Lezen, schrijven, taalplezier op de basisschool
Halfjaarprogramma: weg met taalachterstand!

De Schoolschrijver heeft een intensief Halfjaarprogramma ontwikkeld, speciaal voor basisscholen die met creatief taalonderwijs de leesachterstand van leerlingen willen wegwerken.

Een half schooljaar lang verbindt De Schoolschrijver zich aan leerlingen, ouders en leerkrachten. Schoolbreed gaan we samen aan het werk om lezen, schrijven en taal duurzaam te verbeteren. Weg met de taalachterstand!

Een halfjaar lang een echte kinderboekenauteur op school

Het Halfjaarprogramma bestaat uit:

  • De Schoolschrijver in de klas – De Schoolschrijver, een professionele kinderboekenschrijver, werkt klassikaal samen met alle leerlingen van drie groepen;
  • De Academie – Leerkrachten krijgen van ‘hun’ Schoolschrijver een inspirerende workshop vol praktische tips om zelf creatieve en motiverende taallessen te geven;
  • De Oudersalon – De Schoolschrijver vertelt op een ouderavond meer over het traject om ook de ouders erbij te betrekken.
  • De Talentenklas – Een extra cursus creatief schrijven voor een klein aantal leerlingen na afloop van de klassikale lessen.

Daarnaast heeft de Schoolschrijver ‘vrije uren’ om zich bij speciale gelegenheden in te zetten voor de hele school. Dat kan een voorleesproject zijn, of een bibliotheekexcursie, of een schoolkrant maken, of iets heel anders.

Het Halfjaarprogramma wordt voorafgegaan door een introductiecampagne binnen de school, met flyers en posters waarin de komst van de Schoolschrijver wordt aangekondigd.  Op de eerste dag wordt de Schoolschrijver door de hele school welkom geheten en ingehuldigd. We sluiten het traject af met een feestelijk slotprogramma, buiten of in de school,  samen met leerlingen, leerkrachten en ouders.

Het intensieve traject wordt voorafgegaan door een introductiecampagne op school met flyers en posters, en door de officiële inwijding van de Schoolschrijver.

De aanpak van De Schoolschrijver werkt

Uit de evaluaties op scholen die meededen aan het Halfjaarprogramma blijkt dat leerlingen:

  • meer leesplezier krijgen en hun leesachterstand wegwerken;
  • vooruitgang boeken in het schrijven van verhalen;
  • een beter taalgevoel krijgen;
  • meer creativiteit en probleemoplossend vermogen ontwikkelen;
  • hun zelfvertrouwen om te lezen, te schrijven en te vertellen vergroten.

Lees hier meer over de resultaten.

Schoolschrijvers komen wanneer mogelijk uit de stad of de regio zelf. Zo wordt de auteur makkelijker rolmodel.

Schoolschrijvers komen wanneer mogelijk uit de stad of de regio zelf. Zo wordt de auteur makkelijker rolmodel.

Wat vinden leerkrachten en schoolhoofden?

‘De kinderen zijn super enthousiast over boeken, lezen, schrijven, gedichten en nog veel meer! Ze hebben ook meer inzicht gekregen en zijn beter gaan scoren bij bijvoorbeeld AVI en de Drie-Minuten-Toets.’

‘In onze taalmethode zijn bijna alle lessen stellessen, en over de inhoud en het niveau van die lessen zijn we zeer ontevreden. Wij hebben ze  daarom laten vervallen voor de Schoolschrijver-lessen.’

‘Ik merk het toegenomen enthousiasme bij de kinderen. Het kost geld, maar iedere school zou dit minstens één keer moeten doen.’

Meer weten?

Ben je benieuwd naar wat De Schoolschrijver voor jouw school kan betekenen? Bel 020 – 8463069 en vraag naar onze programmacoördinator, Willemijn Rijper of mail haar via willemijn[@]deschoolschrijver.nl.  Zij kan je alles vertellen over de financiering, de regio’s waar het Halfjaarprogramma draait en over de beschikbare Schoolschrijvers.

Aanbod gecertificeerden Jeugdeducatiefonds (JEF)
De Schoolschrijver heeft voor basisscholen die aangesloten zijn bij het Jeugdeducatiefonds een aanbod op maat .

Gezamenlijke afsluiting van de Amsterdamse scholen die deelnamen aan het half De Schoolschrijver in de Stadsschouwburg Amsterdam 2017 ©chrisvanhouts

Kinderen van Amsterdamse scholen presenteren hun verhalen tijdens de gezamenlijke afsluiting van alle deelnemende Amsterdamse scholen aan het Halfjaarprogramma van De Schoolschrijver (2017) ©chrisvanhouts