Over ons

De Schoolschrijver zet professionele kinderboekenauteurs in om leerlingen taalsterk te maken.

Voor het Intensieve Traject adopteert een school een half schooljaar lang een Schoolschrijver, die vanuit creativiteit en verbeelding leerlingen (groep 3 tot en met 8) enthousiast maakt voor het schrijven van verhalen, lezen en de magie van taal. Die aanpak heeft resultaat: 91 procent van de leerkrachten constateert dat de leerlingen door De Schoolschrijver vooruitgaan in (verhalen) schrijven en schrijfplezier.

We zijn voortdurend bezig met de ontwikkeling van nieuw aanbod dat kinderen taalsterker maakt. De Schoolschrijver biedt ook professionaliseringsaanbod voor leerkrachten in De Academie, en een De Schoolschrijver-maand, waarbij een schrijver een maand in de klas komt.

Het geheim van De Schoolschrijver is een innovatieve aanpak die aansluit bij zowel het curriculum van de school, als bij 21st century skills: het vermogen om in te spelen op veranderingen met creatieve en innovatieve oplossingen.

De Schoolschrijver is er voor nieuwsgierige scholen die bezig zijn met hoe het taal- en cultuuronderwijs beter, leuker en slimmer kan, en daarbij wel wat ondersteuning kunnen gebruiken. De Schoolschrijver richt zich met name op kinderen die anders niet of weinig met literatuur en boeken in aanraking zouden komen. De Schoolschrijvers waren in schooljaar 2016-2017 actief op 50 scholen.

groepsfoto-schoolschrijvers-2015-16-web

Ruben Prins, Eus Roovers, Anja Vereijken, Gonneke Huizing, Pieter Koolwijk, Janneke Schotveld, Brigitte Bosman, Anke Kranendonk, Benny Lindelauf, Hanneke de Jong, Erna Sassen, Derk Visser, Anna van Praag, Lida Dijkstra, Anneke Scholtens, Rian Visser, Kate Schlingemann, Fiona Rempt, Henna Goudzand Nahar, Aby Hartog, Simone Arts, Annemarie Bon, Saskia van der Wiel, Dolf Verroen & Mindert Wijnstra, Marlies Slegers, Wieke van Oordt, Annejoke Smids, Selma Noort, Lydia Rood, Corien Oranje, Fabien van der Ham, Janny van der Molen en Arend van Dam.

Missie en doelstellingen

De Schoolschrijver wil een taalsterke toekomst voor ieder kind!

Taalsterke kinderen presteren niet alleen beter op school, taalsterke kinderen zijn ook zelfredzamer en sociaal actiever. Taal en literatuur op school helpen verwondering, inlevingsvermogen en creativiteit bij leerlingen te ontwikkelen. Want kinderen die graag lezen kunnen zichzelf en de wereld om hen heen beter begrijpen. Verhalen stimuleren de verbeeldingskracht en leggen de basis voor persoonlijke ontwikkeling. Uiteindelijk belanden taalsterke kinderen hoger op de maatschappelijke ladder.

Onze doelstellingen zijn:

  • Zoveel mogelijk kinderen in aanraking brengen met de rijkdom van Nederlandse taal en literatuur;
  • De woordenschat van kinderen vergroten;
  • Kinderen leren om te vertrouwen op hun eigen talenten en creativiteit (empowerment);
  • Leerkrachten op deelnemende scholen een nieuwe aanpak leren, die ze zelf kunnen inzetten;
  • Een bijdrage leveren aan innovatie in het taal- en cultuuronderwijs.

Lees ook ons jaarverslag 2017-2018.

Een impressie van De Schoolschrijver door het NOS-Jeugdjournaal (Op bezoek in de klas van Bibi Dumon Tak op OBS De Driemaster in Amsterdam – 2015)

Facebook
Twitter
Instagram