Partners & financiers

Wij bedanken alle fondsen, overheden, partners, donateurs, vrijwilligers, bedrijven, instellingen en andere betrokkenen die helpen om van De Schoolschrijver een succes te maken.

Lokale partners

Buiten Amsterdam werkt De Schoolschrijver met lokale partners. Dit schooljaar zijn dat Biblionet Groningen, Bibliotheekservice Fryslân, Bibliotheek Rotterdam, bibliotheek Schiedam, Cubiss (Noord-Brabant en Limburg), het Kinderboekenmuseum Den Haag en de lokale bibliotheken in de provincies Friesland, Groningen, Limburg en Noord-Brabant.

Financiers schooljaar 2017-2018

ABN AMRO foundation, Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK), Burgerweeshuis Haarlem, Cultuurcontact Helmond, Cultuurfonds Eindhoven, Fonds 21, Fonds 1818, Fonds Schiedam Vlaardingen, Fundatie Van den Santheuvel Sobbe, Gemeente Amsterdam, Gemeente Helmond, Gemeente Schiedam, Haella Stichting, Het Amsterdamsche Fonds, ING Nederland fonds, Janivo stichting, Loket Leefbaarheid, Nieuwe Stads Weeshuis Leeuwarden, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Prins Bernhard Cultuur Fonds, Provincie Friesland, Steunfonds Buurt- en Jongerenwerk Amsterdam, Stichting De Versterking, Stichting Henriëtte Fonds, Stichting IMC Goede doel, Stichting Talud, Stichting Zonnige Jeugd, Van der Mandele Stichting, Vriendenloterij, VSBfonds en Weeshuis Doopsgezinden.

 

Wij bedanken ook:

Het ABC, Kidsweek, Mazars Foundation, Openbare Bibliotheek Amsterdam, Stadsschouwburg Amsterdam, Stichting Lezen.

En: Abdelkader Benali, Actief Ouderschap, LKCA, Mocca, Nederlandse Boekenbon BV, Schrijvers School Samenleving, Uitgeverij Leopold, Uitgeverij Zwijsen, VoorleesExpress en vele anderen.