Nieuws
Stichting De Schoolschrijver zoekt bestuursleden

Stichting De Schoolschrijver is op zoek naar bestuursleden (onbezoldigde functie). Sluitingsdatum vacature: 22-06-2019

 

VACATURE BESTUURSLEDEN

Algemeen
De aanpak van De Schoolschrijver is gebaseerd op de overtuiging dat lezen en creatief schrijven – de kracht van verhalen – een fundamentele verandering teweeg kunnen brengen in de relatie van een kind tot zijn wereld. Door taalbegrip en talige expressie kunnen kinderen zich persoonlijk ontplooien, sterke relaties opbouwen en hun kansen op school en in de maatschappij verbeteren.

Om deze missie te verwezenlijken ontwikkelt De Schoolschrijver effectrijke programma’s voor kinderen in het basisonderwijs, met inzet van de beste kinderboekenauteurs en met innovatieve ICT-toepassingen. Naast een programma van een half schooljaar, voor scholen met een hoog percentage laagtaalvaardige kinderen, ontwikkelt De Schoolschrijver modulaire programma’s voor alle basisscholen: De Schoolschrijver-maand en de Academie.

De Schoolschrijver streeft ernaar om

 • Zoveel mogelijk kinderen op de basisschool in aanraking te brengen met de rijkdom van taal en literatuur, en hun woordenschat te vergroten.
 • Creativiteit in te zetten om het taalonderwijs leuker, slimmer en beter te maken.
 • Kinderen leren vertrouwen op hun eigen talenten en creativiteit.
 • Leerkrachten een nieuwe aanpak leren waarmee ze hun leerlingen een nog  betere start kunnen geven.

Om dit te realiseren zet De Schoolschrijver de allerbeste kinderboekenauteurs in om leerlingen op basisscholen taalsterk te maken en daarmee klaar voor de toekomst. De Schoolschrijvers delen hun liefde voor verhalen schrijven en de magie van taal. Ze maken van taallessen een spannend avontuur.

Organisatie en financiën
De Schoolschrijver is een ambitie-gedreven organisatie die in korte tijd uitgroeide tot voorbeeld in de letteren-educatie, twee prijzen kreeg, genomineerd werd voor de prestigieuze Astrid Lindgren Memorial Award 2018 (‘Nobelprijs voor de jeugdliteratuur’) en volop media-aandacht weet te genereren.

In de opbouw van de organisatie hanteert De Schoolschrijver drie kernwaarden.

 • Duurzaam; blijvende impact en borging van het aanbod.
 • Innovatief; maximale aansluiting bij (digitale) ontwikkelingen en veranderende behoeften van het basisonderwijs.
 • Sociaal; inclusief en gericht op het bereiken van een zo groot mogelijke diversiteit aan kinderen.

Aan De Schoolschrijver zijn ruim vijftig schrijvers verbonden. Abdelkader Benali is ambassadeur van de Stichting. Achter de Schoolschrijver staat een team van circa twaalf medewerkers dat vanuit Amsterdam nieuwe programma’s ontwikkelt en voor de organisatie tekent. Het budget is de afgelopen jaren gegroeid naar € 1.4 miljoen in 2018. Financiering van de stichting is zorgvuldig en weloverwogen opgebouwd uit een mix van fondsen, subsidies, particulieren, vrienden, samenwerkingsrelaties/partners en overige inkomsten. Het is de wens van de stichting om de groei door te zetten door nog meer ondernemerschap te tonen en zo een meer duurzame financiële basis te creëren.

Bestuur
Het bestuur van stichting De Schoolschrijver bestaat uit vijf leden. Op dit moment zijn er twee vacatures in het bestuur.

Algemene profielkenmerken lid bestuur

 • Kan kritisch en onafhankelijk bijdragen aan de besluitvorming binnen het bestuur en heeft hierbij geen tegenstrijdig belang.
 • Heeft aanvullende netwerken en is bereid deze ten bate van de stichting in te zetten.
 • Heeft hart voor de missie en doelstellingen van de stichting.
 • Kan bijdragen aan de ingezette groei en realisatie van de impact.
 • Heeft een open houding waarin samen aanpakken centraal staat.
 • Is te kenmerken als een verbindend persoon, een ondersteuner, weet actief contact tussen partijen te leggen.
 • Draagt bij aan de sfeer binnen het bestuur waar constructief en samenwerkingsgericht gewerkt en vergaderd wordt.
 • Is als mens flexibel, laagdrempelig en prettig in de omgang.

Specifieke wensen voor de twee nieuwe bestuursleden

 1. Een kandidaat met een goed netwerk in het bedrijfsleven, liefst met kennis van
  fondsenwerving / marketing.
 2. Een kandidaat met een goed (politiek)netwerk in het openbaar bestuur, liefst met kennis van onderwijs / educatie.

Vanwege de groei en professionalisering van de organisatie is het voornemen om in de komende periode nadere verkenningen te doen naar de transitie van het bestuurs- naar het Raad van Toezichtmodel. Daarmee komen verantwoordelijkheden en bevoegdheden anders te liggen in de samenwerking en is een andere invulling van de diverse rollen aan de orde.

Competenties
Teamspeler, open, flexibel, betrokken, communicatief, inspirerend.

Overige zaken
Stichting De Schoolschrijver heeft de ANBI status en volgt de aanbevelingen van goed bestuur in de Culturele Sector (www.governancecodecultuur.nl). Conform de eigen principes van inclusiviteit en diversiteit nodigt het bestuur, in aanvulling op het huidige team, jonge, vrouwelijke en kandidaten met een multiculturele achtergrond uit om te reageren op de vacatures.

Vergaderingen zijn circa vijf keer per jaar. Informeel contact is er regelmatig. Bestuursleden verrichten hun werkzaamheden op vrijwillige basis (onkosten kunnen worden vergoed). Bestuursleden worden benoemd voor een zittingsduur van drie jaar. Er zijn maximaal twee zittingstermijnen. Er wordt een rooster van aftreden gehanteerd.

Solliciteren
Kun je je hierin vinden? Neem dan voor meer informatie contact op met Elisabeth Dielesen via elisabeth@cultuur-ondernemen.nl en/of mail haar voor 22 juni je motivatie met cv o.v.v. ‘Vacature bestuurslid’.

 

 

Filmpjes

Filmpje bij lesbrief Spelen met fantasiewoorden
‘Doosje met lettergrepen’ met Fabien van der Ham

Filmpje bij lesbrief Superhelden
‘Superhelden’ met Schoolschrijver Marcel van Driel

Filmpje bij lesbrief Buitengewone woorden
‘Het mooiste woord’ met Aby Hartog

Filmpje bij lesbrief Spanning zonder actie
‘Spanning zonder actie’ met Claudia de Jong

Schoolschrijvers
Mirjam Oldenhave


Een verhaal verzinnen, dat kan iedereen. Droevig, spannend, grappig of alles tegelijk… Geen probleem! Maar een verhaal opschrijven, dat is lastiger. Gelukkig zijn er heel veel tips en trucjes om het makkelijker te maken. De Schoolschrijvers kunnen jullie daarmee helpen. Veel plezier allemaal, ik ben heel benieuwd naar jullie verhalen!

Mirjam werkt mee aan De Schoolschrijver-maand. Ze is o.a. bekend van de boeken over Mees Kees. Kijk voor meer informatie op haar website of volg haar op Facebook en Twitter.

Facebook
Twitter
Instagram