Lezen, schrijven, taalplezier op de basisschool
Over ons

De Schoolschrijver is er voor alle basisscholen die hun leerlingen meer leesplezier gunnen en die hun schrijfonderwijs willen verdiepen.

Waarom De Schoolschrijver?

Bijna één op de vijf jongeren dreigt laaggeletterd te worden en het aantal basisschoolleerlingen dat laag scoort op taalvaardigheid neemt toe. Een derde van hen vindt lezen niet leuk, en slechts een kwart beleeft er plezier aan. Ongeveer de helft van alle vo-leerlingen in Nederland vindt lezen helemaal niet leuk.  Wie niet graag leest, ervaart minder voordelen van lezen en mist kansen.  Laaggeletterden hebben meer moeite om zich uit te drukken of met het verwerken van informatie, en dat beïnvloedt hun leven. Want de noodzaak tot lezen is overal. Van nieuwsbericht tot gebruiksaanwijzing, van belastingformulier tot medicijnbijsluiter. Daarom is leesplezier al vanaf jonge leeftijd zo ontzettend belangrijk. Wie graag leest, leest meer en wordt daardoor sterker in taal.

Onze missie

Stichting De Schoolschrijver is een maatschappelijke organisatie die sinds 2010 bijdraagt aan het terugdringen van laaggeletterdheid. We willen:

  • Zoveel mogelijk kinderen op de basisschool in aanraking brengen met de rijkdom van taal en literatuur, en hun woordenschat vergroten;
  • Creativiteit en literatuur inzetten om het taalonderwijs leuker, slimmer en beter maken;
  • Leerkrachten een nieuwe aanpak leren, waarmee zij hun leerlingen een nog betere start kunnen geven.

Onze programma’s

Om die missie te verwezenlijken ontwikkelt De Schoolschrijver  programma’s voor kinderen in het basisonderwijs, met inzet van de beste kinderboekenauteurs en met innovatieve ICT-toepassingen.

Of het nu een intensief programma is van een half jaar, of een programma van vier lessen, of een training voor leerkrachten en leesconsulenten: ze leiden allemaal tot meer plezier in lezen en schrijven, in bezig zijn met taal. In belangstelling voor kinderboekenschrijvers, hun werk. In motivatie om de taallessen weer tot een spannend avontuur te maken.

Lees hier meer over het bewezen effect van De Schoolschrijver-aanpak. Leerkrachten geven onze programma’s gemiddeld een 8 of hoger.

In schooljaar 2018-2019 bereikte De Schoolschrijver 100.000 kinderen, 1.800 leerkrachten, 180 leesconsulenten en 200 pabostudenten.

In de media

Meer over de organisatie

Onze missie: Wij willen kinderen taalsterk maken opdat ze volwaardig aan de samenleving kunnen deelnemen. Wij geloven dat lezen en creatief schrijven – de kracht van verhalen – een fundamentele verandering teweeg kan brengen in de relatie van een kind tot zijn wereld. Door taalbegrip en talige expressie kunnen kinderen zich persoonlijk ontplooien, sterke relaties bouwen en hun kansen op school en in de maatschappij verbeteren.

De Schoolschrijver is door de overheid erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat de organisatie zich voor minimaal 90 procent inzet voor het algemeen nut. ANBI-instellingen zijn bovendien volledig vrijgesteld van schenk- en erfbelasting.

Lees hier ons jaarverslag.

Prijzen en nominaties

  • Nominatie als Nederlandse inzending voor de Astrid Lindgren Memorial Award (ALMA) 2018.
  • De Schoolschrijver kreeg in 2016 de ABN AMRO MeesPierson Filantropie Award.
  • De VvL-penning voor de grote inzet voor het bevorderen van de leescultuur op scholen van de Vereniging van Letterkundigen (2013).
  • Genomineerd voor de Gouden C, een prijs van het Fonds voor Cultuurparticipatie voor ‘een project dat je mee moet maken’ (2013).