Halfjaarprogramma: weg met leesachterstand!

De Schoolschrijver heeft een programma ontwikkeld voor basisscholen die met creatief taalonderwijs de leesachterstand van leerlingen willen wegwerken.

Een halfjaar lang verbindt De Schoolschrijver zich aan leerlingen, ouders en leerkrachten. Schoolbreed gaan we aan het werk om lezen, schrijven en taal duurzaam te verbeteren. Het intensieve traject sluit aan bij de kerndoelen en kan als vervanging van reguliere taallessen dienen.

Een halfjaar lang een echte kinderboekenauteur op school

Het intensieve traject bestaat uit:

  • De Schoolschrijver in de klas – De Schoolschrijver werkt klassikaal samen met alle leerlingen van drie groepen;
  • De Academie – Leerkrachten krijgen van ‘hun’ Schoolschrijver een inspirerende workshop vol praktische tips om zelf creatieve taallessen te geven;
  • De Oudersalon – De Schoolschrijver vertelt op een ouderavond meer over het traject om ook de ouders erbij te betrekken.

In de Talentenklas krijgt een deel van de leerlingen na afloop van de klassikale lessen een extra cursus creatief schrijven. Daarnaast heeft de Schoolschrijver ‘vrije uren’ om bij speciale gelegenheden inzetbaar te zijn voor de hele school. Met een feestelijk slotprogramma, buiten of in de school, sluiten we het traject af met leerlingen, leerkrachten en ouders. Uiteraard wordt de Schoolschrijver ook officieel ingewijd. Aan het intensieve traject gaat een introductiecampagne op school vooraf met flyers en posters.

Het intensieve traject wordt voorafgegaan door een introductiecampagne op school met flyers en posters, en door de officiële inwijding van de Schoolschrijver.

De aanpak van De Schoolschrijver werkt

Uit de evaluaties op scholen blijkt dat leerlingen:

  • meer leesplezier krijgen en hun leesachterstand wegwerken;
  • vooruitgang boeken in het schrijven van verhalen;
  • een beter taalgevoel krijgen;
  • meer creativiteit en probleemoplossend vermogen ontwikkelen;
  • hun zelfvertrouwen vergroten.

Meer over de resultaten en onze maatschappelijke impact lees je in ons jaarverslag 2016-2017.

Schoolschrijvers komen wanneer mogelijk uit de stad of de regio zelf. Zo wordt de auteur makkelijker rolmodel.

Schoolschrijvers komen wanneer mogelijk uit de stad of de regio zelf. Zo wordt de auteur makkelijker rolmodel.

 

Wat vinden anderen?

‘De kinderen zijn super enthousiast over boeken, lezen, schrijven, gedichten en nog veel meer! Ze hebben ook meer inzicht gekregen en zijn beter gaan scoren bij bijvoorbeeld AVI ende Drie-Minuten-Toets.’

‘In onze taalmethode zijn bijna alle lessen stellessen, en over de inhoud en het niveau van die lessen zijn we zeer ontevreden. Wij hebben deze lessen daarom laten vervallen voor de Schoolschrijver-lessen.’

‘Deze vorm van taalonderwijs vinden wij heel stimulerend en creatief. Het geeft de leerlingen meer plezier in het verwerken en het bezig zijn met taal en lezen.’

Meer weten?

Ben je benieuwd naar wat De Schoolschrijver voor jouw school kan betekenen? Neem dan contact op met Martijn Kramer of gebruik het contactformulier.

slot16-394chrisvanhouts