Nieuws
Raad voor Cultuur adviseert: versterk letterensector met De Schoolschrijver

Stichting De Schoolschrijver ‘vervult een essentiële rol op het gebied van leesbevordering’, aldus de Raad voor Cultuur in het vandaag verschenen Advies Cultuur dichtbij, dicht bij cultuur. De Raad stelt dat stichting De Schoolschrijver een plaats moet krijgen binnen de basisinfrastructuur (BIS) van de letterensector, om daarmee de infrastructuur rondom leesbevordering sterker te maken.

De Raad adviseert OCW-minister van Engelshoven met dit rapport over het culturele stelsel 2021 – 2024. Volgens de Raad onderscheidt De Schoolschrijver zich van andere organisaties die werken aan leesbevordering, omdat ze ook de leerkrachten en ouders, bibliotheken en Pabo’s erbij betrekt. Ook slaagt De Schoolschrijver erin onderwijs met letteren te verbinden. Daarnaast zet De Schoolschrijver online programma’s en technologische innovatie in om leerlingen te motiveren voor lezen en schrijven.

Annemiek Neefjes, directeur van De Schoolschrijver: ‘Dit advies is een fantastische erkenning van de toegevoegde, versterkende waarde die we hebben voor de infrastructuur van leesbevordering. Recente cijfers over taalachterstand en lage leesmotivatie geven aan hoe urgent een structurele educatieve aandacht is voor lezen en schrijven. We hopen van harte dat minister van Engelshoven dit advies van de Raad voor Cultuur overneemt.’

Nieuws
Annemiek Neefjes bij RTL4 over De Schoolschrijver

Annemiek Neefjes, directeur van De Schoolschrijver, was op RTL 4 in het programma ‘5 uur Live’, gepresenteerd door Daphne Bunskoek. Dankzij de gift van de VriendenLoterij kan De Schoolschrijver innoveren en uitbreiden. In de uitzending vertelt Annemiek over deze welkome schenking en over de noodzaak om kinderen al op jonge leeftijd te laten zien hoe leuk lezen en schrijven is.

RTL4 – 5 uur Live 14 februari 17.00 – 18.00

 

Nieuws
VriendenLoterij schenkt 536.000 euro aan De Schoolschrijver

Irene Moors heeft namens de VriendenLoterij een cheque van 536.000 euro overhandigd aan stichting De Schoolschrijver. Dankzij de deelnemers van de VriendenLoterij kan De Schoolschrijver zich richten op verdere groei en innovatie om zo meer kinderen in Nederland een taalsterke toekomst te bieden.

Een op de tien kinderen in Nederland loopt het risico later laaggeletterd te worden. Stichting De Schoolschrijver ontwikkelt creatieve en effectrijke programma’s voor kinderen op de basisschool. Hierbij spelen kinderboekenschrijvers – de Schoolschrijvers – een belangrijke rol. Met hun taalgevoel en verbeeldingskracht helpen zij kinderen het plezier van lezen en schrijven ontdekken en daarmee de rijkdom van taal. Met deze programma’s helpen we laaggeletterdheid voorkomen bij kinderen in de cruciale leeftijd van 6 tot 12 jaar.

Annemiek Neefjes, oprichter en directeur van stichting De Schoolschrijver: ‘We zijn waanzinnig blij met deze belangrijke gift. Hiermee kunnen we ons aanbod verder ontwikkelen en landelijk verder groeien. We gaan ervoor zorgen dat nog meer kinderen in Nederland taalsterk worden, en daarmee goed voorbereid zijn op hun toekomst. We bedanken alle deelnemers van de VriendenLoterij!’

Dorine Manson, Managing Director VriendenLoterij: ‘Voor ieder kind zijn taalbegrip en -expressie voorwaarden voor relaties bouwen, weerbaarheid, betere kansen op school en in de maatschappij. Kinderen die met plezier lezen, worden beter in taal en kunnen zich persoonlijk meer ontplooien. Wij vinden het daarom belangrijk om organisaties, zoals stichting De Schoolschrijver, te steunen met vernieuwende en prikkelende initiatieven zodat kinderen enthousiast worden om te lezen en schrijven.’

Leesmotivatie dé sleutel tot een geletterde generatie

Als het om leesplezier gaat, bungelt Nederland onderaan in een onderzoek onder vijftig landen (PIRLS 2018). Ruim 25 procent van alle basisschoolkinderen gaat van school met een leesachterstand van twee jaar (Inspectie van het Onderwijs, 2018). Leesmotivatie is een belangrijke sleutel tot het voorkomen van een taalachterstand.

De aanpak van stichting De Schoolschrijver

Vanaf de oprichting in 2010 biedt De Schoolschrijver een halfjaarprogramma voor taalzwakke basisscholen, een interventie waarbij een kinderboekenschrijver als Schoolschrijver een halfjaar aan een basisschool verbonden is. Jaarlijks kunnen vijftig scholen aan dit programma deelnemen. Inmiddels zijn hiermee meer dan 30.000 kinderen, hun leerkrachten en ouders bereikt. Op basis van het succes van dit halfjaarprogramma is ook De Schoolschrijver-maand ontwikkeld, een interactief programma met verhalen, filmpjes en opdrachten van Schoolschrijvers. De Schoolschrijver werkt structureel samen met landelijke partijen zoals Stichting Lezen, het Kinderboekenmuseum, bibliotheken, scholen en gemeenten.

Innovatie

Dankzij de gift van de VriendenLoterij kan De Schoolschrijver de komende jaren verder (digitaal) innoveren, steeds maximaal aansluitend bij de belevingswereld van kinderen. Ook kan De Schoolschrijver doorgroeien en meer kinderen in heel Nederland bereiken. In 2020 – 2021 wil De Schoolschrijver 70.000 kinderen op ruim 400 basisscholen bereiken.

Miljoenen voor gezondheid en welzijn in Nederland

De schenking aan Stichting De Schoolschrijver is bekendgemaakt in de aanloop naar het jaarlijkse Goed Geld Gala van de VriendenLoterij dat op 11 februari plaatsvindt in Het Scheepvaartmuseum in Amsterdam. Dankzij de deelnemers aan de VriendenLoterij gaan er dit jaar weer miljoenen naar goede doelen die zich inzetten voor welzijn en gezondheid in Nederland. De VriendenLoterij steunt inmiddels meer dan 50 (gezondheids)fondsen en organisaties die een extra steuntje in de rug geven aan mensen die dat nodig hebben om mee te doen in de samenleving. De deelnemers hebben ook de mogelijkheid om organisaties en clubs te steunen waar zij zich mee verbonden voelen. Deelnemers spelen op die manier inmiddels al mee voor meer dan 3300 clubs, verenigingen en stichtingen. Zo leveren zij direct een bijdrage aan de samenleving.

Nieuws
Schoolschrijver Aby Hartog opent 9e editie halfjaarprogramma

Aby Hartog is op OBS de Krijtmolen in Amsterdam Noord ingehuldigd tot hun Schoolschrijver. Hij zit vol creatieve plannen om de kinderen op ‘zijn’ basisschool de komende maanden te inspireren tot lezen, schrijven en vertellen. Deze inhuldiging was ook de officiële start van de landelijke (9e!) editie van het halfjaarprogramma van De Schoolschrijver 2018-2019

Hartog vertelde tijdens een feestelijke ceremonie aan alle kinderen van zijn school het verhaal Oehoe ratel retteketet tsjing boem pling! Daarna kreeg hij onder groot applaus de officiële De Schoolschrijver-sjerp omgehangen door presentator Erik van Muiswinkel en leerling Adrianna (8). (foto: Chris van Houts)

Een Schoolschrijver verbindt zich een half schooljaar aan een school, en komt elke week een dag lang het leesplezier en de schrijfvaardigheid van leerlingen stimuleren.

Vanaf januari 2019 starten in totaal 43 Schoolschrijvers op 50 basisscholen door heel Nederland. Er zijn inhuldigingen van Schoolschrijvers in Den Haag, Heerenveen, Helmond, Maastricht, Roodeschool, Rotterdam, Amsterdam en Schiedam.

Foto’s van startfeesten vindt u hier

Facebook
Twitter
Instagram