Schoolschrijver scholen Intensief Traject

intensief-2015De Schoolschrijver groeit

In schooljaar 2016 – 2017 bereiken we met De Schoolschrijver intensief meer dan 10.000 leerlingen, hun ouders en leerkrachten op 50 basisscholen, in 30 gemeenten, in 5 provincies. In 2020 willen we op tenminste 600 scholen aanwezig zijn met een modulair aanbod geschikt voor alle basisscholen.

Amsterdam

103aadc2-2fab-4f90-b5d5-63978fce6e4c

Kinderboekenauteur Aby Hartog is Schoolschrijver op openbare basisschool Olympus. De school staat in de nieuwe wijk IJburg. Op dit moment zitten ruim 200 leerlingen, verdeeld over 9 groepen op de school. Allochtoon of autochtoon, iedereen is welkom.

 

1267980324altrakortvoort08_kleinKinderboekenauteur Anke Kranendonk is Schoolschrijver op het Altra College Bleichrodt. Een speciale school, waar leerlingen in kleine klassen hard werken aan het behalen van een havo of vwo-diploma.

 

dsc_5878-300x200

Kinderboekenauteur Anna van Praag is Schoolschrijver op De Nelson Mandela, een echte buurtschool. Een centrale plek in de wijk, waar kinderen in contact komen met allerlei culturen en godsdiensten uit de hedendaagse Amsterdamse samenleving.

 

407

Kinderboekenauteur Anneke Scholtens is Schoolschrijver op El Kadisia, een Islamitische Bredeschool met als grondslag de Islam. Centraal staan het vergroten van de onderwijskansen en talentontwikkeling van de leerlingen in een veilig en ondersteunend pedagogisch klimaat.

 

imgres-2 Anneke Scholtens is ook Schoolschrijver op De 8e Montessorischool, een moderne Montessoribasisschool in het Oostelijk Havengebied met ruim 400 kinderen. Kinderen van verschillende leeftijden zitten bij elkaar in de klas.

 

imgres-3 Kinderboekenauteur Charlotte Doornhein is Schoolschrijver op De Holendrechtschool, een warme en gezellige openbare basisschool. De school is een Vreedzame school, een compleet programma voor basisscholen voor sociale competentie en democratisch burgerschap.

 

tumblr_ly9ugj2hzx1qc13ux Kinderboekenauteur Erna Sassen is Schoolschrijver op de J.P. Coenschool, een brede buurtschool die een sterke binding met de buurt heeft. Onder het motto Samen wonen samen leren samen investeren wil de school een afspiegeling zijn van de buurt.

 

imgres-4Kinderboekenauteur Fiona Rempt is Schoolschrijver op openbare basisschool De Kaap, in het hart van de Amsterdamse Transvaalbuurt. Ruim 150 kinderen krijgen er les van een team dat het een uitdaging vindt om kinderen te laten ervaren dat leren leuk is.

 

imgres-5Kinderboekenauteur Henna Goudzand is Schoolschrijver op Samenspel, een school die zich inzet voor een cultuur waarin Samen Leren en Samen Leven in Amsterdam Zuidoost centraal staat, en telt ongeveer 545 leerlingen verdeeld over 47 nationaliteiten en 24 groepen.

 

imgres-6Kinderboekenauteur Lydia Rood is Schoolschrijver op basisschool Knotwilg in Amsterdam-Zuidoost in de Wijk Gein. Knotwilg is een van de scholen van Stichting Bijzonderwijs, die het onderwijs op levensbeschouwelijke grondslag in Amsterdam Zuidoost verzorgt.

 

3601621234_1b00ae59e8_bKinderboekenauteur Manon Sikkel is Schoolschrijver op Daltonschool De Kleine Kapitein. Daltononderwijs betekent op deze school: sturen op talenten. De talenten van de leerlingen krijgen de ruimte, en die van ouders ook.

 

amsterdam-bs-vier-windstrekenKinderboekenauteur Maren Stoffels is Schoolschrijver op De Vier Windstreken, een openbare basisschool gelegen in de wijk Banne-Noord. Elke dag gaan zo’n 370 leerlingen naar de Vier Windstreken. De Vier Windstreken voor iedereen toegankelijk.

 

imgres-7Kinderboekenauteur Rian Visser is Schoolschrijver op De Louis Bouwmeesterschool, een openbare basisschool voor Daltononderwijs die deel uitmaakt van een scholengroep in Amsterdam Nieuw West.

 

imgres-8Rian Visser is ook Schoolschrijver op Jenaplanbasisschool Atlantis, ‘het kloppende Jenaplan-hart van Osdorp voor 2,5 tot 12-jarigen’. Op de school leren kinderen dat ieder kind uniek is en dat ieder kind uniek mag zijn.

 

imgres-10Kinderboekenauteur Saskia van der Wiel is Schoolschrijver op ‘t Gouden Ei, een kleine, inspirerende buurtschool met kinderen van ruim 20 verschillende nationaliteiten. En deze verscheidenheid kleurt de school, maar ook het onderwijs.

 

imgres-11Kinderboekenauteur Simone Arts is Schoolschrijver op OBS De Dapper, een buurtschool waar al vele generaties uit de buurt les kregen. Bewoners komen er graag over de vloer. De Dapper wil graag een gemengde school worden.

 

p1080876-copyKinderboekenauteur Wieke van Oordt is Schoolschrijver op ABBS De Zuiderzee op IJburg waar alle kinderen uit de buurt welkom zijn. De Zuiderzee biedt ‘kwalitatief goed en betekenisvol onderwijs en draagt bij aan de brede ontwikkeling van ieder kind’.

 

Friesland

imagesKinderboekenauteur Hanneke de Jong is Schoolschrijver op De Finne in Warten, een openbare Dalton basisschool voor kinderen vanaf 4 jaar. In eerste plaats is de school een ontmoetingsplek tussen leerlingen met een leerkracht als begeleider.

 

imgres-12Hanneke de Jong is ook Schoolschrijver op De Oanrin, een basisschool in Twijzel. Op de school wordt eigentijds onderwijs gegeven vanuit de christelijke identiteit, waarden en normen voor op een volwaardige plaats in de huidige en toekomstige samenleving.

 

cbs-06-1440x811Kinderboekenauteur Janny van der Molen is Schoolschrijver op CBS De Welle in Burdaard. De school zit in een nieuw gebouw met moderne faciliteiten. Digitale schoolborden, zelfstandige werkruimtes en moderne schoolmethoden, dat is waar de school voor staat.

 

9103Janny van der Molen is ook Schoolschrijver op de Teake Jan Roordaschool, een oecumische basisschool in het dorp Wytgaard vlakbij Leeuwarden. Op de school zitten tussen de 50 en 60 kinderen.

 

dsci1900Kinderboekenauteur Kate Schlingemann is Schoolschrijver op de Leeuwarder Montessorischool. De school wil kinderen samen met hun ouders helpen zich te ontwikkelen tot zelfstandige, verantwoordelijke jonge mensen.

 

timthumbKate Schlingemann is ook Schoolschrijver op De Sevenaerschool, de enige school voor openbaar onderwijs in Oude- en Nieuwehorne. De school schenkt aandacht aan die uiteenlopende denkbeelden en meningen.

 

de-lichtbronKinderboekenauteur Lida Dijkstra is Schoolschrijver op CBS De Lichtbron, een school voor christelijk onderwijs in Buitenpost. De school wil kinderen leren respect en begrip te hebben voor de diversiteit aan binnen- en buitenkanten van mensen.

 

fh-cruijffcourts14Kinderboekenauteur Linda de Haan is Schoolschrijver op OBS Oud Oost gelegen nabij het centrum van Leeuwarden. Het is een middelgrote basisschool van 160 leerlingen. Binnenkort komen basisschool, kinderopvang, peuteropvang en buurthuis samen in één gebouw.

 

img_3682_fullLinda de Haan is ook Schoolschrijver op De Compagnonsschool in De Knipe, een openbare school. De school wil een ontmoetingsschool zijn. De school heeft een wisselwerking met de omgeving, die steeds aan verandering onderhevig is. In 2004 telde de school 121 leerlingen, en nu zijn het er 154.

 

0018Kinderboekenauteur Tialda Hoogeveen is Schoolschrijver op De Claercamp, een Christelijke basisschool die openstaat voor iedereen die zich thuis voelt bij de manier van leven en werken van de school.

Groningen

imagesKinderboekenauteur Annejoke Smids is Schoolschrijver op de OBS De Vuurvlinder in Appingedam. Op de school staat de ochtend in het teken van taal, lezen en rekenen. ‘s Middags zijn de andere vakken aan de beurt, zoals aardrijkskunde, natuur en techniek, sport en de creatieve vakken.

 

dsc_0017Annejoke Smids is ook Schoolschrijver op ‘t Sterrepad in Nuis. Op dezeJenaplanschool wordt gewerkt met driejarige stamgroepen, in iedere stamgroep zitten dan kinderen van verschillende leeftijden bij elkaar. Elk kind kan op eigen niveau werken en/of een ander helpen of geholpen worden.

 

img_zonnewijzerKinderboekenauteur Corien Oranje is Schoolschrijver op De Zonnewijzer, een open Christelijke school in Siddeburen. Het motto van de school luidt: presteren met plezier. De leerkracht doet er toe.

 

images-1Corien Oranje is ook Schoolschrijver op de GBS de Lichtbron in Hoogezand, een Gereformeerde school met ruim 125 leerlingen, die haar deuren openzet voor actieve en betrokken christenen. Motto: Samen spelen, samen delen, samen leren, samen presteren.

 

images-2Kinderboekenauteur Fabien van der Ham is Schoolschrijver op De Garven, een openbare basisschool in Delfzijl. Ook deze school vindt het belangrijk om kinderen in contact te brengen met de culturen van elkaar zoals: feesten en godsdienstelijke gebruiken.

 

imgresFabien van der Ham is ook Schoolschrijver op Basisschool De Kronkelaar in Wagenborgen, een ‘kindvriendelijke basisschool waar iedereen wordt gezien’. De school probeert het kind in aanraking te brengen met verschillende richtingen, overtuigingen en meningen.

 

imgres-1Kinderboekenauteur Gonneke Huizing is Schoolschrijver op OBS De Klinkenborg in Kantens. Een kleine dorpsschool, midden in het dorp gelegen op een terp waar iedereen welkom is. De school wil een dorpsschool zijn waarin kinderen, leerkrachten en ouders zich thuis voelen.

 

604451_mainGonneke Huizing is ook Schoolschrijver op OBS De Badde in Musselkanaal, een openbare basisschool voor kinderen van 4 tot 13 jaar. Het gebouw is ingericht om de kinderen in de wijk meer kansen te bieden om zich te ontwikkelen. De school werkt samen met de peuterspeelzaal en het Buurtcentrum.

 

imgres-2Kinderboekenauteur Nanda Roep is Schoolschrijver op Obs De Feniks in Groningen. De school is duurzaam aangelegd. Warmte wordt opgepompt uit de aarde. De school wordt gezien als schoonste, duurzaamste en meest frisse school van Noord Nederland.

 

imgres-3Kinderboekenauteur Pieter Koolwijk is Schoolschrijver op OBS de Sleutel in Wildervank. De school wil kindgericht onderwijs geven en vraagt van de ouders maximale betrokkenheid om de ontwikkeling van hun kind naar een volwaardig mens in de maatschappij te ondersteunen.

Noord-Brabant

imgresKinderboekenauteur Anja Vereijken is Schoolschrijver op de Westwijzer in Helmond, onderdeel van Brede School De Westwijzer. De school wil leerlingen leren hun cognitieve capaciteiten, sociale vaardigheden en talenten te herkennen, gebruiken en ontwikkelen.

 

imgres-1Kinderboekenauteur Annemarie Bon is Schoolschrijver op de Kruisboelijn in Den Bosch. De school biedt onderwijs aan kinderen van 4 tot 13 jaar, waarbij men een ononderbroken ontwikkelingsproces van het kind wil realiseren, afgestemd op die behoefte van ieder kind.

 

triangel-8761Kinderboekenauteur Eus Roovers is Schoolschrijver op de De Triangel met ongeveer 360 leerlingen. De school legt de nadruk op taal/lezen en rekenen. Daarnaast hechten wij op de Triangel veel waarde aan een open, positieve en rustige sfeer in de school.

 

jan-ligthartschool-eersteKinderboekenauteur Jolanda Horsten is Schoolschrijver op de De Eerste Jan Ligthartschool, een Bijzonder Neutrale Basisschool en wil een afspiegeling zijn van de wijk, maar ook een school waar kinderen uit andere delen van Tilburg zich welkom voelen.

 

imgres-2Kinderboekenauteur Jørgen Hofmans is Schoolschrijver op Talentrijk, een Daltonschool met een duidelijke structuur. Het onderwijs is gebaseerd op christelijke waarden en normen, waarbij samenwerken, zelfstandigheid, structuur en veiligheid voorop staan.

 

imgres-3Kinderboekenauteur Marlies Slegers is Schoolschrijver op De Lochtenbergh in Tilburg-Noord. In een wijk met veel hoogbouw, maar ook groen, waar veel gezinnen wonen met verschillende achtergronden. De school zit in een nieuw schoolgebouw.

 

maxresdefaultMarlies Slegers is ook Schoolschrijver op De Leeuwerik / De Meent in Uden, waar kinderen ‘fluitend naar school’ gaan. Op de school gaat men uit van het leerplezier en de leerwensen van elk kind.

 

imgres-4Kinderboekenauteur Peter Vervloed is Schoolschrijver op Basisschool De Muldershof, waar ‘veel geleerd wordt en waar echt aandacht is voor de kinderen’. Het is een zgn. brede school, die onder andere samenwerkt met de bibliotheek en de peuterspeelzaal.

Rotterdam

In schooljaar 2016 – 2017 komt er nog zeker een school in Rotterdam bij!

thumbKinderboekenauteur Marlies Verhelst is Schoolschrijver op De Sonnevanck een openbare school voor leerlingen uit diverse delen van Rotterdam-Zuid. De school wil dat kinderen zich ontwikkelen tot zelfstandige en volwaardige leden van de multiculturele samenleving.