blog gaf ik 10 redenen waarom lezen super belangrijk is. En uit onderzoeken in het rapport van het SCP (januari 2018), blijkt dat Nederlanders toch nog steeds veel van papier lezen ondanks de sterk toegenomen digitalisering. Voor het boekenkatern van De Volkskrant was het een reden om eens nader te bekijken ‘waarom zouden we eigenlijk moeten lezen?’ Aan mij werd gevraagd ‘is lezen wel zo goed, en zo ja waarom? En wat doet lezen met je brein?’. Het antwoord is ‘ja’: lezen is super belangrijk voor de ontwikkeling en ontplooiing.  Dat begint al in de vroege jeugd.

lees hier verder

Door lezen activeer je vele hersenfuncties: je leert o.a. ver-beelden en ontwikkelt empathie

Nieuws
NRC over het effect op leesplezier van De Schoolschrijver 

Journalist Mirjam Remie bezocht een Schoolschrijver-les op OBS de Badde in Musselkanaal (Groningen). Kinderboekenauteur Fabien van der Ham was hier een half schooljaar Schoolschrijver.

 

Ik prikkel de verbeeldingskracht van het kind en stimuleer hun eigen gedachten.

Lees hier het artikel.

Nieuws
Zo trots, paginagroot artikel in de Volkskrant!
Lezen wordt leuker als je zelf schrijft

Hiermee kopt de Volkskrant vandaag, 6 juli, een paginagroot artikel over het blijvende effect van De Schoolschrijver bij kinderen.
Een reportage van Jasper Kars. Hij bracht een bezoek aan OBS De Peperklip en interviewde o.a. leerlingen uit groep 5 en kinderboekenauteur Sanne Rooseboom die hier afgelopen half schooljaar Schoolschrijver was.
Lees hier het interview. (6 juli 2018)

Thuis las ik bijna nooit. Nu begrijp ik woorden veel beter en maken boeken mij blij. Lezen was eerst vooral balen. Robbyne (9) #Schoolfschrijvereffect

Facebook
Twitter
Instagram