Resultaat

Creatieve aanpak die werkt

De Schoolschrijver zet de allerbeste kinderboekenschrijvers in om leerlingen op basisscholen taalsterk te maken. Schoolschrijvers delen hun liefde voor lezen en creatief schrijven, en maken kinderen enthousiast voor de magie van taal. Met De Schoolschrijvers worden taallessen een spannend avontuur.

Dat het werkt blijkt uit de mooie reacties van kinderen, ouders en leerkrachten. De Schoolschrijver komt daarmee regelmatig positief in het nieuws. Daarnaast laten we regelmatig onafhankelijk onderzoek uitvoeren naar de effecten. Hier zetten we ze op een rijtje:

Centrum Brein & Leren (Vrije Universiteit Amsterdam)
Observationele studie gericht op percepties en attitudes, uitgevoerd door Universiteitshoogleraar Jelle Jolles en dr. Suzanne Mol (2015):

 • Leerkrachten (91 procent) constateren dat leerlingen vooruit zijn gegaan in stellen en schrijfplezier. Ook zagen zij een duidelijke toename in creativiteit, nieuwsgierigheid en fantasie.
 • Leerkrachten (75 procent) constateren dat de kinderen meer leesplezier en schrijfmotivatie ontwikkelden door de Schoolschrijver.
 • Ruim de helft van de leerkrachten (54 procent) constateert dat kinderen vooruit zijn gegaan op taalvaardigheid.
 • De Schoolschrijver inspireert leerkrachten in hun eigen schrijfonderwijs. Zij zijn met kinderen gaan schrijven en lieten kinderen elkaars verhalen voorlezen. De Schoolschrijvers reiken leerkrachten handvatten aan voor schrijfonderwijs.
 • Meer dan negentig procent van de kinderen (92.2 procent) beveelt een Schoolschrijver aan andere kinderen aan. Download het hele rapport hier .

Cubiss in opdracht van stichting Lezen
Kwantitatief onderzoek (2012):

 • De Schoolschrijver stimuleert kinderen meer te gaan lezen.
 • Leerlingen zoeken actiever boeken, kiezen gevarieerder en bezoeken vaker de bibliotheek.
 • De leesmotivatie en leesverbeelding nemen toe.
 • Het leesklimaat verbetert schoolbreed.

Lectoraat van de IPabo Amsterdam
Kwalitatief onderzoek (2010)

 • De Schoolschrijver is een verrijking van de leesomgeving van het kind.
 • De Schoolschrijver prikkelt de kinderen verhalen te schrijven, en vergroot daarmee de schrijfvaardigheid van de kinderen.
 • De Schoolschrijver draagt bij aan de samenwerking tussen ouders en school.
 • De Schoolschrijver biedt handvatten om in de klas vanuit de door de kinderen geschreven verhalen te werken aan de taalverzorging.

Onderzoek bij deelnemende scholen 2016-2017
Na afloop van de 7de editie hielden we een enquête onder de 50 deelnemende scholen van het halfjaarprogramma.

De scholen gaven hun Schoolschrijvers én het programma van De Schoolschrijver gemiddeld een 8,4 als rapportcijfer. Leerkrachten zien bij hun leerlingen onder meer resultaat op het gebied van toename van de creativiteit, leesplezier en zelfvertrouwen. We vroegen leerkrachten ook of ze De Schoolschrijver aan collega’s zouden aanbevelen. Daarop scoren we een 8,7.

Een leerkracht vertelt:

‘Onze Schoolschrijver is sprankelend, enthousiast, stimulerend en heeft een zeer gevarieerd programma en aanpak. Het was iedere week opnieuw een feest haar in de school en groepen te ontmoeten.’

Prijzen/nominaties

 • Nominatie als Nederlandse inzending voor de Astrid Lindgren Memorial Award (ALMA) 2018.
 • De Schoolschrijver kreeg in 2016 de ABN AMRO MeesPierson Filantropie Award.
 • De VvL-penning voor de grote inzet voor het bevorderen van de leescultuur op scholen van de Vereniging van Letterkundigen (2013).
 • Genomineerd voor de Gouden C, een prijs van het Fonds voor Cultuurparticipatie voor ‘een project dat je mee moet maken’ (2013).

Lees meer over ons programma.