Lezen, schrijven, taalplezier op de basisschool
Tips
Vakantieleesbingo’s voor de kerstvakantie

Het is belangrijk dat we allemaal blijven lezen tijdens de vakantie, zodat het leesniveau niet omlaag gaat. Speciaal voor de kerstvakantie heeft De Schoolschrijver daarom 3 verschillende leesbingo’s gemaakt (download-knop onder de afbeelding). Laat de kinderen alle 14 vakjes afvinken wanneer ze een leesopdracht hebben uitgevoerd, en doe zelf als leerkracht of ouder ook mee.

Als experts in effectief en creatief taalonderwijs weten wij goed hoe je kinderen moet laten warmlopen voor lezen en schrijven. Interesse in ons aanbod? Download nu een gratis proefles, of volg online een gratis sneak preview voor meer inspiratie en informatie.


Nieuws
Structureel sterke lezers en schrijvers in de klas, gefinancierd met Nationaal Programma Onderwijs

Alle scholen krijgen via het Nationaal Programma Onderwijs, opgezet door het ministerie van OCW, extra budget voor het wegwerken van vertragingen en het verbeteren van het onderwijs gedurende 2 jaar.

De Schoolschrijver biedt diverse mogelijkheden – passend binnen de NPO-menukaart – voor sterkere lezers en schrijvers in de klas. Of het nu gaat om de structurele Jaarlijn, een van de 8 maandprogramma’s of onze speciale Academie-trainingen voor leerkrachten, we vertellen er graag meer over tijdens onze gratis online sneak previews.

De interventies van het Nationaal Programma Onderwijs en De Schoolschrijver

Via het Nationaal Programma Onderwijs mag je dus alle programma’s van De Schoolschrijver inzetten om de lees- en schrijfvaardigheid van kinderen op de basisschool te verbeteren. Want onze lesprogramma’s zijn niet alleen bewezen effectief, ze beslaan ook meerdere interventies uit de menukaart van het Nationaal Programma Onderwijs (zie de tabel). Daarbij is onze Jaarlijn Lezen en Schrijven de meest structurele, duurzame aanpak, met een schoolbreed programma voor groep 3 tot en met 8. (Lees hier meer over de Jaarlijn)

Toelichting op de interventies
Leren van en met medeleerlingen, feedback, samenwerkend leren (B)

Onze lesprogramma’s bevatten, naast klassikale onderdelen, werkvormen waarbij de kinderen elkaar in duo’s of groepjes helpen om tot een beter verhaal of gedicht te komen. Daarbij leren ze aan de hand van criteria feedback te geven op elkaars verhalen en op boeken die ze gelezen hebben. Wat is er goed aan, wat ontbreekt er, en wat kan er beter? Zo leren ze van en met elkaar, en leren ze een verhaal beoordelen.

Beheersingsgericht leren (B)

Leerlingen werken in onze programma’s in kleine stukjes toe naar een eindproduct. Zo leren ze stapsgewijs nieuwe criteria voor een goed verhaal herkennen en toepassen. Twee voorbeelden:

  • Bij een schrijfopdracht bedenken leerlingen eerst een hoofdpersoon; daarna verzinnen ze een probleem voor de hoofdpersoon, en daarna bedenken ze hoe de hoofdpersoon het oplost. Pas daarna beginnen ze met schrijven.
  • In een andere opdracht (Jaarlijn) luisteren leerlingen naar boekfragmenten uit één genre. Na afloop bepaalt ieder kind of het dit soort boeken zelf graag wil lezen, en schrijft dat op. Aan het einde van de serie lessen hebben alle kinderen een persoonlijke leesvoorkeurenkaart om mee te nemen naar de bibliotheek of de boekwinkel. Daarmee kunnen ze makkelijker zelf een aansprekend boek uitzoeken.
Welbevinden vergroten (C)

Iedere schrijfopdracht van De Schoolschrijver geeft leerlingen ruimte om ze het persoonlijke verhaal te laten schrijven dat zij graag willen vertellen. Aan het eind van iedere opdracht is er tijd om een aantal leerlingen hun verhaal voor te laten lezen. Het applaus en de reacties van hun klasgenoten vergroten hun zelfvertrouwen en zelfacceptatie. Ze beseffen dat ze trots mogen zijn op hun verhaal.

Sociaal-emotionele ontwikkeling (C)

In onze lessen komen tientallen kinderboeken en (voor)leesfragmenten voorbij. Die vormen een goede ingang voor klassengesprekken over levensbeschouwelijke onderwerpen, waarbij leerlingen dieper ingaan op de levens en problemen van de personages.

Metacognitie en zelfregulerend leren (D)

In elk blok van de Jaarlijn wordt leerlingen na 6 lessen gevraagd te reflecteren en na te gaan wat zij hebben geleerd. In groep 5 tot en met 8 verbinden de leerlingen het geleerde uit les 1 tot en met 4 bovendien aan andere zaakvakken. Ze kunnen bijvoorbeeld naar aanleiding van een verhaalfragment uit een boek (lezen) een onderzoekje doen naar een dier (biologie) en daarover een verhalende tekst maken (schrijven).

Ouderbetrokkenheid (F)

Wij vinden het belangrijk dat ook de ouders zoveel mogelijk betrokken zijn bij de lees- en schrijfontwikkeling van hun kinderen. Daarom bevatten onze lesprogramma’s componenten om hen erbij te betrekken. Zo krijgen ze een lijst met boekentips die ze kunnen meenemen naar de bibliotheek of boekwinkel, zodat ze de boeken uit de lessen ook thuis kunnen aanbieden of voorlezen.

De Academie-trainingen: meer deskundigheid voor de leerkracht (B, D)

Academie-trainingen werken aan de deskundigheidsbevordering van leerkrachten en leesconsulenten. Deze leren in korte tijd zelf opdrachten maken volgens onze aanpak, waarin beheersingsgericht leren, samenwerkend leren en zelfregulerend leren aan bod komen. Dit gebeurt op een creatieve manier die uitgaat van de intrinsieke motivatie van de leerling. Cursisten leren in de training ook effectieve feedback geven op de creatieve producten van leerlingen, zodat die worden gemotiveerd om te blijven lezen en te schrijven. Academie-trainingen zijn een vast onderdeel van de Jaarlijn, maar zijn ook los te boeken of in combinatie met een maandprogramma.

Schrijf je gratis in voor een online sneak preview

Of het nu gaat om de Jaarlijn, een maandprogramma of een Academie, we vertellen er graag meer over tijdens een van onze online sneak previews. Gerichte vragen? Dan kun je een-op-een afspreken met een van onze schooladviseurs via interesse@deschoolschrijver.nl of 020–8463069.

Nieuws
Huisarrest – online voorleesserie

Online voorleesserie over kinderen in quarantaine – geschreven en voorgelezen door Schoolschrijvers. Ideaal voor thuis of op school.

Maak kennis met Huisarrest, een elfdelige serie voorleesverhalen over kinderen die vanwege een virus hun huis niet mogen verlaten. De serie is geschreven en wordt voorgelezen door elf bekende kinderboekenschrijvers. De eerste aflevering is van Maren Stoffels; de dag erna wordt het verhaal verder verteld door collega-schrijver Anna van Praag. Andere schrijvers zijn onder anderen Pieter Koolwijk, Marcel van Driel, Sanne Rooseboom, Abdelkader Benali en Janneke Schotveld. Alle schrijvers filmden hun voorleessessie vanuit hun eigen huis.

Voorleespauze en een e-book

Huisarrest is een initiatief van stichting De Schoolschrijver en KB, de nationale bibliotheek, om basisscholen te helpen op afstand leesplezier te bieden aan kinderen. De serie laat kinderen thuis genieten van verhalen, naast het huiswerk dat ze moeten doen. In Huisarrest geeft de schrijver na het voorlezen ook een boekentip. Kinderen die lid zijn van de Bibliotheek kunnen dit e-book direct lenen via de site van Jeugdbibliotheek (tot 18 jaar gratis).

Bekijk en beluister alle elf de afleveringen, Hier beschikbaar.

Annemiek Neefjes, directeur De Schoolschrijver: ‘Voor veel kinderen is het erg wennen, ineens lesdagen thuis. Luisteren naar een mooi verhaal van een echte schrijver is dan een heel fijne onderbreking. We hebben bewust gekozen voor een actuele setting. Kinderen herkennen zich in de situatie en zullen ontdekken dat juist verhalen en verbeeldingskracht helpen om met ingewikkelde situaties om te gaan. Met deze serie is de eerste kinder-Decamerone geboren.’

De 4 beste tips voor lezen en schrijven in de klas of thuis, coronaproof

Opdrachten, filmpjes en lessen

Hoe kun je kinderen van groep 3 tot en met 8 in deze tijd inspirerend en betekenisvol aan de slag zetten met lezen en schrijven? Als experts in effectief en creatief taalonderwijs weten wij goed hoe je kinderen moet laten warmlopen voor lezen en schrijven. Daarom zetten we hier voor leerkrachten, leesconsulenten en ouders een aantal mogelijkheden op een rij om kinderen in de klas en thuis te stimuleren. Alle tips zijn voorbeelden van of verwant met onze lesprogramma’s voor basisscholen. Interesse? Download nu een gratis proefles, of volg online een gratis sneak preview voor meer inspiratie en informatie. Ook bieden we inspirerende trainingen voor leerkrachten en leesconsulenten.

Tip 1: 19 lees- en schrijfopdrachten voor meer lees- en schrijfplezier thuis én in de klas

De Schoolschrijvers hebben 19 (!) inspirerende lees- en schrijfopdrachten gemaakt voor thuis of in de klas. Doe de Superheldenopdracht met Marcel van Driel. Of houd net als Annemarie Bon een dagelijks dagboekritueel, voor een mooie dagafsluiting. De opdrachten zijn zelfstandig uit te voeren, en goed voor 10 tot 15 minuten schrijf- en/of leesplezier per dag. En je kunt ze naar wens nog uitbouwen naar meer. Bekijk hier de hele serie gratis lees- en schrijfopdrachten.

Tip 2: Huisarrest, de online verhalenserie over kinderen in quarantaine

Laat je elke dag tien minuten voorlezen door bekende kinderboekenschrijvers! Huisarrest is de elfdelige online verhalenserie, gemaakt door De Schoolschrijver. Het gaat over kinderen die in quarantaine moeten vanwege een virus. Geschreven, thuis gefilmd en voorgelezen door tien Schoolschrijvers. Maren Stoffels doet aflevering 1. In de dagen erna volgen onder anderen Anna van Praag, Janny van der Molen, Simon van der Geest en Abdelkader Benali. Volg hier alle 11 verhalen. Bonus: elk verhaal wordt afgesloten met een boekentip, en die boeken zijn ook online te leen als je (gratis) lid wordt van de Jeugdbibliotheek.

Tip 3: Onderwijs op afstand met bijvoorbeeld Van Kop tot Staart en Zin in Verzinnen

Scholen die kiezen voor onderwijs op afstand, kunnen goed uit de voeten met de effectieve en creatieve lesprogramma’s Zin in Verzinnen (zes lessen, groep 3-4) en Van Kop tot Staart (4 lessen, groep 5-6 en groep 7-8), maar ook de andere 5 lesprogramma’s zijn goed inzetbaar. Met video’s van bekende kinderboekenschrijvers met schrijfopdrachten en leesfragmenten. Ze zijn ook op afstand te verzorgen door de leerkracht, eventueel aangevuld met een online slotles van een van de Schoolschrijvers zelf.

Wil je meer informatie of advies, neem dan contact op met onze schooladviseurs Marianne of Rosan via interesse@deschoolschrijver.nl, of volg binnenkort een van de gratis online sneak previews over deze maandprogramma’s.

Tip 4: Boeken voor kinderen, om zelf te lezen of voor te lezen

In ons populaire boekengidsje vind je een aantal favoriete boeken van Schoolschrijvers, die ze ook vaak gebruiken in hun lessen. Alle boeken zijn te lenen via de Online Bibliotheek. Als je lid bent van de bibliotheek (tot 18 jaar is dat gratis!) kun je op deze website de boeken online, als e-book en/of als luisterboek lenen. En weet je niet waar je moet beginnen in het aanbod aan kinderboeken? Vraag voor tips eens de boekhandel (mail! bel!) of leen ze bij de bibliotheek. Bij sommige bibliotheken kun je online reserveren en ze daarna afhalen. Leesconsulenten helpen je graag aan tips. Een alternatieve bron van boeken is de online Jeugdbibliotheek – lid worden is gratis voor kinderen. En online lenen kan dan ook!

Zo financier je De Schoolschrijver in 2021-2022
8 actuele subsidies en regelingen voor het vergroten van het leesplezier en het versterken van de leesvaardigheid op school in 2021

Scholen en bibliotheken kunnen geregeld een beroep doen op subsidies en regelingen voor cultuureducatie en leesbevordering. Wil je de leesvaardigheid op de basisschool verbeteren en onze lesprogramma’s boeken? Hieronder vind je een aantal suggesties om onze programma’s te financieren. Lees bij iedere suggestie goed de voorwaarden op de site van de subsidieverstrekker.

1. Nationaal Programma Onderwijs 2021-2022, gemiddeld 180.000 euro per basisschool

Het Nationaal Programma Onderwijs, van het ministerie van OCW, is gericht op herstel én ontwikkeling van het onderwijs, op het inhalen én compenseren van vertraging, en op het ondersteunen van iedereen in het onderwijs die het moeilijk heeft. Met dit programma wordt het totale onderwijs meerjarig ondersteund om de gevolgen van de coronacrisis te ondervangen. In totaal wordt 8,5 miljard euro geïnvesteerd.

Elke school krijgt vanaf komend schooljaar extra geld om leerlingen heel gericht te helpen, ook op sociaal-emotioneel gebied. Leraren bepalen mede hoe dit geld wordt ingezet. Zij kunnen kiezen uit bewezen effectieve maatregelen zoals gerichte taalprogramma’s zoals van De Schoolschrijver, bijles in kleine groepjes en of samenwerking met bibliotheken op het gebied van lezen. De ongeveer 6.600 basisscholen ontvangen hiervoor komend schooljaar gemiddeld 180.000 euro per school. Meer informatie vind je hier.

2. Kortingsactie 2022 – 150 euro korting op live lessen van een dichter van De Schoolschrijver

Tussen 15 november 2021 en 2 februari 2022 kunnen basisscholen en bibliotheken onze maandprogramma’s rond poëzie boeken met een korting van 150 euro per programma. De korting is mede mogelijk gemaakt door het Nederlands Letterenfonds en van toepassing op de maandprogramma’s Taalkabaal! (3-4) en Dichtgeheimen (5-6/7-8) met een live gastles van een dichter (Schoolschrijver). De programma’s moeten uiterlijk 28 februari 2022 zijn gestart. Lees hier meer.

3. Cultuurbudget inzetten

Veel scholen vergeten in de drukte hun begrote cultuurbudget op te maken. Dat is jammer, want daarmee kun je onze programma’s boeken – en desnoods voor een volgend jaar inplannen. De programma’s van De Schoolschrijver vallen ook onder de bestedingsmogelijkheden van bijvoorbeeld Cultuur met Kwaliteit (CmK).

4. Jeugdeducatiefonds (JEF)

Voor scholen die zijn aangesloten bij Jeugdeducatiefonds (JEF) hebben we speciale mogelijkheden met een uitgebreid taalprogramma voor zowel leerlingen als leerkrachten. Kijk hier voor de mogelijkheden.

5. Samenwerking met De bibliotheek op school 

Het kan voor scholen lonend zijn om eens af te spreken met de leesconsulenten van de bibliotheek in hun gemeente. Want veel bibliotheken hebben via De bibliotheek op school (dBos) toegang tot subsidies die inzetbaar zijn voor leesbevorderingsprogramma’s. Soms kan één bibliotheek tussen de tien en vijftig schoolklassen tegelijk een Schoolschrijver-programma aanbieden. Steeds meer leesconsulenten hebben ook trainingen gevolgd bij De Schoolschrijver en kunnen daarom deskundig advies geven over programmakeuze, boekentips, schrijversbezoeken en extra stimulerende oefeningen in lezen en schrijven.

6. Scholingsbudget voor leerkrachten

Leerkrachten op de basisschool hebben een scholingsbudget of persoonlijk opleidingsbudget waar ze per jaar een bepaald bedrag uit mogen opnemen om te besteden aan professionalisering. Dit wordt vaak via de scholenkoepels geregeld.  Dit budget kunnen ze bijvoorbeeld inzetten om het hele lerarenteam te trainen bij De Schoolschrijver. Natuurlijk kunnen alle trainingen tegenwoordig ook online plaatsvinden.  Lees hier alles over ons aanbod voor volwassenen. Tip: wil je weten of onze aanpak wat voor jouw school is? Houd dan onze agenda in de gaten. We organiseren regelmatig gratis sneak previews voor leerkrachten of leesconsulenten, waarbij je in een half uur live online wordt bijgepraat en waarin je praktijkvoorbeelden krijgt van een Schoolschrijver.

7. Landelijke overheid: lumpsumbudget en prestatiebox

De lumpsum is de financiële bijdrage van het Ministerie van OCW aan Nederlandse scholen.  Schoolbesturen kiezen zelf hoe ze dit geld inzetten, en ontvangen in de lumpsumbekostiging ook een bedrag voor de zogenoemde prestatiebox

8. Amsterdamse scholen: vouchers

In Amsterdam is jaarlijks budget beschikbaar gesteld voor culturele activiteiten voor alle leerlingen in het basisonderwijs. Elke Amsterdamse basisschool krijgt aan het begin van het schooljaar een bedrag per leerling toegekend. Op Voucherbeheer Amsterdam kan elke school zien hoeveel budget er totaal te besteden is. Ook is het mogelijk om subsidie aan te vragen uit de VLoA. De aanvraagtermijn voor 2022 is nog niet bekend, houd deze website in de gaten voor meer informatie.

Wat kun je met subsidie bij De Schoolschrijver ?

Wat onze adviseurs voor je kunnen doen is na een intakegesprek een voorstel maken voor effectieve invulling van extra taalonderwijs en ondersteuning van leesonderwijs. Vanaf 100 euro per klas kan er heel veel. Denk bijvoorbeeld aan

  • De Schoolschrijver maandprogramma’s. Rijk assortiment lessen voor groep 3 tot en met 8, voor een effectieve boost van ca 4 weken in lezen, leesmotivatie en schrijven. Digibordlessen, dus ook thuis in te zetten. Stapelbaar, en te combineren met live schrijver. Lees hier meer.
  • Academie: Teamtraining voor leerkrachten & leesconsulenten in onze aanpak. Ze leren lezen en schrijven bij kinderen te stimuleren en zelf aansprekende lessen te maken. Met opties rond o.a. leesmotivatie brengen, hulp bij nieuwkomersonderwijs, diversiteit in kinderboeken, hoe zelf onderwerpen verzinnen. Lees hier meer.
  • Een jaar lang, schoolbreed aan de slag plus schrijversbezoek, plus leerkrachtentraining? Dat kan vanaf september 2021 met onze nieuwe Jaarlijn Lezen en Schrijven.

Ideeën opgedaan? Neem contact op met onze adviseurs Marianne Bastianen en Rosan Limburg via interesse@deschoolschrijver.nl

Persbericht
Start Zeeuws leesoffensief met ZB Bibliotheek van Zeeland

ZB Bibliotheek van Zeeland is in samenwerking met De Schoolschrijver een leesoffensief gestart voor Zeeuwse basisscholen. De feestelijke aftrap van dit Zeeuwse leesoffensief vond plaats op 22 september in de Zeeuwse Bibliotheek (ZB) Middelburg. Aanwezig waren de Veerse wethouder van cultuur Pieter Wisse (foto midden), Anne Buteijn van ZB Bibliotheek van Zeeland (foto rechts) en Schoolschrijver Marlies Verhelst.

Lesprogramma’s met Schoolschrijvers en training voor leerkrachten

Dit najaar starten basisscholen uit Vlissingen, Oost-Souburg, Vrouwenpolder, Serooskerke en Middelburg met een maandprogramma van De Schoolschrijver. De serie lessen rond lezen en schrijven wordt afgesloten met een gastles van kinderboekenschrijvers – de zogeheten Schoolschrijvers – als Marlies Verhelst, Chinouk Thijssen en Marco Kunst. Als voorbereiding op de maandprogramma’s kregen tijdens de aftrap de leerkrachten van de deelnemende basisscholen een training van Marlies Verhelst. Zij gaf les over creatief schrijven en leesplezier aanjagen volgens de aanpak van De Schoolschrijver. De leerkrachten werden daarna zelf aan het werk gezet.

Waarom een Leesoffensief?

Nederlandse kinderen lezen steeds minder vaak, minder goed en met steeds minder plezier (bron: Onderwijsraad). Dat gaat ten koste van hun kansen op school en later in de samenleving. Onder de noemer Leesoffensief zetten talrijke organisaties zich in om het tij van de leescrisis te keren. Het Zeeuwse leesoffensief i.s.m. De Schoolschrijver is hier een mooi voorbeeld van. De financiering is tot stand gekomen met behulp van de landelijke subsidieregeling Leesoffensief, een initiatief van de Koninklijke Bibliotheek.

Samen optrekken voor leesplezier

Karien Krijt, specialist Educatie bij ZB Bibliotheek van Zeeland: ‘De Schoolschrijver & ZB gaan samen voor leesplezier.’
Annemiek Neefjes, oprichter en directeur van De Schoolschrijver: ‘De huidige leescrisis kun je alleen bestrijden door krachten te bundelen. De Schoolschrijver is verheugd om in het Leesoffensief samen op te trekken met ZB Bibliotheek van Zeeland. Met elkaar zorgen we voor enthousiaste en sterke lezers en verhalenschrijvers, die graag en gemakkelijk de weg naar boeken en de bibliotheek weten te vinden.’

Interesse in een eigen leesoffensief?

Heb je ook interesse in een regionaal leesoffensief? Neem contact op met Rosan Limburg, adviseur bibliotheken en basisonderwijs.

Media en pers Nieuws
Joke van Leeuwen schrijft Kinderboekenweek-gedicht, mét lees- en schrijfopdracht van De Schoolschrijver

Kinderboekenschrijver, Schoolschrijver en dichter Joke van Leeuwen schrijft dit jaar speciaal voor de Kinderboekenweek een gedicht rond het thema ‘Worden wat je wil’. De CPNB heeft het gedicht van Joke van Leeuwen ook opgenomen in het speciale lespakket dat in de Kinderboekenweek zal worden ingezet op basisscholen door heel Nederland.

Stichting De Schoolschrijver heeft in samenwerking met de CPNB een interactieve lees- en schrijfopdracht aan het lespakket toegevoegd, met Joke van Leeuwen in de hoofdrol. De schrijfster laat de klas in een video kennismaken met gedichten lezen én zelf gedichten verzinnen. Daarna gaat de klas het gedicht lezen en krijgen ze opdrachten om samen met de leerkracht zélf aan de slag te gaan. Zo wordt de klas aangemoedigd niet alleen gedichten te lezen maar ook zelf te gaan schrijven over ‘Worden wat je wil’. Dat geeft een mooie extra impuls aan de Kinderboekenweek.

Heb je dit lespakket gemist? En wil je wel poëzie lezen en schrijven met je klas, of zelfs met de hele school? Dan is ons digibordprogramma ‘Dichtgeheimen‘, inclusief een les van Joke van Leeuwen, iets voor jouw school. Dit programma omvat vier tot vijf lessen voor groep 5-6 en/of voor groep 7-8. Voor de jongste beginnende dichters en lezers is er het digibordprogramma ‘Taalkabaal’, met zes tot zeven korte lessen voor groep 3-4.

Nieuws
De Schoolschrijver genomineerd voor Joy of Reading Award 2021

De Schoolschrijver is zeer vereerd met haar nominatie voor de internationale Joy of Reading Award 2021. De Joy of Reading Award is een internationale prijs voor organisaties die op tal van succesvolle en innovatieve manieren leesplezier uitdragen en daarmee het lezen onder kinderen structureel bevorderen. Een mooie uitspraak van de jury: de organisaties ‘hebben allemaal een hoge mate van creativiteit, inventiviteit en de drive om een verschil te maken in de lokale gemeenschap’. Naast De Schoolschrijver waren er vijf andere genomineerde organisaties, uit Jordanië, Peru, Zuid-Afrika, Oeganda en Denemarken.

‘Ground breaking initiatives’

De internationale jury van de Joy of Reading Award was vol lof over alle organisaties en prees de originele ground breaking initiatives waarmee zij hun missies uitdragen. De Schoolschrijver kreeg complimenten over de manier waarop zij schrijvers en ouders inzet bij haar programma’s, en over de langetermijnvisie om leesplezier duurzaam en daarmee nog effectiever te verspreiden. Tijdens de prijsuitreiking op de Next Library-conferentie van 3 juni presenteerden we ons met deze video:

De winnaar van 2021

Tijdens de internationale Next Library-conferentie in Aarhus (Denemarken) werd op 3 juni de Za’atari Camp Libraries uit Jordanië tot winnaar uitgeroepen. ZCL is een samenwerkingsverband van 12 bibliotheken, mede opgezet en beheerd door bewoners van een vluchtelingenkamp en 6 NGO’s. Hun samenwerking omvat onder andere activiteiten als leesclubs, schrijfclubs, een project rond cultureel erfgoed, dienstverlening met leesadviezen en een programma voor maatschappelijk werk.

Nieuws Persbericht
Minister van Engelshoven vol lof over De Schoolschrijver-aanpak

Demissionair minister Ingrid van Engelshoven (D66) van het ministerie van OCW kijkt over de verkiezingen heen en hoopt op een regeerakkoord dat ‘die ene cruciale zin gaat bevatten over het belang van leesonderwijs’.

De minister zei dit in het voorjaar tijdens een digitaal werkbezoek aan stichting De Schoolschrijver en aan basisschool De Mijlpaal in Amsterdam. Ze haalde daarbij de onderzoeksresultaten aan over het dalend leesplezier onder kinderen in Nederland en noemde die ‘een van de meest pijnlijke constateringen van de afgelopen jaren’. 

Kinderliteratuur genoeg – maar hoe maken we meer impact op kinderen?

De Schoolschrijver ontving de minister voor een gesprek over de aanpak van de stichting, die lesprogramma’s maakt waarin kinderboekenschrijvers, lezen, verhalen schrijven en kinderliteratuur een grote rol hebben. De minister sprak met De Schoolschrijver-directeur Annemiek Neefjes en met schooldirecteur Bas van der Geest (OBS De Mijlpaal), Arnold Jonk (bestuurder scholenkoepel STAIJ en bestuurslid De Schoolschrijver) en kinderboekenschrijver Ruben Prins.

Het stimuleren van leesplezier bij kinderen lijkt niet eenvoudig, maar aan het aanbod aan kinderboeken ligt het niet, signaleert Van Engelshoven: ‘Ik geloof dat we een van de landen zijn met het meeste aanbod aan goede en leuke jeugdliteratuur.’ Tijdens het werkbezoek werd besproken dat de oplossing om meer impact te maken op kinderen vooral ligt in de samenwerking van meerdere partijen om het kind heen. 

Leesplezier niet alleen een taak voor de scholen

De aanwezigen waren het erover eens dat de opdracht om kinderen tot lezen te motiveren niet alleen bij scholen hoort te liggen. De minister benadrukte dat het leesoffensief een gezamenlijke taak is, waarbij ook ouders, bibliotheken, schrijvers en instellingen als De Schoolschrijver (dit jaar toegetreden tot de culturele Basisinfrastructuur) en andere partijen een rol hebben. 

Wat groep 8c geleerd heeft- ‘Ze kunnen ongelofelijk goed vertellen hoe het zit’

Tijdens het virtuele schoolbezoek vertelden leerlingen van groep 8c van De Mijlpaal via de webcam aan de minister wat ze geleerd hadden van een digitaal lesprogramma van De Schoolschrijver. Ze hadden personages en verhalen bedacht, en hadden technieken geleerd om een verhaal interessant te maken en structuur te geven. De minister prees hun ideeën en constateerde dat het geleerde aansloeg. ‘Een ontzettend leuk en inspirerend bezoek. Ze kunnen ongelofelijk goed vertellen hoe het zit!’ Ze moedigde de klas aan om goed hun best te doen omdat ‘lezen en schrijven ongelofelijk belangrijk is’ – of je nou een boek leest, een recept wilt uitvoeren of een Instagram-bericht wilt schrijven.

Een mooi praktijkvoorbeeld

Annemiek Neefjes, directeur van De Schoolschrijver: ‘We zijn vereerd dat de minister de tijd voor onze organisatie nam en zich wilde laten bijpraten over onze aanpak. Mooi ook dat we haar een mooi praktijkvoorbeeld mochten tonen van een basisschool die samen met ons met succes werkt aan het vergroten van leesplezier en leesvaardigheid. Het viel de minister op dat de kinderen de digibordles van kinderboekenschrijver en Gouden Griffel-winnaar Simon van der Geest gelijk oppikten en in korte tijd al geweldige verhalen bedacht hadden. Die motivatie om te gaan lezen en schrijven is écht bij ieder kind aan te wakkeren. En dat moeten we samen doen. Nu, tijdens corona, na de kabinetsformatie en ver daarna.’

Foto’s De Mijlpaal: Antoinette Verbree, SeeSaw Producties