Over ons

Stichting De Schoolschrijver is in 2010 opgericht met de ambitie een voortrekkersrol te vervullen voor taalonderwijs in het primair onderwijs in Nederland.

We zetten hierbij de allerbeste kinderboekenauteurs in om leerlingen op basisscholen taalsterk te maken. Deze Schoolschrijvers delen hun liefde voor verhalen lezen en creatief schrijven, en maken kinderen enthousiast voor de magie van taal. De taallessen worden een spannend avontuur – Leerlingen verbeteren niet alleen hun taalvaardigheid, ze gaan ook vooruit in zelfreflectie, creativiteit en probleemoplossend vermogen.

Onze doelstellingen zijn:

  • Zoveel mogelijk kinderen op de basisschool in aanraking brengen met de rijkdom van taal en literatuur, en woordenschat van kinderen vergroten;
  • Creativiteit en literatuur inzetten om het taalonderwijs leuker, slimmer en beter maken;
  • Empowerment, kinderen te leren om te vertrouwen op hun eigen talenten en creativiteit;
  • Leerkrachten op deelnemende scholen een nieuwe aanpak leren;
  • Bijdragen aan innovatie in het Nederlands taalonderwijs.

De Schoolschrijver in de media

Medewerkers & bestuur

Organisatie

Annemiek Neefjes directeur en oprichter
annemiekneefjes@deschoolschrijver.nl
Martijn Kramer zakelijk coördinator
martijn@deschoolschrijver.nl
Paula Schneider coördinator Amsterdam
paula@deschoolschrijver.nl
Babette Zwitserlood coördinator halfjaarprogramma
babette@deschoolschrijver.nl
Erika Happe fondsenwerving
erika@deschoolschrijver.nl
Annerose Louwaard ontwerper en ontwikkelaar
annerose@deschoolschrijver.nl
Anne Mars secretariaat
anne@deschoolschrijver.nl

Adres en route…

De Schoolschrijver Ambassadeur

Abdelkader Benali

Bestuur

Pieter de Jong voorzitter sinds 2016
Rob van Schaik algemeen bestuurslid sinds 2016
Mark Fuchs penningmeester sinds 2014
Jochem Streefkerk secretaris sinds 2016
Judith Boerma algemeen bestuurslid sinds 2016

Schoolschrijvers

Lees alles over de Schoolschrijvers…

Foto Albums

De meest recente foto’s en ander beeldmateriaal staan op deze pagina.

Alle foto’s in de albums op deze pagina zijn gemaakt door Chris van Houts.

De Schoolschrijver in de klas

Het intensieve traject is een interventie voor scholen die met creatief taalonderwijs taalachterstand willen wegwerken. De Schoolschrijver committeert zich een half schooljaar lang aan leerlingen, ouders en leerkrachten. Klik op het plaatje voor alle foto’s in dit album.

De inhuldiging

Het intensieve traject begint met de inhuldiging van de nieuwe Schoolschrijver, vaak door de hele school. Klik op het plaatje voor alle foto’s in dit album.

Talentenklas

In de Talentenklas  krijgt een deel van de leerlingen na afloop van de klassikale lessen een extra cursus creatief schrijven. Klik op het plaatje voor alle foto’s in dit album.

De Oudersalon

De Schoolschrijver vertelt op bijvoorbeeld een ouderavond wat er in de klas gebeurt. Klik op het plaatje voor alle foto’s in dit album.

De Academie

Professionaliseringsaanbod voor leerkrachten. Het schoolteam krijgt tijdens een studiedag een workshop  vol praktische tips om zelf creatieve taallessen te geven door hun eigen Schoolschrijver. Klik op het plaatje voor alle foto’s in dit album.

Het slot

Met het Slotprogramma (buiten of in de school) sluit we samen, inclusief ouders en leerkrachten, het traject af. In Amsterdam komen alle scholen samen in de Stadsschouwburg. Klik op het plaatje voor alle foto’s in dit album.

Nieuwsbrief

Lees hier de nieuwsbrief van november 2017

Lees hier de zomernieuwsbrief van juli 2017

Lees hier de speciale nieuwsbrief van mei 2017

Lees hier de nieuwsbrief van april 2017

Lees hier de nieuwsbrief van maart 2017

In januari en februari 2017 verstuurden we persberichten en uitnodigingen voor de start van het intensieve traject.

Partners & financiers

Wij bedanken alle fondsen, overheden, partners, donateurs, vrijwilligers, bedrijven, instellingen en andere betrokkenen die helpen om van De Schoolschrijver een succes te maken.

Lokale partners

Buiten Amsterdam werkt De Schoolschrijver met lokale partners. Dit schooljaar zijn dat Biblionet Groningen, Bibliotheekservice Fryslân, Bibliotheek Rotterdam, bibliotheek Schiedam, Cubiss (Noord-Brabant en Limburg), het Kinderboekenmuseum Den Haag en de lokale bibliotheken in de provincies Friesland, Groningen, Limburg en Noord-Brabant.

Financiers schooljaar 2017-2018

ABN AMRO foundation, Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK), Burgerweeshuis Haarlem, Cultuurcontact Helmond, Cultuurfonds Eindhoven, Fonds 21, Fonds 1818, Fonds Schiedam Vlaardingen, Fundatie Van den Santheuvel Sobbe, Gemeente Amsterdam, Gemeente Helmond, Gemeente Schiedam, Haella Stichting, Het Amsterdamsche Fonds, ING Nederland fonds, Janivo stichting, Loket Leefbaarheid, Nieuwe Stads Weeshuis Leeuwarden, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Prins Bernhard Cultuur Fonds, Provincie Friesland, Steunfonds Buurt- en Jongerenwerk Amsterdam, Stichting De Versterking, Stichting Henriëtte Fonds, Stichting IMC Goede doel, Stichting Talud, Stichting Zonnige Jeugd, Van der Mandele Stichting, Vriendenloterij, VSBfonds en Weeshuis Doopsgezinden.

 

Wij bedanken ook:

Het ABC, Kidsweek, Mazars Foundation, Openbare Bibliotheek Amsterdam, Stadsschouwburg Amsterdam, Stichting Lezen.

En: Abdelkader Benali, Actief Ouderschap, LKCA, Mocca, Nederlandse Boekenbon BV, Schrijvers School Samenleving, Uitgeverij Leopold, Uitgeverij Zwijsen, VoorleesExpress en vele anderen.