Resultaat

Erkenningen

De Schoolschrijver kreeg in 2016 de ABN AMRO MeesPierson Filantropie Award. Lees meer…

VVL penningInitiatiefneemster Annemiek Neefjes ontving in 2013 van de Vereniging van Letterkundigen de VvL-penning voor haar grote inzet voor het bevorderen van de leescultuur op scholen.

In 2013 werden we genomineerd voor de Gouden C, een prijs van het Fonds voor Cultuurparticipatie voor ‘een project dat je mee moet maken’. Het Fonds voor Cultuurparticipatie ondersteunt vernieuwende initiatieven die actieve deelname aan cultuur teweegbrengen.

De Schoolschrijver komt regelmatig positief in het nieuws en krijgt mooie reacties van kinderen, ouders en leerkrachten.

Evaluatie 2015 – 2016

Hoe wordt De Schoolschrijver gewaardeerd door de deelnemende scholen? Net als elk ander jaar hielden we ook na afloop van de 6de editie een digitale enquête onder de 45 deelnemende scholen.

De scholen gaven hun Schoolschrijvers én het programma van De Schoolschrijver gemiddeld een 8,2 als rapportcijfer.

Het schooljaar ervoor kregen we ook een 8,2 gemiddeld. Dit betekent dat we – met een deelname van 66 procent nieuwe scholen en een nieuwe regio (Noord-Brabant) – onze kwaliteit weten te borgen.

Om de NPS (meetinstrument voor klantenloyaliteit) te achterhalen, vroegen we of leerkrachten De Schoolschrijver aan collega’s zouden aanbevelen. Daarop scoren we een 8,7.

Een leerkracht vertelt:

‘De kinderen zijn super enthousiast over boeken, lezen, schrijven, gedichten en nog veel meer! Ze hebben ook meer inzicht gekregen en zijn beter gaan scoren bij bijvoorbeeld AVI en de Drie-Minuten-Toets.’

Extern onderzoek

We laten geregeld onafhankelijk onderzoek uitvoeren, zodat we zien op welke effecten en onderdelen we ons  kunnen verbeteren.

2015: Observationele studie gericht op percepties en attitudes door Centrum Brein & Leren (Vrije Universiteit Amsterdam), uitgevoerd door Universiteitshoogleraar Jelle Jolles en dr. Suzanne Mol:

 • Leerkrachten (91 procent) constateren dat leerlingen vooruit zijn gegaan in stellen en schrijfplezier. Ook zagen zij een duidelijke toename in creativiteit, nieuwsgierigheid en fantasie.
 • Leerkrachten (75 procent) constateren dat de kinderen meer leesplezier en schrijfmotivatie ontwikkelden door de Schoolschrijver.
 • Ruim de helft van de leerkrachten (54 procent) constateert dat kinderen vooruit zijn gegaan op taalvaardigheid.
 • De Schoolschrijver inspireert leerkrachten in hun eigen schrijfonderwijs. Zij zijn met kinderen gaan schrijven en lieten kinderen elkaars verhalen voorlezen. De Schoolschrijvers reiken leerkrachten handvatten aan voor schrijfonderwijs.
 • Meer dan negentig procent van de kinderen (92.2 procent) beveelt een Schoolschrijver aan andere kinderen aan. Download het hele rapport hier .

2012: Kwantitatief onderzoek door Cubiss in opdracht van stichting Lezen:

 • De Schoolschrijver stimuleert kinderen meer te gaan lezen.
 • Leerlingen zoeken actiever boeken, kiezen gevarieerder en bezoeken vaker de bibliotheek.
 • De leesmotivatie en leesverbeelding nemen toe.
 • Het leesklimaat verbetert schoolbreed.

2010: Kwalitatief onderzoek door het lectoraat van de IPabo Amsterdam:

 • De Schoolschrijver is een verrijking van de leesomgeving van het kind.
 • De Schoolschrijver prikkelt de kinderen verhalen te schrijven, en vergroot daarmee de schrijfvaardigheid van de kinderen.
 • De Schoolschrijver draagt bij aan de samenwerking tussen ouders en school.
 • De Schoolschrijver biedt handvatten om in de klas vanuit de door de kinderen geschreven verhalen te werken aan de taalverzorging.

selmatalent090chrisvanhouts