Lezen, schrijven, taalplezier op de basisschool
Nieuws
Kortingsactie! Boek voor 1 oktober een lesprogramma met een kinderboekenschrijver in 2022 en krijg tot 500 euro korting

Basisscholen en bibliotheken kunnen tot 1 oktober 2022 tot 500 euro korting krijgen als ze een professionele kinderboekenschrijver live voor de klas boeken tijdens een van De Schoolschrijver-lesprogramma’s, maar let op op=op! Deze kinderboekenschrijvers – oftewel Schoolschrijvers – zijn ware rolmodellen, die op kinderen en leerkrachten enthousiasme overdragen voor boeken, en die als geen ander kunnen lesgeven in verhalen schrijven.

Meer info? Schrijf je gratis in voor het Kinderboekenweek webinar met Sanne Rooseboom op donderdag 8 september om 15:30 of 16:30. Onder de aanwezigen verloten we een BOEKENPAKKET 💥 Schrijf je hier nog snel in!

Waarom deze tijdelijke korting?

Deze kortingsactie wordt mogelijk gemaakt door het Nederlands Letterenfonds. Het fonds vergoedt de auteurshonoraria, waardoor de all-in tarieven voor onze lesprogramma’s nu zeer voordelig zijn en schrijvers ondersteund worden in hun waardevolle werk.

Deze lesprogramma’s en teamtrainingen vallen onder de kortingsactie:

1. Maandprogramma’s met slotles van een live Schoolschrijver

Een serie van 4-6 digibordlessen vol video’s en opdrachten rond lezen, schrijven en taalplezier, met bekende kinderboekenschrijvers (Schoolschrijvers) in de hoofdrol. De slotles met een live schrijver in de klas wordt een spetterende finale! Voor groep 5-6 en 7-8 dit schooljaar: vier digibordlessen van een uur, vijfde les live. Voor groep 3-4: zes digibordlessen van een half uur, zevende les live. Bijvoorbeeld inzetbaar tijdens de Kinderboekenweek 2022. 

Bekijk hier de maandprogramma’s
Bekijk hier de tarieven
Bestel nu een maandprogramma!

2. De Leerlijn Lezen en Schrijven (voorheen Jaarlijn)

Vanaf schooljaar 2022-2023 bieden we de Leerlijn Lezen en Schrijven aan (voorheen Jaarlijn). Het alternatief voor begrijpend lezen en voortgezet technisch lezen. De Leerlijn biedt meer aandacht voor lezen, schrijven en taalplezier het gehele schooljaar door met daarbij een hoofdrol voor de leukste kinderboekenschrijvers. Schoolbreed inzetbaar voor groep 3 tot en met 8. Met inspirerende digibordlessen, een Academie-training voor leerkrachten en een live les door een ervaren kinderboekenschrijver in de klas (Schoolschrijver). Een doorgaande effectieve leerlijn die aansluit bij het referentiekader taal. Met heel veel aandacht voor woordenschat, leesbegrip, leesvoorkeur, zelf verhalen leren schrijven en heel veel lezen (actuele kinderboeken).

Meer over De Leerlijn

Impressie opbouw Leerlijn Lezen en Schrijven:

3. De Schoolschrijver Academie-training

Bestemd voor leerkrachten of leesconsulenten van de bibliotheek. Over het vergroten van de leesmotivatie en het zorgen voor inspirerend schrijfonderwijs op de basisschool. Teamtrainingen van 3 uur (op locatie) of 1,5 uur (online), geheel verzorgd door een ervaren Schoolschrijver.

Bekijk hier de tarieven
Schrijf je direct in voor een teamtraining

Contact

Bel vrijblijvend met onze adviseurs Marianne Bastianen en Rosan Limburg op 020 – 8463069 tijdens kantooruren voor meer informatie of een offerte. Of mail ons via interesse@deschoolschrijver.nl

actievoorwaarden en boekingen
De Leerlijn Lezen en Schrijven

Tip: Boek voor 1 oktober een programma of training met een live kinderboekenschrijver (Schoolschrijver) in 2022 en profiteer tot 500 euro korting!

Voor een rijk lees- en schrijfklimaat op de basisschool

In 2021 lanceerden we de Jaarlijn Lezen en Schrijven, de eerste methodiek waarin lezen en schrijven geïntegreerd werden aangeboden, met een hoofdrol voor de leukste kinderboekenschrijvers (de Schoolschrijvers). Na het pilotjaar waarin scholen prachtige resultaten behaalden presenteren we nu de nieuwe versie: de Leerlijn Lezen en Schrijven.

In de afgelopen tijd hebben we gesprekken gevoerd met onderwijsprofessionals van alle deelnemende scholen. We hebben hun feedback en de laatste wetenschappelijke inzichten gebruikt om de Jaarlijn te herzien en te verbeteren.

Vanaf schooljaar 2022-2023 bieden we de Leerlijn Lezen en Schrijven aan, hét alternatief voor begrijpend lezen en voortgezet technisch lezen.

Interesse in de Leerlijn?

Interesse? Vraag een gratis demo aan via interesse@deschoolschrijver.nl, of bel vrijblijvend met onze schooladviseurs Marianne Bastianen of Rosan Limburg via 020 – 8463069 voor meer informatie of een offerte.

Waarom de Leerlijn Lezen en Schrijven van De Schoolschrijver?

Met de vernieuwde Leerlijn Lezen en Schrijven worden kinderen elke dag weer nieuwsgierig gemaakt naar verhalen en worden ze ondergedompeld in een rijke taalomgeving. Dit zijn de uitgangspunten van de Leerlijn Lezen en Schrijven:

 • Geïntegreerd lezen en schrijven
  Recent onderzoek laat wederom zien hoe belangrijk het is om de taalvakken niet als losse vakken maar geïntegreerd aan te bieden. Met de Leerlijn Lezen en Schrijven werk je van groep 3 t/m 8 met inspirerende lessen aan een doorgaande leerlijn. De lessen sluiten aan bij het referentiekader taal. Bij elk blok wordt in een oogopslag duidelijk aan welke doelen uit de verschillende taaldomeinen gewerkt wordt.
 • Kinderboekenschrijvers
  Bekende kinderboekenschrijvers (de Schoolschrijvers) geven inspirerende lees- en schrijfopdrachten. Met hun boeken en verhalen, die de nieuwsgierigheid van kinderen prikkelen, maken zij de kinderen enthousiast om te gaan lezen en schrijven en creëren zij een rijk lees- en schrijfklimaat.
 • De nieuwste kinderboeken
  Uniek aan onze methodiek is dat kinderen en leerkrachten elk jaar met 50 à 75 hedendaagse jeugdboeken kennismaken; zowel met fictie als met non-fictie. Spelenderwijs vergroten kinderen en leerkrachten hun kennis van kinderboeken en jeugdliteratuur. Daarmee openen ze de deur naar een leven lang lezen.
 • Een brede leescultuur
  De Leerlijn Lezen en Schrijven biedt een uitgewerkt programma voor zelfstandig lezen, begrijpend lezen, voorlezen en leesmotivatie. Met behulp van verdiepende boekgesprekken gekoppeld aan actuele kinderboeken.
 • Schrijven als denkvaardigheid
  Schrijven ondersteunt denk- en begripsprocessen en leidt vaak tot creativiteit. De Leerlijn Lezen en Schrijven biedt handvatten om kinderen gestructureerd te leren schrijven en geeft leerkrachten hulpmiddelen om effectieve feedback te geven op schrijfproducten.
Daarom werken wij aan leesmotivatie met de Leerlijn Lezen en Schrijven

Uit talloos (meta-)onderzoek blijkt dat intrinsieke motivatie tot betere lezers leidt. De intrinsieke motivatie van kinderen om (dieper) te lezen bevorderen wij door tegemoet te komen aan drie psychologische basisbehoeften: de behoefte aan autonomie, de behoefte aan sociale verbondenheid en de behoefte aan competentie (bron).

Deze drie basisbehoeften worden ook het ABC voor leesmotivatie genoemd en vormen een belangrijke leidraad bij de ontwikkeling van onze programma’s zoals de Leerlijn Lezen en Schrijven. Kinderen krijgen bijvoorbeeld zeggenschap over de keuze welk boek ze willen lezen, zodat het aansluit bij hun eigen belevingswereld of interesses. Ze kunnen op hun eigen tempo en niveau aan opdrachten werken en worden gestimuleerd om samen te werken. Om hun eigen competenties te stimuleren wordt bij de ontwikkeling van de lessen expliciet aandacht besteed aan de manier waarop positieve feedback gegeven wordt. Hieronder wordt duidelijk hoe wij het ABC voor leesmotivatie als leidraad hebben gebruikt voor de Leerlijn Lezen en Schrijven. 

De opbouw van de Leerlijn: 5 blokken van 8 weken

De Leerlijn Lezen en Schrijven bestaat uit 5 blokken van 8 weken met elk een eigen thema:

Blok 1: Verhaalopbouw
Blok 2: Identiteit
Blok 3: Fictie en non-fictie
Blok 4: Inspiratiebronnen
Blok 5: Poëzie

De lesactiviteiten binnen de Leerlijn Lezen en Schrijven

Binnen de Leerlijn Lezen en Schrijven voer je iedere dag een lesactiviteit van circa 30 minuten uit. Zo werk je íedere dag aan een rijke taalomgeving. In ieder blok staat lezen centraal: de leerkracht leest voor, de leerlingen lezen zelfstandig en er worden betekenisvolle gesprekken gevoerd over de boeken. De leerkracht wordt hierbij volledig ontzorgd met suggesties voor voorleesboeken en handreikingen voor de boekgesprekken na het lezen.

Elk blok start met Voorleestijd, de leerkracht kiest uit drie boeksuggesties (drie voorleesboeken met rijke taal), de Schoolschrijver leidt het boek via het digibord in en de leerkracht voert steeds een kort betekenisvol gesprek na afloop. De Schrijverslessen vormen de kern van elk blok. In deze lessen inspireren kinderboekenschrijvers de leerlingen en de leerkracht met hun boeken en geven zij lees- en schrijfopdrachten. De lesactiviteit Lees het zelf! staat in het teken van zelfstandig lezen. Tot slot is er aandacht voor het volgen van de leesontwikkeling in het onderdeel Reflectie en Meesterproef. In elk blok is er in week 8 ruimte voor uitloop. Hieronder lees je meer over de lesactiviteiten in ieder blok.

Voorleestijd

Voorlezen is een belangrijk onderdeel van goed leesonderwijs. Het draagt bij aan de taalontwikkeling van kinderen en motiveert tot zelf lezen. Met de Leerlijn Lezen en Schrijven werk je tijdens Voorleestijd aan de volgende doelen en vaardigheden:

 • Klassikaal een boek beleven en betekenis geven aan een verhaal tijdens boekgesprekken.
 • Een rijke taalomgeving creëren waarin nieuwe woorden worden geleerd, kennis wordt opgebouwd en waar aan de sociaal- emotionele ontwikkeling van kinderen wordt gewerkt.
 • Klassikaal leesstrategieën oefenen waar dat nuttig is voor tekstbegrip.

Schrijverslessen

 • De Schrijverslessen zijn de lessen van circa 30 minuten waarin bekende kinderboekenschrijvers (Schoolschrijvers) de hoofdrol spelen. Via inspirerende video’s enthousiasmeren zij de leerlingen, elke week.
 • Het thema van ieder blok wordt in de digibordlessen gepresenteerd. De leerdoelen in deze lessen vormen de basis voor de toepassing in Voorleestijd en Lees het zelf!.
 • De Schoolschrijvers geven de lees- en schrijfopdrachten, waarna de leerlingen aan de slag gaan.

Lees het zelf!

 • Het zelfstandig lezen start in week 3 van het blok. De leerkracht heeft dan al een boek voorgelezen tijdens Voorleestijd.
 • De leerkracht geeft het goede voorbeeld door tijdens Lees het zelf! ook een boek te lezen.
 • De leerkracht stelt altijd een prikkelende vraag voorafgaand aan het leesmoment en komt hier op terug aan het eind van de leestijd.
 • De leerkracht stelt een timer in (15 à 20 minuten leestijd). 
 • Dezelfde onderdelen als bij Voorleestijd komen aan bod tijdens de boekgesprekken: leesstrategieën, woordenschat, kennisopbouw en sociaal-emotionele ontwikkeling.

Reflectie en Meesterproef

Aan het einde van elk blok kijken de kinderen terug op wat ze hebben geleerd en werken ze aan het portfolio dat ze in hun map bewaren. Het blok wordt afgesloten met de Meesterproef. Dit is een toets die op de De Schoolschrijver-manier toont hoe goed de leerling in staat is om de verworven kennis toe te passen.

Dit krijg je bij de Leerlijn Lezen en Schrijven
 • Per blok een boekenhandleiding met in totaal 50 à 75 boeken per schooljaar
 • Handige bewaarmappen met werkbladen voor de kinderen
 • Toegang tot de online leeromgeving met alle digibordlessen
 • Leerkrachtenhandleiding per les
 • Jaarplanning
 • Per blok een overzicht van de referentiedoelen taal waaraan gewerkt wordt
 • Didactische handleiding voor 3-4, 5-6 en 7-8
 • Per blok een nieuwsbrief voor de ouders
 • Hand-out met instructies voor de leesconsulent
 • Elk schooljaar een les van een Schoolschrijver, live in de klas
 • Stevige start van het eerste jaar: een online instructie en een teamtraining (Academie) voor de leerkrachten door een Schoolschrijver. Herhalingsdagen optioneel te boeken
Nationaal Programma Onderwijs

De Leerlijn Lezen en Schrijven sluit aan op de menukaart met interventies van het Nationaal Programma Onderwijs. We adviseren om de Leerlijn schoolbreed af te nemen, beginnend vanaf groep 3 lopend tot en met 8, voor een langdurig effect.

Interesse in de Leerlijn? 

Vraag een gratis demo aan via interesse@deschoolschrijver.nl of bel met onze schooladviseurs Marianne Bastianen of Rosan Limburg via 020 – 8463069. Of bezoek vrijblijvend een sneak preview voor meer informatie, schrijf je hier gratis in.

Voorwaarde boeken schooljaar 2022-2023: Boek uiterlijk 1 week voor jouw zomervakantie start.

Dit zijn de Schoolschrijvers
Martine van der Horn


Als kind las ik veel. Ik woonde in een klein dorp in Friesland en reisde zo toch de hele wereld over. Later ging ik dat ook echt doen, als journalist en juf. Het duurde even voordat ik mijn eigen boek durfde te schrijven, maar nu is er dan toch echt ‘Pippa’s eiland’. Wat had ik vroeger graag een Schoolschrijver op school gehad! Het is een droom dat ik dat nu zelf mag zijn en mijn liefde voor verhalen, taal en letters kan doorgeven aan kinderen op school. Zeker weten dat zij het net zo leuk gaan vinden als ik!

Martine is bekend van haar boek: ‘Pippa’s eiland’.

Benieuwd naar Martine? Volg haar op Facebook en Instagram.

Dit zijn de Schoolschrijvers
Kelly van Kempen

Vaak denken kinderen bij schrijven alleen aan spelling, aan goed en fout en regeltjes. Maar schrijven is vrijheid! Je kunt overal naartoe. Wil je op vakantie in een vliegende auto? Dat kan. Wil je een wolf temmen in de achtertuin? Dat kan. Pak je pen en ga! En laten we ook eens kijken naar de avonturen die anderen, dus schrijvers net als jij, hebben opgeschreven. Wauw… Ja, dat had je niet gedacht hè? (Of je wist het natuurlijk al lang). Maar lezen en schrijven is te gek!

Kelly van Kempen is bekend van haar serie De Sterrensteen voor 9+ en schreef korte verhalen voor 5+. Kijk voor meer informatie op haar website of volg haar op Instagram.

Dit zijn de Schoolschrijvers
Iven Cudogham


Plezier maken met woorden en zinnen. Dat kan schrijvend, lezend of zelfs rappend. Dat vind ik leuk om te doen. En helemaal samen met kinderen. Verhalen bedenken en helemaal veranderen, door te fantaseren. Want in jouw fantasie kun je alles doen en alles worden. Ik ga dus ook heel veel leren van de kinderen. En dat is wat ik het leukst vind. Samen iets leren op een leuke manier.

Iven Cudogham is bekend van de prentenboekenreeks over Anansi de Spin.

Benieuwd naar Iven en Anansi de Spin? Kijk voor meer informatie op deze website en op Instagram.

Dit zijn de Schoolschrijvers
Evelien Feltzer

Verhalen zijn overal en je kunt van álles een verhaal maken. Ik geniet enorm van de klassenbezoeken waarin de leerlingen zichzelf, elkaar en mij verrassen door de nieuwe verhalen die ze hebben bedacht. Terwijl ze niet hadden verwacht die ooit te kunnen verzinnen. Gewoon doordat ze zijn begonnen met een woord, een zin, een tekening, een plek, een personage, een gebeurtenis, een geheim of een herinnering. 

Evelien is o.a. bekend van de boeken: De zomer waarin ik in een caravan woonde, Tien vragen aan mijn vader en Waterwatje.

Benieuwd naar Evelien? Kijk voor meer informatie op haar website.

Dit zijn de Schoolschrijvers
Lizette de Koning

Wat had ik zin om naar groep 3 te gaan; een nieuwe school, een lieve juf, maar vooral: ik zou er gaan leren lezen. Ineens lagen er honderden boeken binnen handbereik. Nog mooier werd het toen ik een jaar later ontdekte dat ik ook zélf verhalen kon schrijven. Ik ben er nooit meer mee opgehouden. Als Schoolschrijver ga ik graag samen met de kinderen op zoek naar hun eigen ‘taalgeluk’!

Lizette is o.a. bekend van de boeken over Job en Keetje, de prentenboekserie over Ootje en de Dierenarts Daantje-serie.

Benieuwd naar Lizette? Kijk op haar website of volg haar op Facebook.

Nieuws
Toine Maes nieuwe voorzitter Raad van Toezicht stichting De Schoolschrijver

De Raad van Toezicht benoemt per 1 januari 2022 Toine Maes als voorzitter. Hij neemt daarmee het voorzitterschap over van Pieter de Jong, die bijna zes jaar lang een geweldige bijdrage heeft geleverd aan de groei en versteviging van de organisatie.

Per 1 december jl. is De Schoolschrijver overgestapt van een bestuursmodel naar een Raad van Toezicht-model. Annemiek Neefjes is hiermee benoemd tot directeur-bestuurder van de stichting.

Toine Maes: ‘We weten allemaal dat taalvaardigheid en taalplezier de basis zijn voor een volwaardige deelname aan de samenleving. Het is maatschappelijk zeer relevant om daar met mens en macht aan te werken. Dat ik daar nu een bijdrage aan mag leveren door een betrokkenheid als toezichthouder bij de Schoolschrijver vind ik eervol.’

Toine Maes heeft in de rijksoverheid gewerkt, eerst bij het ministerie van OCW en vervolgens bij het ministerie van EZ. Daar was hij o.a. directeur Technologiebeleid. Daarna was hij directeur van de koepelorganisatie van alle kabelbedrijven. Vanaf 2001 was hij directeur-bestuurder van Kennisnet, de ict-organisatie voor het Nederlands onderwijs (PO, VO en MBO).

Annemiek Neefjes: ‘Met zijn achtergrond op het snijvlak van onderwijs en technologie prijst De Schoolschrijver zich gelukkig met Toine Maes als nieuwe voorzitter. De Schoolschrijver wil haar activiteiten verder integreren in het taalonderwijs op basisscholen en zo haar impact en bereik verder vergroten. Samen met de Raad van Toezicht blijven we hieraan en aan andere strategische vraagstukken werken.’

Annemiek Neefjes: ‘Ik ben Pieter de Jong dankbaar voor zijn grote betekenis voor De Schoolschrijver. Tijdens zijn zittingstermijn groeide De Schoolschrijver uit tot een landelijke en toonaangevende organisatie die in 2021 mocht toetreden tot de culturele Basisinfrastructuur van het Ministerie van OCW.’

Nieuws
Cursus creatief schrijven in de klas: meld je nu aan!

In samenwerking met Stichting Lezen organiseren we ook dit najaar de cursus ‘creatief schrijven in de klas’. Deze vierdaagse cursus is bedoeld voor leescoördinatoren/leerkrachten basisonderwijs en leesconsulenten primair onderwijs van bibliotheken. De cursus wordt beoordeeld met een 8,2 gemiddeld.

Wil jij als leerkracht of leesconsulent kinderen enthousiasmeren om te schrijven? In de cursus leer je hoe je creativiteit aan kinderen ontlokt en op gang houdt. De unieke aanpak van De Schoolschrijver en de methodiek ‘Weten waar de woorden zijn’ van Mariet Lems vormen de basis van de cursus. Na afloop ontvang je het nascholingscertificaat ‘Specialist creatief schrijven primair onderwijs’ en beschik je over alle kennis en tools om creatief schrijven (verder) te introduceren op jouw school.

Data en locaties

Een cursus bestaat uit drie lesmiddagen en een terugkommiddag die elk 2,5 uur duren.

ZwolleTilburg
Bijeenkomst1Wo 17 novemberWo 24 november
Bijeenkomst2Wo 19 januariWo 26 januari
Bijeenkomst 3Wo 30 maartWo 6 april
Terugkomdag 4Wo 25 meiWo 1 juni
Meer weten en inschrijven?

Hoe beter leescoördinatoren/leerkrachten en leesconsulenten samenwerken, hoe groter het effect op het leesonderwijs. Daarom is deze cursus speciaal bedoeld voor duo’s. Geef je op via de website van Bibliotheek Campus.

Is deze cursus niet wat je zoekt?

Kijk dan hier voor ons overige aanbod voor leerkrachten, leesconsulenten en andere leesprofessionals.