Lezen, schrijven, taalplezier op de basisschool
Over ons

De Schoolschrijver is er voor alle basisscholen die hun leerlingen meer leesplezier gunnen en hun schrijfonderwijs willen verdiepen.

Waarom De Schoolschrijver?

Bijna één op de vijf jongeren dreigt ‘laaggeletterd’ te worden en het aantal basisschoolleerlingen dat laag scoort op taalvaardigheid neemt toe. Veel Nederlandse jongeren ervaren de voordelen van lezen niet. Eén derde van hen vindt lezen niet leuk en slechts een kwart beleeft er plezier aan. Ongeveer de helft van alle vo-leerlingen in Nederland vindt lezen (helemaal) niet leuk.

Boek nu één van de programma’s van De Schoolschrijver, om uw leerlingen taalvaardig en taalsterk te maken.

Lees hier meer over het onderzochte effect van De Schoolschrijveraanpak.

In de media

Onze programma’s

In schooljaar 2018-2019 bereikte De Schoolschrijver 100.000 kinderen, 1.800 leerkrachten, 180 leesconsulenten en 200 pabostudenten.

Onze doelen

Stichting De Schoolschrijver is een maatschappelijke organisatie die sinds 2010 bijdraagt aan het terugdringen van laaggeletterdheid. We willen:

  • Zoveel mogelijk kinderen op de basisschool in aanraking brengen met de rijkdom van taal en literatuur, en hun woordenschat vergroten;
  • Creativiteit en literatuur inzetten om het taalonderwijs leuker, slimmer en beter maken;
  • Kinderen leren te vertrouwen op hun eigen talenten en creativiteit;
  • Leerkrachten een nieuwe aanpak leren, waarmee zij hun leerlingen een nog betere start kunnen geven.

Organisatiebeschrijving

De Schoolschrijver is een ambitie-gedreven organisatie die in korte tijd uitgroeide tot voorbeeld in de letteren-educatie.

Onze missie: kinderen taalsterk maken opdat ze volwaardig aan de samenleving kunnen deelnemen. Wij geloven dat lezen en creatief schrijven – de kracht van verhalen – een fundamentele verandering teweeg kan brengen in de relatie van een kind tot zijn wereld. Door taalbegrip en talige expressie kunnen kinderen zich persoonlijk ontplooien, sterke relaties bouwen en hun kansen op school en in de maatschappij verbeteren.

Om onze missie te verwezenlijken ontwikkelt De Schoolschrijver effectrijke programma’s voor kinderen in het basisonderwijs, met inzet van de beste kinderboekenauteurs en met innovatieve ICT-toepassingen. Naast een programma van een half schooljaar, voor scholen met een hoog percentage laagtaalvaardige kinderen, ontwikkelt De Schoolschrijver programma’s voor alle basisscholen: De Schoolschrijver-maand en Academie.

Meer weten? Lees dan ons jaarverslag.

Prijzen en nominaties

  • Nominatie als Nederlandse inzending voor de Astrid Lindgren Memorial Award (ALMA) 2018.
  • De Schoolschrijver kreeg in 2016 de ABN AMRO MeesPierson Filantropie Award.
  • De VvL-penning voor de grote inzet voor het bevorderen van de leescultuur op scholen van de Vereniging van Letterkundigen (2013).
  • Genomineerd voor de Gouden C, een prijs van het Fonds voor Cultuurparticipatie voor ‘een project dat je mee moet maken’ (2013).

De Schoolschrijver is door de overheid erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat de organisatie zich voor minimaal 90 procent inzet voor het algemeen nut. ANBI-instellingen zijn bovendien volledig vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Klik hier voor meer informatie over onze status.

Instagram