Lezen, schrijven, taalplezier op de basisschool
Het halfjaarprogramma van De Schoolschrijver
Weg met de taalachterstand!

 

Het halfjaarprogramma van De Schoolschrijver is speciaal ontwikkeld voor basisscholen met een hoog percentage leerlingen met een taal- en/of leesachterstand. Het is een intensief interventietraject voor scholen die écht een omslag willen maken en daarin met ons en met samenwerkingspartners (zoals bibliotheken) in willen investeren. Het programma wordt in een beperkt aantal scholen (ca 45 tot 50 per jaar) in een selectie van regio’s ingezet.

In het programma verbindt een professionele kinderboekenschrijver met training en leservaring zich een half schooljaar lang aan een basisschool.  Deze Schoolschrijver gaat in ons speciaal ontwikkelde lesprogramma aan het werk met de leerlingen, ouders en leerkrachten. Zo verbeteren we samen lezen, schrijven en taalplezier.

Meer weten? Download onze brochure

Dit gebeurt er tijdens het halfjaarprogramma
 • De Schoolschrijver in de klas: De Schoolschrijver werkt op een vaste dag in de week klassikaal samen met de leerlingen en leerkrachten van drie groepen.
 • De Academie: Leerkrachten krijgen van ‘hun’ Schoolschrijver een inspirerende workshop vol praktische tips om zelf creatieve en motiverende taallessen te geven, ook na afloop van het programma;
 • De Oudersalon – De Schoolschrijver betrekt tijdens een ouderavond de ouders bij het traject, met uitleg over bijv. het nut van voorlezen;
 • De Talentenklas – Een extra cursus creatief schrijven voor een klein aantal leerlingen na afloop van de klassikale lessen.
 • Vrije uren die de Schoolschrijver inzet voor de hele school. Bijvoorbeeld in een voorleesproject, een bibliotheekexcursie of het maken van een schoolkrant waarbij alle klassen meedoen.

Het halfjaarprogramma wordt van tevoren in de school aangekondigd met flyers en posters. Op de eerste dag wordt de Schoolschrijver door de hele school welkom geheten en ingehuldigd met de rode Schoolschrijver-sjerp. De scholen sluiten het traject vaak af met een feestelijk slotprogramma, in of buiten de school, met kinderen, leerkrachten en ouders.

De resultaten van het halfjaarprogramma

De resultaten rond lezen en schrijven van kinderen die meededen aan het halfjaarprogramma gaan vooruit. Dit blijkt uit evaluaties op deelnemende scholen die meededen aan het halfjaarprogramma en uit onderzoeken. Het is te zien dat leerlingen

 • meer leesplezier krijgen en hun leesachterstand wegwerken;
 • vooruitgang boeken in het schrijven van verhalen;
 • een beter taalgevoel krijgen;
 • meer creativiteit en probleemoplossend vermogen ontwikkelen;
 • hun zelfvertrouwen om te lezen, te schrijven en te vertellen vergroten.
 • Bekijk hier de scholen en de Schoolschrijvers die meedoen aan de elfde editie van het halfjaarprogramma, schooljaar 2021-2022.

Reacties leerkrachten en schoolhoofden

‘De kinderen zijn super enthousiast over boeken, lezen, schrijven, gedichten en nog veel meer! Ze hebben ook meer inzicht gekregen en zijn beter gaan scoren bij bijvoorbeeld AVI en de Drie-Minuten-Toets.’

‘In onze taalmethode zijn bijna alle lessen stellessen, en over de inhoud en het niveau van die lessen zijn we zeer ontevreden. Wij hebben ze  daarom laten vervallen voor de Schoolschrijver-lessen.’

‘Ik merk het toegenomen enthousiasme bij de kinderen. Het kost geld, maar iedere school zou dit minstens één keer moeten doen.’

Bekijk hier de scholen en de Schoolschrijvers die meedoen aan de twaalfde editie van het halfjaarprogramma, schooljaar 2021-2022.

 

Contact en informatie

Willemijn Rijper, onze programmacoördinator halfjaarprogramma, beantwoordt graag je vragen. Ze is bereikbaar via 020 – 8463069 of via mail  willemijn[@]deschoolschrijver.nl.  Zij kan je alles vertellen over de financiering, de voorwaarden om mee te doen aan het halfjaarprogramma en over de beschikbare Schoolschrijvers. NB: Voor basisscholen die zijn aangesloten bij het Jeugdeducatiefonds (JEF) hebben we een eigen lesaanbod op maat .